POSTULAT

POSTULAT

 

Postulat jest pierwszym oficjalnym etapem spotkania ze Stowarzyszeniem. Przeznaczony jest przede wszystkim na rozpoznanie i wewnętrzne upewnienie się co do pallotyńskiego powołania, tak by w sposób wolny je realizować.

Zadaniem Postulatu jest przygotowanie kandydatów do nowicjatu przez modlitwę, konferencje, dyskusje, pracę, sport i wypoczynek. Postulat kończy się decyzją kontynuowania formacji w nowicjacie.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

 

Jeśli w Twoim sercu budzi się chęć pójścia drogą rad ewangelicznych – jako kapłan lub brat – zapraszamy Cię do naszej Pallotyńskiej Wspólnoty.
Wymagane dokumenty przy przyjęciu do naszego Stowarzyszenia:

 • Podanie o przyjęcie (napisane własnoręcznie i podpisane)
 • Życiorys (napisany własnoręcznie i podpisany)
 • Akt urodzenia (odpis z USC)
 • Świadectwo chrztu i bierzmowania
 • Opinia moralności ks. Proboszcza
 • Świadectwo maturalne (dotyczy kandydatów do kapłaństwa)
 • Ostatnie świadectwo szkolne (dotyczy kandydatów na braci)
 • Świadectwo zdrowia (od lekarza w formie zaświadczenia o zdolności do podjęcia studiów)
 • Zaświadczenie o niekaralności oraz wyciąg z rejestru o niekaralności na tle seksualnym
 • Dwie fotografie

 

DOKUMENTY

 

REKOLEKCJE Z ROZEZNANIEM POWOŁANIA

 

Być może gdzieś na dnie w sercu słyszysz wewnętrzny głos „Pójdź za Mną”. Może naszła Cię myśl, by zostać księdzem, osobą konsekrowaną. Ale sam nie wiesz, gdzie skierować swoje drogi i czy na pewno to jest Twoje powołanie. Rekolekcje to doskonały czas na zastanowienie się, wsłuchanie się w Boże natchnienia oraz rozmowę z kierownikiem duchowym.

 

 • Termin: 5-7 lipca 2019
 • Miejsce: Częstochowa
 • Adresaci: mężczyźni w wieku 17-35 lat

 

KONTAKT: +48 516-163-501, biuro@centrumapostol.pl

 

 

2014-08-25DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ – WIEŚCI Z POSTULATU 2014
2014-08-01DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: POSTULAT 2014 ROZPOCZĘTY
2013-09-14POSTULAT 2013 na finiszu
2013-08-23POSTULAT 2013: Najnowsze wieści
2012-09-07POSTULAT: Postulat 2012 na finiszu
2012-08-24POSTULAT: Najnowsze wieści z postulatu
2012-08-05POSTULAT: Postulanci, czyli kilka słów o pierwszych przeżyciach…
2012-08-01POSTULAT 2012 rozpoczęty
2011-08-25ŚWIĘTA KATARZYNA: Pozdrowienia od Postulantów!
2011-08-18ŚWIĘTA KATARZYNA: Z Postulatu wieści c.d.
2011-07-31ŚWIĘTA KATARZYNA: Postulat 2011
2010-09-03POSTULAT 2010: Ostatnie dni…
2010-08-23POSTULAT 2010: By lepiej poznać drogę powołania…
2010-08-06POSTULAT POD ZNAKIEM MODLITWY I PRACY
2010-07-20POSTULAT 2010... rozpoczęty
2010-04-13POSTULAT 2009
2010-04-13Zakończenie Postulatu 2009
2010-04-13Po zakończonym Postulacie 2009

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić