FORMACJA PALLOTYŃSKA

Tradycją świata pallotyńskiego stały się organizowane co sześć lat światowe spotkania formatorów. Ostatnie z nich odbyło się w dn. 11-17 września br. w Rzymie. Uczestniczyło w nim ponad 50 księży ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego oraz ze Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego – z 15 krajów reprezentujących 5 kontynentów.

W programie spotkania zostały przewidziane wykłady, panele dyskusyjne oraz dzielenie się w grupach językowych. Wymiana doświadczeń formatorów pracujących w różnych krajach oraz na różnych szczeblach formacji pozwoliła wyłonić główne wyzwania formacyjne dzisiejszych czasów.

Tematem, który odbił się największym echem, była kwestia korzystania z telefonów komórkowych, komputerów osobistych oraz internetu w trakcie trwania formacji wstępnej. Wykład Patrizi Morgante pozwolił lepiej zrozumieć mentalność młodych ludzki, którzy przyszli na świat już w erze cyfrowej. Zdaniem prelegentki nie można dziś mówić o korzystaniu ze środków komunikacji, ale o zamieszkaniu w rzeczywistości wirtualnej, którą Autorka nazwała szóstym kontynentem. Jej zdaniem współczesny formator powinien nauczyć się komunikować ze swoimi podopiecznymi, używając zdobyczy współczesnej techniki, a zarazem uczyć ich odpowiedzialnego korzystania z telefonu komórkowego, komputera oraz internetu, ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych. Patrizia Morgante wskazała, że formacja integralna powinna również obejmować zagadnienie tożsamość wirtualnej, która, choć nie jest rzeczywistą, to jednak pozostaje realną. Dlatego warto podopiecznych prowokować do refleksji nad pytaniem, co o mnie, jako osobie wchodzącą na drogę sequelae Christi, mówi mój profil na FB czy Instagramie, a także adresy odwiedzanych przez mnie stron internetowych? W dyskusji wskazano jednak, że wprowadzenie restrykcyjnych zasad odnośnie do podejmowanej kwestii może przynieść rezultat odwrotny do zamierzonego, co potwierdziło doświadczenie naszych współbraci z Indii.

Podjęta została także kwestia nowicjatu. Odpowiedzialni za formację wstępną wskazali na konieczność przeprowadzenia rocznego kanonicznego nowicjatu w domu pozostającym z dala od działalności duszpasterskiej. Wykazano, iż położenie domu nowicjackiego w bliskim sąsiedztwie, bądź na terenie ważnego ośrodka duszpasterskiego (np. szkoła, dom rekolekcyjny, parafia) prowadzi do konfliktów przełożeństwa, utrudnia stworzenie bliskich relacji między nowicjuszami a członkami ekipy formacyjnej, a niekiedy działa destabilizująco na wspólnotę nowicjacką, której życie zostaje podporządkowane rytmowi aktywności duszpasterskich. Choć formacja powinna wypływać z apostolstwa instytutu, to jednak bezpośrednie zapoznanie się z różnorodnością działań duszpasterskich powinno mieć miejsce dopiero podczas drugiego roku nowicjatu.

Poza tym wiele uwagi poświęcono zagadnieniu formacji ludzkiej. Towarzyszenie uznano za podstawowe narzędzie formacyjne, pozwalające na poznanie podopiecznego oraz na stopniową interioryzację wartości życia konsekrowanego i kapłańskiego. Dlatego indywidualne rozmowy kompetentnego przełożonego z podwładnym powinny odbywać się regularnie (co najmniej raz na dwa tygodnie) i trwać ściśle określony czas. Pojawiające się na drodze towarzyszenia napięcia i opory pozwolą na skonfrontowanie się ze swoimi słabościami i brakami, co przy współpracy z łaską Bożą może doprowadzić do osiągnięcia dojrzałości psycho-afektywnej.

Na zakończenie spotkania głos zabrali przełożeni poszczególnych zgromadzeń pallotyńskich. Ks. Jacob Nampudakam SAC wskazał na konieczność modlitw o nowe, święte powołania. Przypomniał o inicjatywnie modlitw w tej intencji 22 dnia każdego miesiąca. Poza tym podkreślił, iż należy pamiętać, że celem formacji nie jest doskonałość ludzka, ale świętość. Wymusza to konieczność akceptacji własnej niedoskonałości ze strony formatorów oraz zgody na ludzkie słabości podwładnych, którymi nie należy się gorszyć. Formacja, przypomniał Ksiądz Generał, jest procesem trwającym całe życie. Dlatego za bardzo niebezpieczne należy uznać postawy ograniczające osobisty rozwój ludzki i duchowy do okresu formacji wstępnej.

Poza tym ks. Jacob Nampudakam SAC powiedział, że naszym największym, a zarazem najważniejszym powołaniem, jest powołanie do rodzicielstwa, czyli do przekazywania życia. Dlatego formator ma być dla swoich podopiecznych przede wszystkim ojcem lub matką, a dopiero później przełożonym. Na sam koniec zachęcił do głębszego poznawania osoby, życia i duchowości naszego założyciela św. Wincentego Pallottiego.

Wspólna Eucharystia, jaka odbyła się ostatniego dnia, była okazją do dziękczynienia za spotkanie oraz za dar nowego błogosławionego pallotyńskiego, ks. Richarda Henkesa SAC. W wygłoszonej homilii Ksiądz Generał wykazał, że ten niemiecki męczennik za wiarą był zawsze po stronie człowieka, bez względu na jego pochodzenie czy status społeczny. Miłość do człowieka, w którym odkrył oblicze Jezusa, popchnęła go do stawienia oporu ówczesnemu systemowi politycznemu, co przypłacił życiem. Bł. ks. Richard Henkes SAC pozostaje również dla nas wzorem realizacji ideałów ewangelicznych i pallotyńskich.

Ks. Mariusz Marszałek SAC

WSD: Nowi ważnie wyświęceni diakoni

W sobotę 12 października 2019, czterech wiecznych profesów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego jak czterech Ewangelistów co w słowie powitania zauważył J.M. Rektor ks. prof. UKSW dr hab. Mirosław Mejzner SAC, w naszym Ołtarzewskim Wieczerniku otrzymało święcenia w stopniu diakonatu przez posługę J.E. ks. bp Grzegorza Balcerka biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej. Ksiądz Biskup w h...
Więcej

WSD: Inauguracja Roku Akademickiego w Ołtarzewie

3 października 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020. Uroczystość tę rozpoczęła Msza Święta, będąca duchowym rdzeniem wydarzeń,na którym oparto kolejne punkty dnia, ale i cały nadchodzący rok wzmożonej pracy, przede wszystkim intelektualnej, alumnów, wykładowców i wszystkich tutejszych pr...
Więcej

FORMACJA: Spotkanie formatorów pallotyńskich

Tradycją świata pallotyńskiego stały się organizowane co sześć lat światowe spotkania formatorów. Ostatnie z nich odbyło się w dn. 11-17 września br. w Rzymie. Uczestniczyło w nim ponad 50 księży ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego oraz ze Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego z 15 krajów reprezentujących 5 kontyn...
Więcej

WSD: Pallotyńska Konsekracja

Oddaję, poświęcam, składam w ofierze. W ostatnią niedzielę września ośmiu współbraci po raz pierwszy wypowiedziało słowa konsekracji pallotyńskiej. Był to także dzień odnowienia złożonych przyrzeczeń przez pozostałych profesów, odnawiających konsekracje czasowe. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Wiceprowincjał Waldemar Pawlik SAC, zaś słowo wygłosił Ksiądz Prowincjał Adrian Galbas SA...
Więcej

WSD SAC: Święcenia w stopniu diakonatu

Trzech wiecznych profesów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego: Jarosław Drahan SAC, Dominik Gaładyk SAC i Szymon Pakuła SAC otrzymało święcenia w stopniu diakonatu. Liturgia święceń miała miejsce 20 października 2018 r. o godz. 11.30 w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Szafarzem sakramentu był J.E. ks. bp Rafał Markowski, sufragan arch...
Więcej

WSD: Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Dnia 1 października 201 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego. Odbyła się ona w wyjątkowych okolicznościach: setnej rocznicy utworzenia instytucji pallotyńskiego wyższego seminarium duchownego w Polsce, wpisującą się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji przy...
Więcej

WSD: Pierwsza konsekracja w ołtarzewskim wieczerniku

Czterech nowicjuszy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego złożyło 29 września 2018 roku pierwszą konsekrację czasową. Oddali się oni Bogu podczas Eucharystii sprawowanej w kościele parafialno-seminaryjnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Eucharystii przewodniczył ks. Józef Lasak SAC, I radca generalny, natomiast homilię wygłosił ks. Jakub Nampudakam SAC, przełożon...
Więcej

NOWICJAT: Obłóczyny w Ząbkowicach Śląskich

W sobotę, 25 sierpnia 2018 roku, podczas Mszy św. o godzinie 11:30 dziesięciu nowicjuszy w domu nowicjatu, w Ząbkowicach Śląskich otrzymało strój Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - pallotyńskie czarne sutanny z pasem. Uroczystości przewodniczył Wicegenerał ks. Józef Lasak SAC, w obecności Prowincjałów Pallotyńskich Prowincji, ks. Zenona Hanasa SAC i ks. Adriana Galbas SAC.
Więcej

POSTULAT: Połowa postulatu za nami

Minęła połowa miesiąca, jak 16. kandydatów do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego obu polskich Prowincji, przekroczyło mury pallotyńskiej Wspólnoty w Sandomierzu. W taki oto sposób, w historii Stowarzyszenia, rozpoczęliśmy kolejny Postulat. Chętni, by być pallotynem, pochodzą z różnych stron naszego kraju. Po raz pierwszy formację w Polsce odbywa Koreańczyk Paulino, który wcześniej przez ro...
Więcej

SALVATTI.PL: Pallotyńscy wolontariusze rozesłani na placówki misyjne

Podczas czuwania misyjnego na Jasnej Górze wolontariusze Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl otrzymali wolontariackie krzyże misyjne i zostali uroczyście rozesłani na placówki, gdzie będą wspierać pracę misjonarzy. Wolontariusze przygotowywali się do wyjazdu od października w ramach kursu wolontariatu. Wyjadą do Rwandy, Etiopii, Kamerunu oraz do Kolumbii. Będą pomagać w miejscowych szko...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić