Formacja

POSTULAT 2013: Najnowsze wieści

Postulat 2013Niedziela 11 sierpnia 2013 roku, słoneczny i ciepły dzień. Za nami już jedna trzecia formacji w postulacie. Ten czas bogaty był w różnorakie doświadczenia. Dni powszednie są z reguły bardzo intensywne. W plan dnia wpisana jest modlitwa indywidualna i wspólnotowa, czytanie duchowne, rekreacja oraz praca. Nierzadko praca wymaga od wielu z nas wewnętrznego zaparcia oraz wysiłku duchowego, by wykonywanie jej nie było tylko i wyłącznie przykrym obowiązkiem lecz przede wszystkim modlitwą, dialogiem z Mistrzem i czasem tworzenia się wspólnoty.

Poza obowiązkami na terenie naszego domu mamy łaskę posługiwać siostrom bernardynkom z pobliskiego klasztoru. Służba u sióstr jest bardzo ubogacająca, gdyż sama już rozmowa z nimi jest doświadczeniem ich zażyłej relacji z Bogiem, jest wyczuwalny głęboki duch modlitwy.

Ponadto niektórzy z nas mieli okazję podjąć się prac oraz zajęć, których nigdy wcześniej nie wykonywali. Zasługującym na wspomnienie jest fakt, że siostry w swej dobroci odwdzięczają się, za naszą prace, nie tylko modlitwą ale także różnymi przysmakami, jak na przykład pysznym ciastem. Natomiast dni świąteczne są czasem spędzanym głównie na wspólnotowej rekreacji, na którą składają się wędrówki w góry, nad zalew, wspólne uprawianie sportów, muzykowanie przy ognisku czy oglądanie filmów.

Postulat 2013

W przeciągu tych jedenastu dni mieliśmy okazję spotkać kilku ciekawych Pallotynów: ks. vice prowincjała Zenona Hanasa, ks. Marcina Grzyba misjonarza posługującego we Francji, ks. Waldemara Pawlika sekretarza ds. Formacji oraz ks. Mariusza Małkiewicza dyrektora Instytutu Pallottiego. Rozmowy z nimi były bardzo ubogacające z tego względu, że ich doświadczenie pracy na misjach zagranicznych czy w różnego rodzaju instytucjach Rodziny Palotyńskiej umożliwiły nam spojrzenie w szerszym spektrum na Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego.

Słowo Boże kierowane do naszych serc i umysłów poprze liturgie Słowa, kazania, modlitwę brewiarzową, Adorację Najświętszego Sakramentu umacnia nas i dodaje sił byśmy mogli kroczyć dalej w tym wstępnym okresie formacji jakim jest postulat, oraz daje łaskę nadziei, iż podjęcie przez nas trudu dalszej formacji będzie realizacją Bożej woli wobec naszego życia.

Michał Owczarz


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić