Formacja

FORMACJA: Obłóczyny

obloczyny.jpgStrój Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego przyjęło 12 nowicjuszy kończących pierwszy rok formacji pallotyńskiej. Obłóczyny miały miejsce podczas Eucharystii w Ząbkowicach Śląskich, 26 sierpnia 2016 r., w uroczystość ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. Mszy Świętej przewodniczył ks. Józef Lasak SAC – wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Obłóczyny zgromadziły wielu księży, wśród których byli także: ks. Adrian Galbas SAC – przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Wiesław Guła SAC – mistrz nowicjatu, a także ks. Waldemar Pawlik SAC – radca prowincjalny Prowincji warszawskiej i rektor pallotyńskiego seminarium w Ołtarzewie. Przybyły także rodziny nowicjuszy, przyjaciele i znajomi. Na tę uroczystość przyjechali także przedstawiciele alumnów pallotyńskiego seminarium oraz postulanci, którzy rozpoczęli swoją formację w duchu św. Wincentego Pallottiego.

Formacja w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego rozpoczyna się miesięcznym postulatem, a następnie kandydaci odbywają dwuletni nowicjat. Na zakończenie pierwszego roku nowicjatu mają miejsce obłóczyny, czyli przyjęcie stroju duchownego – sutanny z czarnym pasem, natomiast na zakończenie całości nowicjatu, kandydat składa przyrzeczenia czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, ducha służby, wspólnoty dóbr i wytrwania, na okres jednego roku. Są one ponawiane, aż do złożenia wiecznej konsekracji, która dokonuje się na ostatnim roku seminarium. Po nowicjacie następuje sześcioletnia formacja w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Kończy się ona przyjęciem święceń prezbiteratu.

Al. Dominik Gaładyk SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić