O nas

FRANCJA: Zjazd Katolicki w Osny – podtrzymywanie narodowego ognia tożsamości

W niedzielę 4 lipca 2010 r., Bóg dał nam przepiękną pogodę. Tysiące ludzi przyjechało do Osny, by spotkać się w gronie swych rodzin i znajomych. Uczestnicząc we wspólnej Eucharystii mogli spotkać się z Tym, który jest najważniejszy – z Jezusem.

Refleksja nad tożsamością Polaków stała się myślą przewodnią tegorocznego spotkania. Ksiądz Superior Leszek Woroniecki SAC podczas inauguracyjnego wystąpienia nakreślił aktualny kontekst egzystencjalny Polaków mieszkających we Francji. Zauważył, że nasi rodacy przejawiają potrzebę odkrywania swej narodowej tożsamości nie tylko w prywatnych rozmowach, ale i w publicznych debatach, wskazując tym samym, jak ważną jest dla nich sprawa polskiej przynależności. Ksiądz Superior nawiązał do ostatnich bolesnych wydarzeń związanych z naszym narodem tj. kwietniowej tragedii pod Smoleńskiem i ostatnich ludzkich dramatów spowodowanych powodziami niszczącymi nasz kraj. Dla Polaków mieszkających we Francji nie są to sprawy obojętne.

Uczestnicy tegorocznego zjazdu mogli cieszyć się zarówno ze strawy duchowej, jak i kulturalnej. Tradycyjnie już odbywała się degustacja specjałów kulinarnych prosto z Polski.

Wymiar duchowy

zjazdu obejmował przede wszystkim wspólną Eucharystię, której przewodniczył JE Abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko – Kamieński. W swej homilii arcybiskup zachęcał zebranych Polaków do odważnego składania świadectwa wiary i ukazywania naszych chrześcijańskich korzeni także na francuskiej ziemi. Za wzór niezmordowanego świadka wiary postawił błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę, którego hasło zło dobrem zwyciężaj nadal przypomina, jak ważna jest ta Pawłowa myśl w kontekście naszych czasów. Tożsamość Polaków ma swe źródło w ponad tysiącletnich dziejach naszego narodu. Chrzest i Bierzmowanie Polski stanowią o wielkiej więzi łączącej naszą narodową tożsamość z depozytem chrześcijańskiej wiary. W tym kontekście Ksiądz Arcybiskup udzielił sakramentu Ducha Świętego dwóm synom rodziny należącej do ZAK-u w Osny, przypominając, by swoje życie kształtowali w duchu dojrzałego chrześcijaństwa.

Po Eucharystii wierni przeszli pod pomnik Sługi Bożego Jana Pawła II, który jako kardynał i metropolita Krakowa odprawił w Osny podobną Mszę św. w lipcu 1977 r. Zgromadzeni Polacy prosili Opatrzność Bożą o wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze oraz o umiejętność przyjęcia tak wielkiego daru.

Proboszcz parafii w Osny, ks. Adam Gałązka SAC, przy grocie Matki Bożej z Lourdes poprowadził rozważania na temat obecności Maryi w życiu wierzącego katolika. W tożsamość Polaków wpisana jest pobożność Maryjna i zawierzenie losów narodu Królowej Polski. Wspólna modlitwa różańcowa była wyrazem szczególnego oddania Tej, która jest dana narodowi Polskiemu ku obronie.

Po zakończonych celebracjach uczestnicy spotkania mieli okazję do wsparcia materialnego tych, którzy ucierpieli podczas tegorocznej powodzi w Polsce. Osobę błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki można było przypomnieć sobie dzięki książeczce wydanej staraniem Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach, autorstwa Valentino Salvodi.

Szczególny akcent kulturalny został położony na kilku elementach polskiej tradycji i dorobku dziejów. O 200. rocznicy urodzin Chopina przypominała przepiękna dekoracja w sali jadalnej. Z góralskim folklorem można było spotkać się dzięki obecności i występom zespołu Młode Klimki z Zakopanego. Ich żywe tańce i śpiewy oraz tatrzański rytm podbił serca nie tylko Polaków, ale i Francuzów przybyłych na tegoroczny zjazd. Inicjatywę zaproszenia wspomnianego zespołu oraz choreografię przedstawienia zaproponował ks. Marcin Grzyb SAC. Tradycyjnie już można było posłuchać występów polonijnego chóru Piast z Paryża. Dla biesiadujących w cieniu drzew nad brzegiem naszej rzeki i stawu przygrywała kapela, ciesząc uszy znajomymi melodiami piosenek patriotycznych i ludowych.

Także od strony kulinarnej tegoroczne spotkanie mogło poszczycić się specjałami kuchni polskiej w wydaniu, jakie zaproponowała nam restauracja Cracovia z Paryża, serwując tradycyjne kiełbasy, bigos i inne kulinarne smakołyki.

Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o aspekcie powołaniowym, który dziś jawi się we Francji jako wielka potrzeba Kościoła. Obecność kleryków z naszego seminarium z Ołtarzewa była dla nas radością i okazją do wspomnień naszych kleryckich czasów. Z radością patrzyliśmy na nowe pokolenie pallotynów, które miejmy nadzieję, kiedyś wspomoże swą pracą naszą francuską ziemię. Także abp Dzięga spoglądając na nich zachęcał obecne rodziny Polaków, by były wrażliwe na głos Boga w sercach ich dzieci.

Elementem pallotyńskiej współpracy powołaniowej jest również obecność ks. Jean’a Bertrand’a, kameruńskiego pallotyna, studiującego w Rzymie, a który w czasie wakacyjnym wspomaga ks. Adama Gałązkę SAC w parafii w Osny.

W tegorocznym zjeździe tradycyjnie uczestniczył Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ksiądz infułat Stanisław Jeż. Przypomniał on o przyszłorocznym Jubileuszu 175. lat misji. Wspomniał o współczesnym zagrożeniu, jakie dotyka Polaków żyjących we Francji. Niepokój budzi zamykanie polskich szkół i pozbawianie tym samym polskich dzieci możliwości nauki ojczystego języka, poznawania kultury, tradycji i historii Kraju Ojców. Ksiądz Infułat wezwał do obrony naszych polskich placówek oświatowych we Francji oraz obrony szkół, w gronie których jest także szkoła założona przez Adama Mickiewicza w Paryżu.

Platforma spotkań organizowanych dla polskich intelektualistów w Centrum Dialogu w Paryżu, zaduma nad wielkością Polaków pochowanych w Montmorency, spotkania polskich rodzin na zjazdach w Osny – wszystko to jest szczególnym wkładem naszych współbraci i sióstr pallotynek w podtrzymywaniu narodowego ognia tożsamości w sercach francuskiej Polonii już od wielu lat.

Ks. Aleksander Pietrzyk SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić