Formacja

KONSTANCIN-JEZIORNA – WIEŚCI Z DYREKTORIUM [4]

dyr4_1.jpgDrugi tydzień Dyrektorium rozpoczął prof. Bogdan Chazan. Podczas wykładu mówił nie tylko o in vitro i o pigułce „dzień po” – jak to zostało wstępnie zapowiedziane. W swoim wystąpieniu – naznaczonym kompetencją, wewnętrznym pokojem i pokorą – nawiązał do wydarzeń sprzed dwóch lat, kiedy to został zwolniony z zarządzania szpitalem Świętej Rodziny i odsunięty od uprawiania medycyny klinicznej.

Na dzień dzisiejszy prof. Chazan zatrudniony jest na pełnym etacie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie uczestniczy w kształceniu lekarzy i pielęgniarek, współpracuje z Fundacją „SOS Obrony Poczętego Życia”, w której posługuje nasz współbrat ks. Ryszard Halwa SAC, będąc jednocześnie przewodniczącym Fundacji katolickich lekarzy ginekologów w Polsce MaterCare Polska. Warto zaznaczyć, iż prof. Chazan zaangażowany jest również w charytatywne dzieło pomocy dla szpitala św. Jana Pawła II w Isolo w Kenii. Chodzi konkretnie o pomoc matkom w Afryce, dbanie o ich zdrowie i stwarzanie możliwości urodzenia zdrowego dziecka. Oprócz tego szpital wspiera katolickich lekarzy ginekologów, troszcząc się o ich rozwój osobisty i duchowy.

dyr4_2.jpgW godzinach popołudniowych, ks. Marek Chmielniak SAC z Prowincji poznańskiej, wprowadził nas w dynamikę lectio divina zaznaczając, iż papież Benedykt XVI upatrywał w powrocie do stylu życia chrześcijańskiego skoncentrowanego na Słowie Bożym – „drogę duchowej wiosny Kościoła”. Oprócz przedstawienia rysu historycznego tej wielowiekowej „kultury chrześcijańskiego życia”, ks. Marek omówił 4 stopnie/etapy tejże metody (lectio, meditatio, oratio i contemplatio) oraz podzielił się polskimi i osobistymi doświadczeniami w tej kwestii zapraszając do Ząbkowic Śląskich, gdzie prowadzi sesje i rekolekcje lectio divina. Spotkanie zakończyła wspólna Eucharystia z nieszporami pod przewodnictwem ks. Marka.

Dzisiejsi goście – wtorek 28 czerwca - doskonale wpisali się w parafrazę św. Augustyna: Karmię was tym, czym sam żyję. Pierwszy z nich, Rafał Ziemkiewicz, polski dziennikarz, publicysta, pisarz fantastycznonaukowy oraz komentator polityczny i ekonomiczny, przedstawił swój punkt widzenia dotyczący obecnej sytuacji społeczno-politycznej. Ukazując najpierw związek przyczynowo-skutkowy działań politycznych nie tylko w Polsce, udowadniał z właściwą sobie swadą obecne konstrukcje zachowań i postaw przedstawicieli władzy, którzy – jak podkreślał – mimo licznych ataków nadal odnotowują zwiększające się poparcie społeczne dla swoich działań. Zapytany wprost, delikatnie skrytykował działania hierarchii kościelnej, która wg niego nie dość jasno i konkretnie prezentuje swoje stanowisko, jakby nie chciała się narazić którejkolwiek ze stron politycznego dyskursu.

dyr4_9.jpgZ niemniejszym entuzjazmem przedstawiał swoje zaangażowanie w propagowanie przesłania fatimskiego kolejny prelegent wtorkowego spotkania, ks. Krzysztof Czapla SAC. Przybliżając szczegóły tego przesłania podkreślał, że choć objawienie fatimskie traktowane jest jako prywatne, a co za tym idzie nie ma w nie obowiązku wiary, papież Jan Paweł II w odniesieniu do objawień fatimskich mówił o „obowiązku wysłuchania tego przesłania”. Bardzo sugestywnie wybrzmiały również zacytowane przez prelegenta w homilii słowa bp. Rudolfa Grabera, wygłoszone z okazji 50. rocznicy objawień fatimskich: „Skoro wiem, że świat, albo kilka narodów może ulec zagładzie, co przy obecnych broniach jest bardzo możliwe, a z drugiej strony wiem, że przez modlitwę i pokutę mogę to nieszczęście odwrócić, to przecież moim świętym obowiązkiem jest zastosowanie tych skutecznych środków. A gdy tego zaniedbam, winien jestem takiej zagłady. Mówię to z całą powagą, że zaniedbanie modlitwy i pokuty jest zbrodnią wobec ludzkości.

[Autorem relacji z 28 czerwca jest ks. Ryszard Gołąbek].

dyr4_11.jpg29 czerwca, w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, nasi pallotyńscy prawnicy księża Józef Ciupak SAC i Janusz Łuczak SAC przypomnieli uczestnikom Dyrektorium czego dotyczy określenie Delicta graviora. Prelegenci skupili się zwłaszcza na przestępstwie przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu, popełnione przez duchownego z osobą nieletnią poniżej osiemnastego roku życia (por. kan. 1395, § 2 KPK). Po przerwie, ks. Stanisław Stawicki SAC podzielił się informacjami i aktualną kondycją Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w kraju i na świecie. On też przewodniczył południowej Mszy św. z homilią. „Podobnie jak Piotr i Paweł mamy prawo być różnymi. Kościół nie jest partią polityczną i nie obowiązuje w nim tzw. poprawność polityczna – mówił celebrans. Doskonała katolickość – ku której zmierzamy – jest koncertem, którego różne głosy uzupełniają się, a w potrzebie korygują się nawzajem.” W godzinach popołudniowych kilkudziesięciu współbraci udało się samochodami do nieopodal położonej Góry Kalwarii na grób nowego polskiego świętego, ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela pierwszego w historii zgromadzenia męskiego o korzeniach polskich!

Ks. Stanisław Stawicki SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić