O nas

REGIA FRANCUSKA: Jubileuszowe dni ks. Stanisława Jurkowskiego SAC

Ksiądz Stanisław JurkowskiWyjątkowym dniem dla ks. Stanisława Jurkowskiego SAC pozostanie 25 X 2015, gdyż tego dnia obchodził w Oignies swoje 90 lat życia. Jego 45-letnia praca w Regii Miłosierdzia Bożego we Francji, poza krótkim czasem pobytu w Paryżu (od 1977 do 1984; pełnił wtedy funkcję II radcy, wicerektora i od 1981 rektora domu; początkowo pomagał w duszpasterstwie objazdowym ks. Wędziochowi i zajmował się ekspedycją książek do Polski), skupiała się praktycznie wokół parafii św. Józefa w Oignies-Chapelle - Ostricourt. Kiedy w 1970 ówczesny superior ks. Stanisław Suwała kierował go do Oignies, tak pisał mu w dekrecie: „Obowiązki swe obejmuje Przew. Ksiądz z dniem 15 X 1970 r. [...]

Razem z Ks. Zyglewiczem będzie Ksiądz dzielił życie, prace i odpowiedzialność za placówkę powierzoną nam Pallotynom. Razem z nim będzie Ksiądz „stawiał i budował całe Ciało Chrystusa, którym jest Kościół” w parafii św. Józefa i w zjednoczeniu z nim będzie Ksiądz spełniał „codzienne święte czynności” i wykonywał „całe swoje posługiwanie” wobec wszystkich Rodaków. Na równi więc jesteście odpowiedzialni wobec Boga, Kościoła i naszego Stowarzyszenia za dusze Wam powierzone, za wszelkie prace podjęte dla ich dobra, za troski, wysiłki, powodzenie i niepowodzenie, jak również za zgodę w parafii „poprzez przyjacielskie i braterskie współżycie między sobą i z innymi ludźmi” (Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu, Teczka Nominacje 1964-72, dekret wystawiony 12 X 1970).

Ksiądz Stanisław Jurkowski urodził się 16 X 1925 w Ochotnicy Dolnej, w rodzinie Andrzeja i Marii z d. Grzywnowicz. Do szkoły średniej uczęszczał w latach 1947-50 w Wadowicach na Kopcu i Chełmnie n. Wisłą. Nowicjat rozpoczął w 1950, pierwszą profesję złożył 26 VIII 1952, a wieczną 22 VI 1955. Studia seminaryjne odbył w latach 1951-57 w Ząbkowicach Śląskich i Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 VI 1956 w Ołtarzewie z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego. Pracował najpierw od 1957 przez pięć lat jako wikariusz w Poznaniu, a następnie przez rok w Radomiu, by z kolei przez trzy lata duszpasterzować w Szczawienku k. Wałbrzycha. W 1966 powrócił do Poznania, gdzie do 1969 był ojcem duchownym domu. Do Francji przybył 13 X 1970, rozpoczynając swoją pracę duszpasterską właśnie w Oignies. Został też włączony do Regii Miłosierdzia Bożego.

Księdza Stanisława miałem okazję spotkać we Francji kilka razy, w Oignies i Paryżu, ale za każdym razem postrzegałem go jako człowieka zawsze uśmiechniętego, pogodnego i towarzyskiego. Chętnie i interesująco opowiadał o swojej przeszłości, o pracach apostolskich, jakie przyszło mu wykonać w swoim życiu kapłańskim. Niech ten cenny dar dobrego słowa i uśmiech towarzyszą Jubilatowi w dalszych latach jego życia. Ad multos annos!

Ks. Stanisław Tylus SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić