Facebook

zak1

W dniach 27-29 maja 2016 r., czonkowie ZAK i wsppracownicy ze wsplnot Krlowej Apostow na Dolnym lsku przeyli kolejne rekolekcje w zbkowickim domu pallotyskim. W domu Nowicjatu SAK, obok nowicjuszy pogbiali swoj formacj pallotysk wieccy czonkowie ZAK i wsppracownicy, ktrzy przyjechali z Bystrzycy Kodzkiej, Ldka Zdroju, Kodzka, Wabrzycha, widnicy, Obornik l. i Czernicy Wrocawskiej.

Na pocztku, jak zwykle byy radosne i serdeczne powitania, po caorocznej przerwie od ostatnich rekolekcji. Po wsplnej kolacji z ksimi, brami i nowicjuszami, rozpoczlimy nasze zajcia rekolekcyjne od prezentacji treci konferencji i wiadectw uczestnikw Kongresu Generalnego ZAK w Brazylii. Pomoc by wrczony wszystkim numer specjalny biuletynu ?Krlowa Apostow?, w ktrym wydrukowano przemwienia i zdjcia z Kongresu. Ukoronowaniem pitkowego wieczoru byo spotkanie z Chrystusem przy amaniu Eucharystycznego Chleba oraz trwanie na modlitwie z Maryj podczas naboestwa majowego i Apelu Jasnogrskiego. Bya z nami figurka Matki Boej Fatimskiej.

Sobotni program rozpoczlimy modlitw porann, poczon z Godzinkami ku czci Niepokalanego Poczcia Najwitszej Maryi Panny. Przed poudniem zapoznalimy si z histori i specyfik sanktuarium maryjnego w Aparecida i odmwilimy modlitw w. Jana Pawa II. Wszyscy otrzymali obrazki i odpowiednie teksty. Pomodlilimy si tez sowami w. Wincentego Pallottiego, ktry prosi Osoby Trjcy w., aby mg kocha Matk Najwitsz tak, jak One Ja kochaj. W poudnie zebralimy si w kaplicy Matki Boej Trzykroprzedziwnej, aby po modlitwie Anio Paski odmwi radosn cz Raca w. w tej kaplicy i w alejce do groty Matki Boej z Lourdes. Po obiedniej przerwie, jak zwykle bya adoracja w Godzinie Miosierdzia i okazja do spowiedzi, a potem Msza w. Po kolacji wywietliem kilkaset zdj, ktre zrobiem w Brazylii, podczas Kongresu w Sao Paulo, w Aparecida i potem w Rio de Janeiro.

Uwieczeniem sobotniego wieczoru bya Litania Loretaska, ktr odpiewalimy przy grocie Matki Boej z Lourdes oraz Apel Jasnogrski.

Niedzielne przedpoudnie powicilimy refleksji nad realizacj wsplnego programu ZAK w Roku Miosierdzia, zaproponowanego przez Generaln Rad Koordynacyjn ZAK. Odczytane zostay listy z sierocica w Alkusz /Irak/, ktry wspieramy duchowo i materialnie.

Uwieczeniem caych rekolekcji byo eucharystyczne dzikczynienie Bogu za ich owoce oraz zawierzenie Maryi naszego ycia i apostolstwa po wyjciu z rekolekcyjnego wieczernika.

Ks. Stanisaw Rudziski SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama