Facebook

postheadericon PODZIĘKOWANIE po pogrzebie Mamy

Bardzo serdecznie dziękuję Księżom za obecność i za modlitwę w intencji mojej zmarłej Mamy. Przepraszam tych, którym nie zdążyłem osobiście wyrazić mojej wdzięczności! Dziękuję również tym Księżom, którzy telefonicznie zapewniali mnie o pamięci modlitewnej. Bóg zapłać!

Ks. Mirosław Serzycki SAC

 

postheadericon DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: Finał Konkursu Apostoła

Konkurs ApostołaTo było niezwykłe wydarzenie. Prawie 600 młodych ludzi zebrało się 15 czerwca br., na finale Konkursu Apostoła w Ołtarzewie. Tak pokaźna liczba zaskoczyła wszystkich. Przyjechali z całej Polski, by rywalizować, modlić się oraz tworzyć jedną wspólnotę apostołów Jezusa.

Na ulicy Kilińskiego już od godz. 8.00, z każdą minutą wzrastał ruch. Co chwila podjeżdżały tu autobusy, busy, mikrobusy, a z nich wyjawiali się młodzi, pełni werwy i życia ludzie. Przyjechali z 17 różnych miejsc, a dokładnie z Białej Niżnej, Otwocka, Kutna, Kąt k. Sochaczewa, Warszawy, Krakowa, Lublina, Zakopanego, Ołtarzewa, Kielc, Ożarowa Mazowieckiego. Niektórzy już dwunasty raz, inni po raz siódmy, piąty, drugi. Byli i tacy, jak Pisz, Nowe Piekuty, Gdańsk, Kisielice, Bóbrka, Sierpc, którzy w tym roku zadebiutowali. Najliczniejszą jednak ekipą w liczbie 70 osób, była wspólnota z Otwocka, której przodował ks. Ryszard Robakiewicz SAC.

Więcej…

 

postheadericon CTA: Licencjat studentów Pallottianum 2013

Królowa ApostołówTegoroczny egzamin licencjacki miał szczególny wymiar, bowiem w związku z restrukturyzacja Wydziału Teologicznego UKSW, na skutek której zlikwidowano dotychczasowe sekcje, wprowadzając w ich miejsce instytuty, dokonaliśmy zmiany nazwy. Od 1 marca 2013 r. funkcjonujemy pod nazwą Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie i jesteśmy określani już nie jako Ośrodek naukowo-badawczy UKSW, ale Jednostka Wydziałowa, a więc zostaliśmy włączeni w struktury Wydziału. Prace doktorskie można pisać w jednej z katedr pięciu nowopowstałych instytutów. Są to: Instytut Nauk Biblijnych; Instytut Teologii Systematycznej; Instytut Teologii Praktycznej; Instytut Teologii Medialnej i Dziennikarstwa oraz Instytut Dialogu Kultury i Religii.

Wspomniany egzamin licencjacki odbył się – podobnie jak w ubiegłym roku w dzień św. Antoniego, 13 czerwca 2013 r., w Ołtarzewie. Skład Komisji na egzamin licencjacki był następujący: przewodniczący: o . prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik, prodziekan Wydziału Teologicznego oraz ks. prof. UKSW dr hab. Marian Kowalczyk, ks. prof. UKSW dr hab. Franciszek Mickiewicz, ks. prof. UKSW dr hab. Czesław Parzyszek.

Więcej…

 

postheadericon PUBLIKACJE: Doktorat honoris causa ks. prof. Pawła Góralczyka SAC

Publikacja„Być bliżej Boga i człowieka”. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Pawłowi Góralczykowi w 70. rocznicę urodzin.

Wprowadzenie — moralistyka na dzisiejsze czasy

Można czasami usłyszeć opinię, że polska moralistyka jest zbyt mało znana poza granicami Polski i naszego Kościoła. Mówi się także, że jest w niej widoczny pierwiastek komentowania i przybliżania wierzącym dokumentów oficjalnych Kościoła na temat wiary i moralności, ale że brakuje w niej wyraźnie elementów mogących stanowić inspirację dla Magisterium Kościoła, co niewątpliwie jest jednym z ważnych zadań stawianych przed teologią w ogóle, a więc także przed teologią moralną. i chyba nie można by odmówić tego rodzaju opiniom zupełnie racji.

Czasy współczesne naznaczone niewątpliwie zachętą Soboru Watykańskiego ii co do odnowy teologii, wymieniając z nazwy teorię moralną, stały się szeroką płaszczyzną działań w tym zakresie w całym Kościele. W miejsce teologii dogmatyzującej pojawiła się teologia bardziej hermeneutyczna, starająca się uwypuklić związek między przeszłością a teraźniejszością. Poznanie odziedziczone z przeszłości jest nierozdzielnie związane z jego interpretacją i aktualizacją.

Więcej…

 

postheadericon ZAK: Wiadomości SG-ZAK [Maj 2013]

ZAKDrodzy bracia i siostry w Zjednoczeniu,

Z radością chcemy przedstawić w tych Wiadomościach krótką historię kościoła SS. Salvatore in Onda, oraz pozostałe wiadomości z życia ZAK.

1. Kościół ss. Salvatore In Onda

Budowa kościoła datowana jest na koniec XI wieku, początek XII. Kościół jest pw. Najświętszego Zbawiciela – SS. Salvatore, do którego dodano „in onda”, co oznacza „na fali” prawdopodobnie przez częste wylewanie Tybru.

Pierwszą historyczną notkę o kościele potwierdza bulla papieża Honoriusza II z 1127 roku. Początkowo kościół miał kształt trzy nawowej bazyliki. Papież Innocenty VII (1404- 1406) oddał go mnichom św. Pawła Pustelnika, którzy pozostali w nim aż do 1445 r. Po ustąpieniu Eugeniusza IV (1431-1447), kościół i przylegający do niego dom przejęli Bracia Mniejsi z Santa Maria in Ara Coeli, którzy założyli w tym miejscu dom prokuratora generalnego. W dniu 14 sierpnia 1844 r. papież Grzegorz XVI (1831-1846) przekazał kościół wraz z przylegającym domem rzymskiemu księdzu Wincentemu Pallottiemu, dla wspólnoty księży i braci Apostolstwa Katolickiego, której był Założycielem.

Więcej…

 

postheadericon WSD OŁTARZEW: Nasz Prąd. Neoprezbiterzy 2013

Okładka Nasz PrądStać się kapłanem na wzór Jezusa Chrystusa to nie lada wyzwanie. W Roku Wiary – 11 maja 2013 roku – ośmiu pallotyńskich diakonów, otrzymało święcenia  w stopniu prezbiteratu. Wielka radość zapanowała w naszych sercach, kiedy kończąc formację seminaryjną przyjęliśmy ten wielki dar od Boga. Od tego momentu nasze życie zmieniło się diametralnie. Jakie teraz będzie? Pełne wyzwań, które postawi na naszej drodze świat i człowiek, któremu dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebny jest Pan Bóg i kapłani.

Oddajemy do Waszych rąk, drodzy czytelnicy Naszego Prądu, numer poświęcony naszej drodze ku kapłaństwu. Drogi, która nie zawsze jest usłana różami, a często jest drogą pod prąd. Dedykujemy ten numer przede wszystkim Wam – którzy każdego dnia wspieraliście nas swoją modlitwą, cierpieniem, ofiarą.

 

Więcej…

 

postheadericon WSD OŁTARZEW: Święcenia prezbiteratu 2013

Święcenia 2013Wielką radością i niezwykle wzniosłym momentem dla całej naszej rodziny pallotyńskiej jest wiadomość, że 11 maja 2013 r. podczas uroczystej Mszy św. w kościele seminaryjno-parafialnym pw. Królowej Apostołów w Ołtarzewie, ośmiu pallotyńskich diakonów przyjęło z rąk ks. kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego, święcenia w stopniu prezbiteratu.

Podczas homilii ksiądz kardynał zaapelował do nowych kapłanów: „Udzielajcie wszystkim tego Słowa Bożego, które sami przyjęliście z radością.” Zachęcił ich także, aby każdego dnia karmili się Słowem Boga: „Czytajcie i rozważajcie pilnie Słowo Boże, aby wierzyć w to, co przeczytaliście, aby uczyć tego, co zrozumieliście w wierze, żyć tym, czego się nauczyliście!”

Więcej…

 

postheadericon DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: W poszukiwaniu drogi życia

Duszpasterstwo PowołańW niedzielę, 12 maja, w naszym domu pallotyńskim w Otwocku zakończył się trwający 3 dni weekend rozeznaniowy. Tym razem uczestniczyło w nim 6 młodzieńców. Przyjechali, by zatrzymać się i pomyśleć nad swoim powołaniem. Sprzyjająca okolica, osnuta sosnowymi lasami, a do tego przestrzeń do wyciszenia i modlitwy stały się doskonałymi elementami do dobrego i owocnego nadsłuchiwania głosu Pana Boga.

Temat skupienia nawiązywał do powołania Mojżesza, a konkretnie do słów „Mojżeszu, Mojżeszu. Idź, posyłam Cię, będę z tobą” (Wj 3, 10-12). W ten sposób miał pomóc uczestnikom spotkania zobaczyć siebie i sposób, w jaki dziś Pan każdego wzywa. Związanie się ze Słowem Bożym było najważniejszym czynnikiem prowadzącym do tego, by słuchać pragnień jakie względem każdego miał Stwórca. W programie naszego skupienia obok modlitwy osobistej i wspólnotowej był czas na konferencje, medytację, czytanie Słowa Bożego, milczenie, adoracje Najświętszego Sakramentu, wspólne rozmowy, a także film.

Więcej…

 

postheadericon WSD OŁTARZEW: Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

Jubileusz7 maja 1988 roku w Ołtarzewie, grupa diakonów przyjęła święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego Prymasa Polski ks. Józefa Glempa. Wśród tych nowo wyświęconych kapłanów byli m.in. członkowie naszej seminaryjnej wspólnoty: rektor naszego domu – ks. Tomasz Skibiński oraz ks. Franciszek Mickiewicz. Dziś, dokładnie po 25 latach od wspomnianego wydarzenia, w tym samym miejscu i o tej samej porze, spotkaliśmy się wszyscy razem na Eucharystii, by wspólnie dziękować Bogu za dar ich kapłaństwa. Mszy świętej przewodniczył Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla – ks. Józef Lasak. Słowo Boże wygłosił Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego - ks. Adrian Galbas.

Więcej…

 

postheadericon DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: Pielgrzymka rowerowa

Pielgrzymka rowerowaAż 18 osób wzięło udział w II Pielgrzymce Rowerowej, która 30 kwietnia br. wyruszyła sprzed budynku WSD w Ołtarzewie do Częstochowy. Celem trzydniowej wyprawy była Maryja i intencja, w której zawarta została prośba o nowe i święte powołania do pracy w Winnicy Pańskiej. Organizatorem tej inicjatywy wspólnie byli już po raz drugi Pallotyński Ośrodek Powołań APOSTOŁ oraz Grupa Powołaniowa WSD w Ołtarzewie. To przede wszystkim alumni naszego ALMA MATER zainicjowali w ubiegłym roku ten szlachetny projekt, do których w tym roku dołączyły nowe osoby. Nadmienić trzeba, iż termin pielgrzymki został tak pomyślany, by przyjemne połączyć z pożytecznym. Z jednej strony dni wolne od pracy i nauki, z drugiej zaś czas, gdy wielu młodych ludzi jest tuż przed egzaminami dojrzałości i wyborem drogi życia, oraz imieniny Matki Bożej, Królowej Polski.

Więcej…

 

postheadericon SEKRETARIAT MISYJNY / APOSTOLICUM: Feniksy 2013 – wyróżnienie dla Misyjnej książki kucharskiej

Misyjna książka kucharskaPodczas otwarcia XIX Targów Wydawców Katolickich ogłoszono wyniki Nagrody FENIKS 2013 przyznawanej najlepszym książkom o tematyce religijnej wydanym w 2013 roku.

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało wyróżnienie w kategorii edytorstwo najnowszej książce wydanej staraniem Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Wydawnictwie „Apostolicum” w Ząbkach.

Autorką książki jest Magdalena Chudzicka.

Misyjna książka kucharska zawiera sporą ilość receptur kulinarnych z całego świata, w zdecydowanej większości zaadaptowanych w taki sposób, by można je było ugotować w Polsce. Obok przepisów nadesłanych z misji, można odnaleźć na marginesie wybór podstawowych wiadomości z zakresu misjologii oraz liczne cytaty z książek, wspomnień i listów Misjonarzy z wielu zgromadzeń. Mają one na celu rozbudzenie w Czytelniku wrażliwości na problem głodu wiary, jaki doskwiera światu.

Przez swoją niezobowiązującą formę ta książka może być również doskonałym prezentem nawet dla osoby niewierzącej, czy niezaangażowanej w życie Kościoła. Nadaje się również dla młodzieży stawiającej pierwsze kroki w kuchni. Na 256. bogato ilustrowanych stronach można znaleźć zdrowe przekąski, dania główne i ciekawe desery oraz porady dietetyczne.

Podczas wręczenia nagród w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej, wyróżnienie odebrali: redaktor naczelny Wydawnictwa „Apostolicum” – ks. Grzegorz Radzikowski SAC oraz autorka – pani Magdalena Chudzicka – w imieniu Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, którego staraniem książka została wydana.

InfoSAC@

>>>Zainteresowanych zapraszamy do Księgarni Misyjnej:

KSIĘGARNIA PALLOTYŃSKIEGO SEKRETARIATU MISYJNEGO
UL. WILCZA 8; 05-091 ZĄBKI

tel. +48 22 771 51 41, +48 22 771 51 19, fax +48 22 781 67 59
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.sekretariat-misyjny.pl/sklep/
nr konta: 51 8006 0000 001 0015 2004 0001

 

postheadericon WSD OŁTARZEW: Wizyta Księdza Generała i pallotyńskich Braci

WSD Ołtarzew10 marca 2013 r. gościliśmy w naszej wspólnocie  wszystkich pallotyńskich z braci z całego świata, przybyłych do nas wraz z Przełożonym Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – ks. Jacobem Nampudakamem SAC.

Po wspólnej kolacji udaliśmy się razem na spotkanie, mające przybliżyć naszym wyjątkowym gościom życie codzienne alumna w Ołtarzewskim seminarium. Po krótkiej prezentacji (link: http://www.youtube.com/watch?v=Ebes_XH7Pfg ), zaciekawieni bracia z zagranicy mieli możliwość zadawania nam przeróżnych pytań, na które z chęcią odpowiadaliśmy.

Na zakończenie, podczas  uroczystych nieszporów, Ksiądz Generał wygłosił do nas słowo. Dziękując nam za ciepłe przyjęcie, podkreślił aktualność charyzmatu pallotyńskiego w dzisiejszych czasach i wzywał nas do szczególnej więzi z naszym Założycielem – św. Wincentym Pallottim.

Al. now. Maciej Krzywiński

 

postheadericon RZYM: List od Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej

Kard. BertoneWielebna Matko, Czcigodny Ojcze,

Kieruję do Was niniejsze przesłanie, gdy cały Kościół śledzi z napięciem ostatnie dni świetlanego pontyfikatu Jego Świątobliwości Benedykta XVI i oczekuje na przyjście Jego Następcy, którego Najdostojniejsi Kardynałowie zebrani na Konklawe, prowadzeni mocą Ducha Świętego, wybiorą po wspólnym rozeznaniu znaków czasu Kościoła i świata. Prośba Jego Świątobliwości Benedykta XVI o modlitwę, skierowana do wszystkich wiernych., aby towarzyszyli Mu w momencie, gdy złoży w ręce Pana urząd Piotrowy, i oczekiwali z. ufnością na przyjście nowego Papieża, w sposób szczególny dotyczy uprzywilejowanych członków Kościoła, jakimi są osoby konsekrowanego w zakonach kontemplacyjnych.

Jego Świątobliwość jest pewny, że wasze klasztory żeńskie i męskie, rozsiane po całym świecie, są cennym źródłem tej rozmodlonej wiary, która przez wieki towarzyszy Kościołowi i go wspiera na jego drodze. Przyszłe Konklawe będzie mogło liczyć w sposób specjalny na nieskazitelną czystość waszej modlitwy i wielbienia Boga.

Więcej…

 
MYŚLI PALLOTTIEGO

Kto bardziej od innych stara się o zbawienie dusz, ten w chwili swej śmierci spotka się z większym miłosierdziem Bożym.

WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ
WARTO POSŁUCHAĆ
WARTO ODWIEDZIĆ
WARTO WSPOMÓC
Reklama
WARTO WIEDZIEĆ
Reklama