O nas

PARYŻ: XVII Kongres Miłosierdzia Bożego nad Sekwaną

image1.jpg„Miłosierdzie Boże w szkole świętych”. Tak brzmiał temat XVII już Kongresu Bożego Miłosierdzia, który odbył się w Paryżu, w dniach od 6 do 7 marca 2015 r. Jego inicjatorem i organizatorem, jak co roku, było Apostolstwo Miłosierdzia Bożego prowadzone we Francji przez Pallotynów od lat czterdziestych ubiegłego wieku.

O Miłosierdziu Bożym w życiu i apostolstwie Matki Teresy Potockiej, polskiej założycielki Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mówiła siostra Sangwina z tejże Kongregacji. Z okazji pięćsetnej rocznicy urodzin św. Teresy z Avila (1515-2015), ks. Maria-Józef Huguenin z frankofońskiej części Szwajcarii, podzielił się doświadczeniem Bożego Miłosierdzia w życiu i dziełach hiszpańskiej mistyczki. Ks. Stanisław Stawicki SAC z Warszawy, mówił o Miłosierdziu Bożym w szkole św. Wincentego Pallottiego, a ks. Patrice Chocholski, rektor Sanktuarium św. proboszcza z Ars, wprowadził uczestników Kongresu do szkoły tegoż wielkiego świadka Bożego Miłosierdzia. W końcu - dobrze znana polskim czytelnikom pisarka i dziennikarka znad Wisły - Pani Ewa Czaczkowska, przedstawiła św. Siostrę Faustynę taką jaką była, wprowadzając w ten sposób do francuskiego przekładu wydanej 3 lata temu w Polsce biografii pt. „Siostra Faustyna. Biografia Świętej”.

Nie zabrakło też części pobożnościowej Kongresu, na którą składały się codzienna wspólna Jutrznia, Godzina Miłosierdzia, Eucharystia i świadectwa. W piątek 6 marca Eucharystii przewodniczył ks. Aleksander Pietrzyk, superior Pallotynów we Francji, a nazajutrz, ks. Erik de Moulins-Beaufort, biskup pobocznicy diecezji paryskiej.

Warto przypomnieć w tym miejscu, iż już w 1945 roku, ks. Franciszek Cegiełka SAC, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, wydał dla mieszkających w tym kraju Polaków, broszurkę zatytułowaną „Ojciec Miłosierdzia”. Podobne broszurki propagujące nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego ukazały się następnie w Niemczech i Anglii z przeznaczeniem dla polskich uchodźców. Pallotyni odegrali też istotną rolę w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego po roku 1950. Wydali oni we Francji kilka pozycji książkowych na ten temat oraz urywki z „Dzienniczka Siostry Faustyny”. Poza tym, w 1993 roku wznowione zostało, po 35 latach przerwy, czasopismo „Messager de la Miséricorde Divine”, które służy po dzień dzisiejszy czcicielom Bożego Miłosierdzia we Francji i innych krajach frankofońskich.

Podkreślmy w końcu, iż tegoroczny Kongres został przygotowany i poprowadzony przez ks. Krzysztofa Hermanowicza SAC, nowego dyrektora Apostolstwa Miłosierdzia Bożego we Francji, wraz z ekipą osób świeckich zaangażowanych w ten Apostolat. Jak co roku, Kongres miał miejsce w Domu Macierzystym Księży Lazarystów (Misjonarzy św. Wincentego a Paolo), a wzięło w nim udział ok. 70 osób różnej narodowości, płci, stanu i wieku.

Ks. Stanisław Stawicki SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić