Formacja

FORMACJA: Generał w nowicjacie

W dniu 6 kwietnia bieżącego roku nasza wspólnota nowicjacka miała przyjemność gościć bardzo wyjątkowego gościa – przełożonego generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, księdza Jakuba Nampudakama SAC. Generał pallotynów przybył do Polski w związku ze zbliżającymi się obchodami dwudziestopięciolecia Prowincji Zwiastowania Pańskiego (w których udział weźmie również nasza wspólnota), zaś pierwsze dni swojej wizyty spędził w ząbkowickim domu. Spotkanie z naszą grupą rozpoczęło się w najlepszym możliwym miejscu – przy Stole Eucharystycznym. Porannej Mszy Świętej przewodniczył ks. Wiesław Guła SAC, zaś ks. Jakub wygłosił do nas kazanie, tłumaczone przez ks. rektora Marka Chmielniaka SAC. W homilii Generał podkreślił, jak ważnym w życiu chrześcijanina jest doświadczenie Chrystusa zmartwychwstałego, zmieniające nasze spojrzenie na życie oraz nakłaniające do głoszenia Ewangelii. Po śniadaniu Przełożony generalny znalazł czas na spotkanie z nowicjuszami w sali rekreacyjnej. Ksiądz Jakub podzielił się z nami świadectwem swojego powołania oraz pracy jako mistrz nowicjatu, zwrócił szczególną uwagę na znaczenie powołania braterskiego dla całego Stowarzyszenia, przekazał wiele informacji dotyczących funkcjonowania zgromadzenia oraz rodzących się inicjatyw. Rozmowie towarzyszyła bardzo miła atmosfera, chwile pełne śmiechu przeplatały się z odpowiedziami na bardzo ważne pytania, jak choćby o to, co powinno być najważniejsze w naszym życiu, czego potrzebuje współczesna wspólnota Kościoła oraz czego życzymy Księdzu Generałowi w kolejnych latach pracy. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem oraz wpisem księdza Jakuba do naszej kroniki.

Jako wspólnota nowicjuszy wyrażamy głęboką radość z możliwości spotkania z przełożonym generalnym naszego Stowarzyszenia. Dla nas, osób rozpoczynających funkcjonowanie w świecie pallotyńskim jest to bardzo ważny moment, który z pewnością nieprędko się powtórzy. Mamy nadzieję, iż ksiądz Jakub będzie miło wspominał zarówno naszą grupę, jak również cały czas pobytu w Polsce.

Kl. now. Paweł Strojewski


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić