Formacja

WADOWICE: Spotkanie pallotyńskich formatorów

Spotkanie pallotyńskich formatorów  8-11 lutego 2012 r.Spotkanie pallotyńskich formatorów zgromadziło przedstawicieli 3 polskich prowincji: sióstr Pallotynek oraz dwóch prowincji księży Pallotynów: Prowincji Chrystusa Króla i Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Oprócz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za formację, obecni na nim byli przełożeni prowincjalni: s. Bernadetta Turecka SAC, ks. Józef Lasak SAC oraz ks. Lesław M. Gwarek SAC. Całość prowadzili i animowali sekretarze ds. formacji obu polskich prowincji księży Pallotynów – ks. Waldemar Pawlik SAC i ks. Marek Chmielniak SAC.

Zjazd przebiegał według tradycyjnego już planu. Rozpoczął się 8 lutego 2012 r. od wieczornej rekreacji, podczas której dokonało się wzajemne zapoznanie. Kolejne dni przebiegały według następującego planu – rano rozmyślanie i Msza św., przed południem odbywały się wykłady, a po obiedzie był czas na zajęcia praktyczne oraz modlitwę osobistą podczas adoracji.

We czwartek, 9 lutego br., pierwszą sesję wykładową poprowadził ks. Mariusz Małkiewicz SAC, dyrektor Instytutu Pallottiego. Jego wystąpienie było podzielone na 2 części. Pierwsza dotyczyła podstaw formacji i była zatytułowana „Czy istnieje kultura pallotyńskiej formacji?”. Był to miniwykład o sensie i fundamencie formacji. Ks. Małkiewicz powoływał się m.in. na publikacje Amadeo Cenciniego i mówił o 3 wymiarach kultury formacji: intelektualnym (odnoszącym się do mentalności), emocjonalno-afektywnym (odnoszącym się do wrażliwości) oraz emocjonalno-metodologicznym (odnoszącym się do praktyki życia).

Przedpołudniowe wykłady na spotkaniu formatorówW drugiej części ks. Mariusz Małkiewicz SAC przeszedł do zasadniczej treści wykładu pt. „Codzienna pamięć praktyczna jako wielka karta pallotyńskiej formacji”. W związku z tym, że w bieżącym roku obchodzimy Rok Jubileuszowy 50-lecia kanonizacji Pallottiego, ks. Małkiewicz omówił tematykę formacji w kontekście pism i słów św. Założyciela. Krótki tekst Pallottiego „Codzienna pamięć praktyczna” (WP II) posłużył prelegentowi do nakreślenia zasadniczych zrębów pallotyńskiej formacji. Po rzetelnym ukazaniu kontekstu powstania tego pisma oraz zaprezentowaniu jego wyglądu, ks. Małkiewicz poddał analizie tekst i wskazał skarby jego treści. „Codzienna pamięć praktyczna” wprost mówi o naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Po południu, podczas wspólnej adoracji zgromadzeni czytali i rozważali ten tekst Pallottiego.

Kolejnego dnia, 10 lutego br., wykłady poprowadziła s. Bernadetta Turecka SAC. Jej wystąpienie było zatytułowane „33 punkty naśladowania Pana Jezusa” i omawiało regułę Pallottiego. W swym wykładzie Siostra omówiła kontekst powstania dzieła oraz jego zasadnicze treści i idee. Po południu uczestnicy rozważali treść „Reguły 33 punktów” w czasie osobistej modlitwy, po czym wspólnie obejrzeli prezentację manuskryptu tejże reguły. Dzień zwieńczyła wieczorna modlitwa brewiarzowa oraz rekreacja, połączona ze świętowaniem imienin s. Bernadetty.

Spotkanie zakończyło się w sobotę, 11 lutego br., uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem ks. prowincjała Józefa Lasaka.

Sekretarze ds. Formacji:
Ks. Marek Chmielnik SAC
Ks. Waldemar Pawlik SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić