O nas

FRANCJA: Wiadomości z Regii Miłosierdzia Bożego

Modlitwa za Współbraci

PARYŻ: Modlitwa w intencji zmarłych Współbraci

W uroczystość Wszystkich Świętych, późnym popołudniem, Pallotyni mieszkający w Paryżu zebrali się na uroczystej Eucharystii, by modlić się za zmarłych Współbraci, zmarłe Siostry Pallotynki i członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Liturgii przewodniczył Przełożony Regii ks. Leszek Woroniecki SAC, a kazanie wygłosił ks. Franciszek Gomułczak SAC. Procesję na pallotyński cmentarz poprowadził rektor wspólnoty z Osny, ks. Aleksander Pietrzyk SAC. Na cmentarzu zostały odczytane imiona i nazwiska wszystkich zmarłych członków Regii spoczywających na cmentarzu w Osny, jak i w wielu innych miejscach całego świata.

MONTMORENCY: Rekolekcje pallotyńskie

Od 3 do 6 listopada 2010 roku w naszym ośrodku rekolekcyjnym w Montmorency miały miejsce coroczne rekolekcje pallotyńskie. Słowem Bożym, wiarą i doświadczeniami dzielił się z nami ks. Franciszek Gomułczak SAC, który już nie po raz pierwszy był gościem Regii Miłosierdzia Bożego, ponieważ w niedalekiej przeszłości badał archiwa regionalne w Paryżu. Owocem tych badań był doktorat, przedstawiający postać jednego z naszych współbraci, ks. Franciszka Cegiełki SAC, pełniącego przez wiele lat funkcję Rektora Misji Katolickiej w Paryżu, znanego w środowisku francuskim oraz polskim z nieprzejednanej postawy antykomunistycznej oraz rozbieżności z ówczesnym nuncjuszem Giuseppe Roncallim na temat polityki wschodniej.

Rekolekcjonista, którego tożsamość mocno opiera się na takich postaciach jak kardynał Stefan Wyszyński i papież Jan Paweł II, nieustannie odsyłał słuchaczy do pism Pallottiego. Wyraźna była u niego troska o odnowienie życia pallotyńskiego, ukierunkowana na głoszeniu Boga samego. Doroczne ćwiczenia duchowe zakończone zostały apelem o piękno liturgii oraz właściwe rozumienie „tradycji”, według Listu Apostolskiego Motu proprio Benedykta XVI „Summorum Pontificium”, w którym podkreśla on znaczenie modlitwy liturgicznej dla wiary i życia Kościoła. Zauważa w niej konieczność „mądrej równowagi między ciągłością i nowością, tradycją i aktualizacją”. Reformujący liturgię nie mogą czuć się jej „właścicielami”. Są oni „stróżami skarbu ustanowionego przez Chrystusa i nam powierzonego”. (Podobne myśli wypowiedział papież do biskupów włoskich zebranych na Konferencji w listopadzie br). Wspaniała kuchnia uzupełniała niedogodności aury w dniach rekolekcji, a wyciszenia wewnętrznego nie zagłuszały nawet szumy samolotów, mających swój korytarz nad posiadłością pallotyńska i dające o sobie znać co 58 sekund.

Jak bywa już w naszej tradycji, na koniec rekolekcji odbyło się spotkanie informujące. Przełożony regii ks. Leszek Woroniecki SAC podzielił się wrażeniami związanymi z XX Kapitułą Generalną SAC i z Kongresem Miłosierdzia Bożego w Rwandzie. Poruszone również zostały bieżące sprawy naszej Regii oraz plany na przyszłość.

Ksiądz Józef Liszewski

OSNY: 90 urodziny ks. Józefa Liszewskiego SAC

W kaplicy pallotyńskiej w Osny, w dniu 7 listopada 2010 r. zgromadziło się wielu współbraci i wiernych na uroczystej Mszy świętej dziękczynnej w intencji 90 urodzin ks. Józefa Liszewskiego SAC.

Jubilat, Ksiądz Józef Liszewski, urodzony 4 listopada 1920 r. w Recklinghausen (Niemcy-Westfalia), do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego wstąpił we Francji i od tej pory poświęcił swe życie apostolstwu szkolnemu. W Collège, najpierw w Chevilly a później w Osny, był prefektem i profesorem śpiewu i języka francuskiego. Cichy, rozmodlony, systematyczny miał w sobie coś z regularności Kanta. Uchodził za wspaniałego sportowca (grał na prawym skrzydle), posiadał piękny głos. Zawsze pogodny, nigdy nie narzekający, ciągle zadowolony. Wierni z uwagą wysłuchali jego homilii. Na ich twarzach widoczna była wdzięczność i wzruszenie. Uroczystość zakończyła się wspólną herbatą z wiernymi i uroczystym obiadem ze współbraćmi i siostrami pallotynkami.

Ad multos annos Księże Jubilacie!

Ks. Aleksander Pietrzyk SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić