O nas

SCUOLE PALLOTINE [2/10 - 2/06/2010]

Instytut Świętego StanisławaUkazał się kolejny numer biuletynu Scuole Pallottine, w którym przedstawiona została m. in. praca wychowawczo-edukacyjna prowadzona w Regii Miłosierdzia Bożego we Francji.

Instytut Świętego Stanisława” to nazwa obejmująca dwie szkoły: gimnazjum utworzone w 1943 roku (Collège Saint Stanislas) i technikum poligraficzne (Notre Famille) utworzone w 1962 roku. Te dwie szkoły koedukacyjne liczą odpowiednio 130 licealistów i 488 gimnazjalistów. Mają ten sam zarząd administracyjny i dyrekcję. Szkoły objęte są opieką Księży Pallotynów.

Program nauczania realizuje wytyczne stawiane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na podstawie umowy, Państwo pokrywa wszystkie wydatki związane bezpośrednio z procesem dydaktycznym. Zarazem jednak organizacja wewnętrzna szkoły podlega instrukcjom Komisji ds. wychowania katolickiego działającej przy Konferencji Episkopatu Francji.

Jeśli chodzi o proces wychowawczy i nauczanie odnosimy się do Pogramu Szkoły utworzonego przez grono pedagogiczne naszych dwóch szkół. Program ten jest inspirowany duchowością św. Wincentego Pallottiego.

Aby otworzyć nasze szkoły na współczesny świat oraz w perspektywie silniejszej integracji europejskiej, nasze technikum poligraficzne podjęło inicjatywę współpracy z dwoma podobnymi liceami z Włoch i z Hiszpanii po to, aby utworzyć płaszczyznę do wymiany i współpracy w ramach projektu EGGS.

Natomiast gimnazjum ze swej strony nawiązało już kontakt z niemieckimi gimnazjami prowadzonymi przez Pallotynów; ta współpraca rozwija się bardzo dobrze. Chcielibyśmy rozszerzyć współpracę pomiędzy szkołami pallotyńskimi na całym świecie.

moreCollège: www.ststanislas.asso.fr
Lycée Professionnel : www.lpcig-notrefamille.fr
DO POBRANIA : Biuletyn Scuole Pallottine


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić