O nas

FRANCJA: Kilka refleksji z Zebrania Regionalnego Regii Miłosierdzia Bożego

regia-fr-kapitula-2_banner.jpg

Kolejne już Zebranie Regionalne, które miało miejsce w dniach 23-26 lutego 2014 r., przebiegało zgodnie z przepisami naszego Prawa SAC. Ostatnie lata, jak zauważył ks. superior Aleksander Pietrzyk SAC, były naznaczone wyjątkowymi zmianami, które wpłynęły również na ukształtowanie nowej sytuacji, w jakiej znalazła się Regia Miłosierdzia Bożego:

– na świecie nastąpiły zmiany na stanowisku sternika Łodzi Piotrowej: miejsce Benedykta XVI przy sterze zajął papież Franciszek;
– we Francji: miejsce prezydenta Sarkozy’ego zajął François Holland;
– w samej Regii nastąpiła również zmiana Zarządu, w tym zmiana na urzędzie superiora i ekonoma.

regia-fr-kapitula-1.jpgW dziedzinie apostolstwa, otworzyliśmy nowe pola działalności misyjnej: w Hong Kongu i Szwajcarii. Pojawili się nowi pallotyni z Afryki, szczególnie z Kamerunu, obejmując powierzone im funkcje w szkołach i parafiach.

Gdy idzie o samo Zebranie Regionalne, jej przygotowanie miało metodę synodalną. Poza zarządem Regii, dużą pomoc stanowiła komisja synodalna pod przewodnictwem ks. M. Faleńczyka oraz refleksje prawne nad Statutami, przedstawione przez ks. E. Małachwiejczyka. Natomiast przebieg Zebrania miał swoją specyficzną dynamikę, gdyż językami oficjalnymi były: francuski oraz polski, zaś miejscem tego wydarzenia stały się dwie lokalizacje podparyskie: Montmorency i Osny. W obradach Zebrania udział wzięli wszyscy członkowie Regii (Hong Kong, Szkocja, Szwajcaria, Polska, Francja, Kamerun, Rwanda). Nasi współbracia z Kamerunu byli obecni podczas pierwszego, jak i trzeciego dnia spotkania. Jedynym nieobecnym z powodu choroby był ks. Zyglewicz.

Uczczeni w sposób szczególny zostali także zmarli współbracia, podczas odwiedzin i modlitwy na cmentarzu w Osny.

regia-fr-kapitula-4.jpgZebranie rozpoczęto dniem skupienia. Jego Ekscelencja ks. bp. Stanisław Lalanne wygłosił konferencję dla księży i sióstr pallotynek w Osny zatytułowaną: „Vous êtes tous visages d’Epérance” [Jesteście wszyscy obliczami Nadziei].

Spośród zaproszonych gości w Zebraniu udział wzięli: ks. François Harelimana SAC, oficjalny przedstawiciel Zarządu Generalnego, który przywiózł specjalne przesłanie Księdza Generała i prowadził dzień skupienia pt. „Vous êtes la lumière du monde” [Jesteście światłem świata]; ks. Zenon Hanas SAC, wiceprowincjał z warszawskiej Prowincji Chrystusa Króla oraz ks. Bruno Ateba SAC, przełożony Regii Świętej Trójcy z Kamerunu/Nigerii.

Ks. prowincjał Adrian Galbas SAC z poznańskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego przesłał natomiast piękny list na tę okazję, podobnie jak ks. Romuald Uzabumwana SAC z Regii Świętej Rodziny (Rwanda/RDK). Swoja modlitwą i serdecznymi słowami pozdrowienia wspierał Zebranie także Nuncjusz Apostolski, abp Luigi Ventura. Ponadto wiele zgromadzeń zakonnych kontemplacyjnych i zaprzyjaźnionych osób konsekrowanych czuwało na modlitwie w naszej intencji.

Temat główny Zebrania brzmiał: „Ku odnowieniu dialogu”. Tym samym Zebranie nawiązało do tradycji Regii francuskiej, a mianowicie do swych rozpoznawalnych na świecie instytucji: Editions du Dialogue (niestety już nieistniejącego wydawnictwa) oraz Centre du Dialogue.

Część sprawozdawcza ukazała bogate spektrum wymiaru działalności współbraci w wielu płaszczyznach apostolskich. Zauważono, że 10 współbraci jest w stałej formacji (na poziomie, doktorantów, licencjatów i formacji stałej).

regia-fr-kapitula-3.jpgW wymiarze duchowym podjęto refleksję, która prowadzi do konkluzji, iż „większe ukochanie Chrystusa prowadzi do bardziej realnej troski o człowieka, a przeżywane doświadczenie Boga uwrażliwia na inspiracje Ducha Świętego, gdy idzie o nowe peryferie apostolskie”.

W wymiarze praktycznym, podjęto kilka decyzji dotyczących troski o powołania, kontynuowania misji w Hong Kongu, utworzenia komitetu ZAK złożonego z przedstawicieli pallotynów (z Francji, Kamerunu, Rwandy), pallotynek i wiernych świeckich. Zasygnalizowano także konieczność otwartość na przyjmowania w struktury Regii francuskiej współbraci z innych jednostek pallotyńskich oraz szerokiej współpracy w realizacji wspólnych dzieł m.in. Regii francuskiej i i Kamerunu. Sugerowano współbraciom z Kamerunu utworzenie oddzielnej Delegatury na okres asymilacji w nowych warunkach społeczno-kulturalnych i duszpasterskich we Francji. Postanowiono konsekwentnie spotykać się na poziomie przełożonych jednostek pallotyńskich pracujących na terenie Francji przynajmniej raz do roku.

Liturgia Eucharystyczna pod przewodnictwem ks. François Harelimany, ks. Zenona Hanasa i ks. Bruno Ateby, niosła w dziękczynieniu Bogu dar naszych powołań i ogrom pracy apostolskiej wszystkich współbraci oraz naszych wiernych i współpracowników zatrudnionych w instytucjach prowadzonych przez pallotynów.

Dzielono się realizacją postanowień z poprzedniego spotkania czy realizacją budowy nowej części Résidence Internationale d'Etudiant Jean-Paul II (troska ks. M. Faleńczyka) oraz adaptacji nowego refektarza wspólnoty pallotyńskiej w Osny (zasługa ks. Henryka Gracza).

Ks. Zenon Hanas SACNad naszym Zebraniem unosiły się nowe profetyczne wskazania papieża Franciszka oraz pełne nadziej słowa biskupa Stanisława z Pontoise.

Dodatkową radość sprawił fakt zbliżającej się kanonizacji dwóch papieży, którzy byli gośćmi naszych wspólnot w przeszłości: Jana XXIII i Jana Pawła II.

Wszystkim uczestnikom Zebrania należy się wdzięczność za obecność, pracowitość w czasie obrad i pogodnego ducha, który stał się udziałem wszystkich, szczególnie dzięki współbraciom-gościom: księżom Franciszkowi, Zenkowi i Bruno.

Logistyka we wspólnotach w Montmorency (ks. J. Dobkowski), w Osny (ks. A. Gałązka) w Paryżu (ks. J. Kostkiewicz), moderator (ks. R. Kurowski), sekretarze, liturgiści, komisja prawna, okazali się ludźmi doświadczonymi i przepełnionymi duchem służby jakże zakorzenionym w pallotyńskim charyzmacie.

regia-fr-kapitula-5.jpgZmarłym Współbraciom wyrażam wdzięczność za opiekę z Nieba, za przekazane nam dziedzictwo, często poprzez pracowitość o głodzie i cierpienia obozów koncentracyjnych. Nasza życzliwa pamięć modlitewna będzie im towarzyszyć i wierzę mocno, że to wzajemne obdarowywanie będzie trwać wiecznie.

Wszystkim obecnym, jak i jednoczącym się z modlitwie, należą się z serca płynące podziękowania. A w sposób szczególny kieruję je pod adresem najbliższych współpracowników z Zarządu Regii Miłosierdzia Bożego, którzy w ciągu całej kadencji biorą na siebie ciężar odpowiedzialności za przyszłość pallotyńskiego charyzmatu we Francji.

Niech będzie uwielbiony Bóg za dar kolegialnej odpowiedzialności za Regię Miłosierdzia Bożego. Założyciela, świętego Wincentego Pallottiego, chcę zapewnić, że Jego intuicja, o tym że każdy jest „potencjalnym założycielem” spełnia się na naszych oczach. Maryjo, byłaś nam więcej Matką niż Królową przez prawie 70 lat, Monstra te esse Matrem (Montre que tu es Mère) w czasie realizacji postanowień naszego wieczernikowego spotkania, jakim stało się zakończone Zebranie Regionalne. Wspieraj nasz dialog, nigdy nie dokończony!…

Ks. Aleksander Pietrzyk SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić