Formacja

WKS: Idzie nowe…

Idzie-nowe.jpg22 stycznia 2017 r., o godz. 9:00 w parafii Zbawiciela Miłosiernego w Yopougon-Abidjan miała miejsce Msza Święta z okazji uroczystości Wincentego Pallottiego. Wzięli w niej udział liczni wierni i dwie wspólnoty pallotyńskie z Yopougon i Abobo. W homilii proboszcz, a zarazem delegat na Wybrzeżu Kości Słoniowej, ks. Adam Pacuła SAC mówił: Piotrze! Człowieku-opoko, człowieku, pójdź za mną, aby ludziom dać nadzieję. Piotr zostawia sieci, poznaje Jezusa, idzie za Nim. Odważył się zostawić zawód, opuścić dom. Dlaczego poszedł? Życie odpowie za niego: aby odrzuceni przez świat, aby wszyscy mogli dzisiaj usłyszeć Jezusa Chrystusa, światło i życie nasze.

Następnie zwracając się do trzech seminarzystów pallotyńskich którzy zostali wprowadzeni w posługę lektora, delegat nawiązał do słów św. Wincentego Pallottiego: Mój Boże, kto Ty jesteś, a ja jestem kim? Co chcesz Panie, abym uczynił dla Ciebie? Tak wy jesteście napełnieni miłością Bożą, ponieważ zrozumieliście słowa św. Pawła. To nie ja żyje, to Chrystus żyje we mnie. Pozwólcie Duchowi Świętemu, aby wami kierował, abyście waszym życiem świadczyli, że Jezus jest Zbawicielem. Zapatrzcie się w Chrystusa, który was kocha. Bądźcie ludźmi zaufania. Służcie Chrystusowi i Kościołowi, abyście tego zaufania nigdy nie stracili, ale aby ono trwało w was, w waszych poczynaniach.

Idzie-nowe1.jpgPo homilii, ks. delegat Adam Pacuła wprowadził w posługę lektoratu trzech seminarzystów: Eugena Ferdinanda i Jeana Pierra, z drugiego roku studiów teologii, od trzech miesięcy mieszkających w Abobo, dzielnicy Abidjanu. Wszyscy trzej są członkami Prowincji Świętej Rodziny Rwanda/Kongo. Uroczystość była poprzedzona triduum ku czci św. Wincentego Pallottiego.

Po części liturgicznej, w sali parafialnej miało miejsce spotkanie rady parafialnej z okazji nowego roku i złożenia życzeń noworocznych połączone z obiadem na cześć św. Wincentego Pallottiego, na którym było 120 osób.

W czasie obiadu nie zabrakło przemówień . Proboszcz przypomniał, że hasłem tego roku pastoralnego brzmi: Wsparci łaską Pana, budujmy razem miasto wielkiego Króla Zbawiciela świata, w które wpisane jest całe duszpasterstwo parafialne w duchu charyzmatu św. Wincentego Pallottiego. Wszystko to razem rodzi wdzięczność za dary Boże w Roku Jubileuszowym i napawa nadzieją na przyszłość pallotyńską na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Ks. Zenon Bazan SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić