Formacja

FORMACJA/CZĘSTOCHOWA: Warsztaty katechetyczne

W dniach 4 - 6 lutego 2015 r. w domu częstochowskiej wspólnoty odbyły się warsztaty katechetyczne. Warsztaty poprowadził prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan i jeden z pomysłodawców koalicji prorodzinnej i antygenderowskiej – pan Zbigniew Barciński. W tym wydarzeniu wzięło udział szesnastu młodych Pallotynów.

W tym roku księża (lata święceń 2009-14) wspólnie z prowadzący warsztaty skupili się na temacie tworzenia i rozwoju umiejętności szybkiego i sprawnego budowania scenariuszy katechetycznych, z wykorzystaniem metod aktywizujących. Pan Zbigniew przedstawił kilka katechez i metod aktywizujących. Na tych bazowych przykładach Księża poszerzali swoje katechetyczne zdolności. W oparciu o pracę w grupach, uczestnicy konstruowali scenariusze katechetyczne używając do tego dorobku z dziedzin kinematografii, reklamy czy literatury.

W czasie warsztatów był także czas na wspólną modlitwę i rekreację oraz na odwiedziny Księdza Radcy Waldemara Pawlika (rektora naszego WSD i sekretarza do spraw formacji Prowincji Chrystusa Króla), który przewodniczył Mszy św. na zakończenie warsztatów. W słowie na koniec ks. Waldemar podkreślił znaczenie tego typu spotkań, w których nie chodzi wyłącznie o nabywanie nowych umiejętności, ale zwłaszcza o budowanie pallotyńskiej Wspólnoty.

Kolejne wydarzenie formacyjne w maju (14-16) w naszym Seminarium. Uczestnikom przy okazji warto przypomnieć o obowiązkowym uczestnictwie (księża i bracia wieczyści profesi, lata 2009-14, którzy nie wzięli udziału w sesji jesiennej). Zgłoszenia na dane kontaktowe w otrzymanych dekretach do 1 maja.

Ks. Michał Wójciak SAC [PN]


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić