Formacja

UKRAINA: Święcenia diakonatu Eugeniusza Cymbaluka SAC

Święcenia diakonatu Eugeniusza Cymbaluka SACPodczas pierwszego dnia spotkania Delegatury Matki Bożej Fatimskiej 14 listopada 2011 r., w parafii pw. św. Klemensa w Odessie, odbyły święcenia diakonatu Eugeniusza Cymbaluka SAC. Na tę uroczystość przyjechała delegacja z Polski na czele z ks. prowincjałem Józefem Lasakiem SAC, ks. radcą Józefem Ciupakiem SAC i ks. Grzegorzem Młodawskim SAC, Sekretarzem ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu. Obecni byli również Współbracia z Ukrainy oraz mama i bliska rodzina kl. Eugeniusza, a także młodzież z Dowbysza i seminarzyści.

Na początku uroczystości rektor Wspólnoty ks. Anatolij Siciński SAC powitał przybyłych gości.  Szafarzem święceń był ordynariusz diecezji odesko – symferopolskiej, ks. bp Bronisław Bernacki. W homilii zaakcentował, że diakon musi z  dostojeństwem głosić ewangelię światu i być „sługą sług”, na wzór Jezusa Chrystusa.

Wierni parafii pw. św. Klemensa w Odessie pierwszy raz przeżywali takie wydarzenie i aktywnie uczestniczyli w przygotowywaniu dekoracji kaplicy oraz uświetnili uroczystość pięknymi śpiewami. Można było zauważyć u nich radość ze spotkania z pallotyńskimi kapłanami.

Na koniec liturgii Prowincjał ks. Józef Lasak SAC podziękował Księdzu Biskupowi za wyświęcenie kolejnego pallotyńskiego diakona i podarował ornat z postacią błogosławionego Jana Pawła II.

Proboszcz parafii ks. Wiktor Cyran SAC zaprosił wszystkich gości na wspólny posiłek, podczas którego licznymi przemówieniami, życzeniami i śpiewami, wyrażano wdzięczność za nowego diakona.

Al. Witalij Wezdecki SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić