Formacja

WADOWICKIE SPOTKANIE FORMATORÓW 2010

Spotkanie Sekretariatu Generalnego ds. Formacji SAC

W niedawnym czasie, w Domu Macierzystym na Kopcu w Wadowicach, miały miejsce dwa znaczące wydarzenia dla pallotyńskiej formacji.

W dniach od 21 do 24 lutego br. odbyło się spotkanie Sekretariatu Generalnego ds. Formacji SAC, na które przybyli współbracia z różnych stron pallotyńskiego świata: ks. Jacob Nampudakam – Sekretarz Generalny ds. Formacji, ks. Stanisław Stawicki – Centrum „Cenacolo” w Rzymie, ks. Derry Murphy – Przewodniczący Generalny ZAK, ks. Romuald Uzabumwana – Rwanda/Kongo, ks. Valdeci Antonio De Almeida – Brazylia, ks. Thomas Lemp – Niemcy, br. Stephen Buckley – Irlandia/Włochy, ks. Mariusz Małkiewicz – Polska.

Spotkanie formatorówSpotkanie, wpisane w dynamikę corocznych posiedzeń Sekretariatu, dotyczyło: podsumowania dotychczasowych działań, planowania inicjatyw formacyjnych SAC na najbliższy czas oraz przygotowania zagadnień formacyjnych na zbliżające się Zebranie Generalne SAC.

Bezpośrednio po spotkaniu Sekretariatu, w dniach od 24 do 27 lutego, miało miejsce spotkanie formatorów z trzech pallotyńskich Prowincji w Polsce. Do Wadowic przybyły 24 osoby zaangażowane we wszystkie etapy pallotyńskiej formacji: 6 sióstr pallotynek, 12 współbraci z Prowincji Chrystusa Króla oraz 6 współbraci z Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Wraz z Przełożonymi Prowincjalnymi: ks. Kazimierzem Czulakiem i ks. Józefem Lasakiem, formatorzy uczestniczyli w spotkaniu, które prowadzili członkowie Sekretariatu Generalnego ds. Formacji SAC wraz z s. Jolantą Wagner SAC (jako delegatką Zarządu Generalnego Sióstr). Tematyka spotkania koncentrowała się wokół Dynamiki procesu dojrzewania w pallotyńskim powołaniu, czyli o formacji do ciągłości w zmianach i do zmian w ciągłości.

Ks. Mariusz Małkiewicz SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić