O nas

ZARZĄD GENERALNY: Doroczne spotkanie Sekretariatu Generalnego ds. Apostolstwa – 2015

Segretariato-Generale-per-lApostolato-i-Missioni.jpgW dniach od 9 do 11 lutego 2015 r. członkowie Sekretariatu Generalnego ds. Apostolstwa spotkali się w Domu Generalnym na dorocznym spotkaniu. Wzięli w nim udział: Ks. Frank Donio (IC), Ks. Markus Hau (CJ), Ks. Piotr Krakowiak (PN), Ks. Richard Ngono (CN), Ks. Rahul Philips (RA), Ks. Moacir Piovesan (SM) i Ks. Martin Manus (Radca Generalny).

Biorąc przykład i natchnienie od Papieża Franciszka, członkowie Sekretariatu kontynuują promowanie współpracy społeczno-charytatywnej promując spotkania współbraci zaangażowanych w tej pracy apostolskiej na poziomie globalnym i kontynentalnym poprzez przygotowanie książki na temat apostolstwa społeczno-charytatywnego SAC zaadresowanej do naszych domów formacyjnych i osób zaangażowanych. Rozwój pallotyńskiego wolontariatu wymaga jednak jeszcze większej uwagi.

Z uwagi, że nasze apostolstwo społeczno-charytatywne jest realizowane w dużej części na misjach, członkowie Sekretariatu Generalnego ds. Apostolstwa i Generalnego Sekretariatu ds. Misji, którzy w tych dniach byli w Rzymie na dorocznym spotkaniu, spotkali się wspólnie w celu wymiany doświadczeń i lepszej koordynacji różnych inicjatyw.

Innym ważnym tematem był profil pallotyńskich szkół, który w październiku 2014 roku został zatwierdzony przez Radę Generalną „ad experimentum” na okres trzech lat oraz oceny spotkania szkół pallotyńskich w Ameryce Południowej, które odbyło się w wrześniu 2014 w Santa Maria w Brazylii.

Nowa strona Generalatu poświęca sporo miejsca dla inicjatyw Sekretariatu Generalnego ds. Apostolstwa. Można tam znaleźć informacje na temat różnych projektów i programów Sekretariatu dotyczących apostolstwa społeczno-charytatywnego, szkół, parafii, młodzieży itp. Nasza strona internetowa jest bardzo pomocna promowaniu apostolstwa pallotyńskiego na szczeblu globalnym, kontynentalnym i lokalnym.

Sekretarz Generalny, ks. Martin Manus, przedstawił różne inicjatywy Komisji ds. Młodzieży, w szczególności w odniesieniu do spotkania młodzieży pallotyńskiej przed Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku w Krakowie.

W 2016 roku Sekretariat przygotuje badania na temat aktualnych wyzwań w naszych parafiach, zwłaszcza w odniesieniu do współpracy.

Spotkanie zakończyło się Mszą św. w kościele SS. Salvatore in Onda, której przewodniczył Rektor Generalny, ks. Jacob Nampudakam i agape z współbraćmi z Sekretariatu Generalnego ds. Misji i wspólnoty Domu Generalnego.

www.sacinfo


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić