Formacja

RZYM: Międzynarodowe spotkanie pallotyńskich formatorów

RzymW dniach od 23 do 29 lipca w naszym domu przy Via Ferrari 1 w Rzymie odbywa się międzynarodowe spotkanie pallotyńskich formatorów. Spotkanie rozpoczęliśmy w poniedziałek wieczorem. We wtorek rano zgromadziliśmy się na Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Generał – Jacob Nampudakam. W homilii podkreślił, że ważnym miejscem dla formacji jest Wieczernik. W czasie pierwszej sesji współbracia zaprezentowali etapy, problemy i ogólny stan formacji w poszczególnych prowincjach i regionach. Prezentacje multimedialne przybliżyły uczestnikom charakter, nadzieje, możliwości pallotyńskiej formacji.

We środę 25 lipca, sesję prowadzi Ksiadz Generał. Na początku ks. Francesco (Francois) Harelimana, Sekretarz Generalny ds. Formacji, w imieniu uczestników złożył naszemu Przełożonemu Generalnemu serdeczne życzenia z okazji imienin. Ks. Jacob Nampudakam przedstawił statystykę i aktualną sytuację formacji wstępnej i początkowej w naszym Stowarzyszeniu.

Spotkanie jest dobrą okazją do poszerzenia spojrzenia na kondycję formacji, aktualne problemy. Mamy nadzieję przejść od obserwacji ogólnych do konkretnych propozycji.

Ks. Kazimierz Stasiak SAC
Roma, 25.07.2012 r.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić