Wieści z Prowincji

AKT POŚWIĘCENIA PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA

AKT POŚWIĘCENIA PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA
NA ROZPOCZĘCIE KADENCJI ZARZĄDU PROWINCJALNEGO
25 MARZEC 2020 ROKU

O Święta i Niepokalana Maryjo, Królowo Apostołów i Matko Pięknej Miłości!
Chcemy Cię dziś pokornym sercem wysławiać, tak jak czynił to nasz Ojciec Założyciel Wincenty Pallotti: „Bądź pozdrowiona Świątynio Trójcy Przenajświętszej”. Ty Maryjo jest sanktuarium, w którym przebywa Bóg w Trójcy Osób, przez Ciebie, przez Twoje Tak, Dziewico Maryjo, przyszło na świat Zbawienie, a Twoje święte życie jest chwałą Trójcy Przenajświętszej.
Dzisiaj w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w dniu w którym rozpoczyna posługę nowa Rada Prowincjalna, w tym trudnym czasie dla Świata, naszej Ojczyzny, Kościoła, Stowarzyszenia i naszej Prowincji, kiedy szerzy się niebezpieczeństwo pandemii, chcemy się Tobie o nasza Najlepsza Matko na nowo oddać.

Oto stajemy przed Tobą, jako członkowie Prowincji Chrystusa Króla: księża, bracia, alumni i zwracamy się do Twojego Niepokalanego Serca, prosząc, abyś nadal wypraszała nam pomoc u Boga, tak jak czyniłaś to przez dziesiątki lat naszej posługi w Polsce i w tak wielu krajach na całym świecie. W tym czasie został wyniesiony do chwały ołtarzy nasz Święty Ojciec Założyciel, Wincenty Pallotti, a także jego duchowe dzieci: bł. Elżbieta Sanna, bł. Józef Jankowski, bł. Józef Stanek oraz bł. Ryszard Henkes. Wdzięczni za te obfite dary z nieba postanawiamy jeszcze gorliwiej wypełniać Twoją prośbę, którą wypowiedziałaś w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie” (J 2, 5). Pragniemy to czynić dla nieskończonej chwały Boga, dla zniszczenia grzechu i dla zbawienia dusz.

O Maryjo Niepokalanie Poczęta, pierwowzorze Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem, dziękujemy Ci, że nieustannie idziesz przed nami, wskazując Niepokalanym Sercem drogę do Twojego Syna. Przeniknięci apostolskim duchem chcemy szerzyć i ożywiać wiarę oraz rozpalać miłość wśród wszystkich członków Ludu Bożego, aby cały świat stawał się królestwem Twojego Syna i Twoim. Przyrzekamy jeszcze usilniej wpatrywać się w Twój wzór i przykłady pallotyńskiego życia, aby dzięki naszemu apostolskiemu zaangażowaniu znany i kochany był Ten, „który jest Synem Najwyższego , a Jego Panowaniu nie będzie końca”

Wszyscy mówią: Niepokalana Matko Boża, Tobie się oddajemy.

Umiłowana Córko Boga Ojca, poświęcając się Twojemu Niepokalanemu Sercu, w tym trudnym czasie szalejącej epidemii powierzamy Ci bezpieczeństwo i zdrowie każdego człowieka, każdego Współbrata. Wstawiaj się za chorymi i wszystkimi, którzy spieszą im z pomocą.
Wszyscy mówią: Niepokalana Matko Boża, Tobie się oddajemy.
Umiłowana Córko Boga Ojca, poświęcając się Twojemu Niepokalanemu Sercu, przyrzekamy wierniej żyć naszą konsekracją i zobowiązaniami złożonymi w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, a przez to iść za Twoim Synem w naszym apostolstwie, które, oby było prawdziwym wyrazem naszego wnętrza.

Wszyscy mówią: Niepokalana Matko Boża, Tobie się oddajemy.

Matko Wcielonego Słowa, spójrz macierzyńskim okiem na naszą Prowincję. Spraw, aby wzrastała nie tylko w łasce u Boga i u ludzi, lecz także w liczbę. Wyproś młodym odwagę oddania się na służbę Chrystusowi, Twojemu Synowi, by zapragnęli realizować powołanie kapłańskie, braterskie. Uproś, aby nasza Prowincja była zawsze silna Bogiem i stawała się twierdzą żywej wiary, nadziei i miłości, żyjąc charyzmatem świętego Założyciela.

Wszyscy mówią: Niepokalana Matko Boża, Tobie się oddajemy.

Matko Wcielonego Słowa,, przez Ciebie światło Jednorodzonego Syna Bożego zajaśniało tym, którzy kroczyli w ciemnościach i byli mieszkańcami kraju mroków. Przyrzekamy głosić słowo Boże i z miłością nieść Dobrą Nowinę, aby każdy, kto ją usłyszy, odrzucił grzech, nawrócił swoje serce i żył dla Nieskończonej chwały Boga.

Wszyscy mówią: Niepokalana Matko Boża, Tobie się oddajemy.

Oblubienico Ducha Świętego, dzięki Tobie Trójca Święta odbiera cześć i chwałę. Chcemy używać naszych zdolności, wiedzy, dobra doczesnego, zdrowia, choroby i utrapienia, aby na całej ziemi rozszerzało się królestwo Jezusa Chrystusa. A jeśli w inny sposób nie będziemy już mogli służyć dziełu Twojego Syna, przyrzekamy, że nie przestaniemy się modlić o zbawienie nasze i całego świata.

Wszyscy mówią: Niepokalana Matko Boża, Tobie się oddajemy.

Oblubienico Ducha Świętego, tak wiele - każdemu z nas osobiście i całej wspólnocie Prowincji Chrystusa Króla - brakuje do świętości, do pełni zaufania Bogu i wypełniania Jego woli w realizacji powołania. Świadomi naszych ograniczeń, wobec trudności i wyzwań, jakie są i będą przed nami, przychodzimy do Ciebie, zawierzając Ci naszą Prowincję i wszystko co posiadamy. Bądź Nam Matką Miłosierdzia, Naszą Przewodniczką, Opiekunką i Wychowawczynią.

Wszyscy mówią: Niepokalana Matko Boża, Tobie się oddajemy.

Święty Józefie, Oblubieńcze Przeczystej i Niepokalanej Dziewicy, Matki Bożej Miłości i Królowej Apostołów! Twój wielki czciciel św. Wincenty Pallotti zwykł mawiać, że Ty po Maryi, swej Oblubienicy, jesteś najszczęśliwszy spośród wszystkich ludzi na ziemi. Zostałeś wybrany przez Boga na Opiekuna Świętej Rodziny i Troskliwego Wychowawcę Jezusa - Apostoła Ojca Przedwiecznego. W tym trudnym i niepewnym czasie prosimy uproś, aby nasza Prowincja była zawsze silna Bogiem i stawała się twierdzą żywej wiary, nadziei i miłości, żyjąc charyzmatem świętego Założyciela.

Wszyscy mówią: Święty Józefie – wstawiaj się za nami!

Niepokalana nasza Matko, pokornie Cię prosimy, przyjmij to nasze i wyjednaj nam – jak chciał tego św. Wincenty Pallotti – błogosławieństwo Wszechmogącego Boga: Jego mocy, miłości i mądrości. Niech On, Bóg pełen miłosierdzia, będzie w nas i przez nas uwielbiony. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy mówią: Amen.

 


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić