Formacja

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Nowicjat rozpoczęty

nowicjat.jpgPo tygodniu przygotowań i pobytu w domach rodzinnych, w pełnym składzie przybyliśmy do Ząbkowic Śląskich, by rozpocząć rok duchowy. Pierwsze dni pozwoliły nam na zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu oraz podjęcie pierwszych obowiązków. 20 września 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja naszego nowicjatu. Eucharystii przewodniczył ks. Waldemar Pawlik SAC, wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla; kazanie zaś wygłosił ks. Adrian Galbas SAC, prowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Na Mszy św., oprócz domowników obecni byli także współbracia z Seminarium w Ołtarzewie, którzy przebywali na dyrektorium, przygotowującym do złożenia pierwszej konsekracji. Wśród kapłanów, którzy brali udział w uroczystości był także pochodzący z Ząbkowic Śląskich ks. Dariusz Woźniak SAC, który jest misjonarzem w Papui Nowej Gwinei.

W swoim kazaniu Prowincjał zachęcił nas do tego, abyśmy w ciągu najbliższych dwudziestu czterech miesięcy pracowali nad sobą, poznawali duchowość oraz charyzmat pallotyński oraz utwierdzali się w swoim powołaniu; abyśmy w tym okresie nie tylko mówili do Boga, ale też wsłuchiwali się w Jego wolę. Kaznodzieja podkreślił również potrzebę otwartości na naszych formatorów i wsłuchiwania się w to, co mają nam do przekazania. Jako nowicjusze mamy stawiać nie tylko na rozwój indywidualny, ale także wspólnotowy. Naszą dewizą na najbliższe dwa lata powinny stać się trzy myśli, które przyświecały Ojcu Założycielowi: Dla nieskończonej chwały Boga; Dla zniszczenia grzechu oraz dla zbawienia dusz. Nowicjusz powinien, zgodnie ze wskazaniami księdza Adriana, szukać pełni prawdy oraz duchowej dyscypliny, by nie tracić zapału i gorliwości apostolskiej, by czuć się odpowiedzialnym za dawanie świadectwa wiary w takim stopniu, jakbyśmy sami byli założycielami Stowarzyszenia.

Każdy z piętnastu nowicjuszy otrzymał z rąk ks. Waldemara Pawlika SAC księgę Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, abyśmy w tym nowym okresie rozwoju duchowego kierowali się właśnie Słowem Bożym. Po Mszy św. przyszedł czas na wspólne zdjęcie, po czym udaliśmy się na uroczysty obiad.

Podczas ceremonii towarzyszył nam podniosły nastrój; naszą drogę wszczepienia do rodziny pallotyńskiej możemy oficjalnie uznać za rozpoczętą. Już od najbliższej niedzieli będziemy przeżywać rekolekcje, które poprowadzi dyrektor Okresu Wstępnego ks. Wiesław Guła SAC. Dlatego prosimy Was o modlitwę za nas, prowadzącego rekolekcje oraz o nowe powołania do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Now. Piotr Jakóbek


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić