FORMACJA PALLOTYŃSKA

Tradycją świata pallotyńskiego stały się organizowane co sześć lat światowe spotkania formatorów. Ostatnie z nich odbyło się w dn. 11-17 września br. w Rzymie. Uczestniczyło w nim ponad 50 księży ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego oraz ze Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego – z 15 krajów reprezentujących 5 kontynentów.

W programie spotkania zostały przewidziane wykłady, panele dyskusyjne oraz dzielenie się w grupach językowych. Wymiana doświadczeń formatorów pracujących w różnych krajach oraz na różnych szczeblach formacji pozwoliła wyłonić główne wyzwania formacyjne dzisiejszych czasów.

Tematem, który odbił się największym echem, była kwestia korzystania z telefonów komórkowych, komputerów osobistych oraz internetu w trakcie trwania formacji wstępnej. Wykład Patrizi Morgante pozwolił lepiej zrozumieć mentalność młodych ludzki, którzy przyszli na świat już w erze cyfrowej. Zdaniem prelegentki nie można dziś mówić o korzystaniu ze środków komunikacji, ale o zamieszkaniu w rzeczywistości wirtualnej, którą Autorka nazwała szóstym kontynentem. Jej zdaniem współczesny formator powinien nauczyć się komunikować ze swoimi podopiecznymi, używając zdobyczy współczesnej techniki, a zarazem uczyć ich odpowiedzialnego korzystania z telefonu komórkowego, komputera oraz internetu, ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych. Patrizia Morgante wskazała, że formacja integralna powinna również obejmować zagadnienie tożsamość wirtualnej, która, choć nie jest rzeczywistą, to jednak pozostaje realną. Dlatego warto podopiecznych prowokować do refleksji nad pytaniem, co o mnie, jako osobie wchodzącą na drogę sequelae Christi, mówi mój profil na FB czy Instagramie, a także adresy odwiedzanych przez mnie stron internetowych? W dyskusji wskazano jednak, że wprowadzenie restrykcyjnych zasad odnośnie do podejmowanej kwestii może przynieść rezultat odwrotny do zamierzonego, co potwierdziło doświadczenie naszych współbraci z Indii.

Podjęta została także kwestia nowicjatu. Odpowiedzialni za formację wstępną wskazali na konieczność przeprowadzenia rocznego kanonicznego nowicjatu w domu pozostającym z dala od działalności duszpasterskiej. Wykazano, iż położenie domu nowicjackiego w bliskim sąsiedztwie, bądź na terenie ważnego ośrodka duszpasterskiego (np. szkoła, dom rekolekcyjny, parafia) prowadzi do konfliktów przełożeństwa, utrudnia stworzenie bliskich relacji między nowicjuszami a członkami ekipy formacyjnej, a niekiedy działa destabilizująco na wspólnotę nowicjacką, której życie zostaje podporządkowane rytmowi aktywności duszpasterskich. Choć formacja powinna wypływać z apostolstwa instytutu, to jednak bezpośrednie zapoznanie się z różnorodnością działań duszpasterskich powinno mieć miejsce dopiero podczas drugiego roku nowicjatu.

Poza tym wiele uwagi poświęcono zagadnieniu formacji ludzkiej. Towarzyszenie uznano za podstawowe narzędzie formacyjne, pozwalające na poznanie podopiecznego oraz na stopniową interioryzację wartości życia konsekrowanego i kapłańskiego. Dlatego indywidualne rozmowy kompetentnego przełożonego z podwładnym powinny odbywać się regularnie (co najmniej raz na dwa tygodnie) i trwać ściśle określony czas. Pojawiające się na drodze towarzyszenia napięcia i opory pozwolą na skonfrontowanie się ze swoimi słabościami i brakami, co przy współpracy z łaską Bożą może doprowadzić do osiągnięcia dojrzałości psycho-afektywnej.

Na zakończenie spotkania głos zabrali przełożeni poszczególnych zgromadzeń pallotyńskich. Ks. Jacob Nampudakam SAC wskazał na konieczność modlitw o nowe, święte powołania. Przypomniał o inicjatywnie modlitw w tej intencji 22 dnia każdego miesiąca. Poza tym podkreślił, iż należy pamiętać, że celem formacji nie jest doskonałość ludzka, ale świętość. Wymusza to konieczność akceptacji własnej niedoskonałości ze strony formatorów oraz zgody na ludzkie słabości podwładnych, którymi nie należy się gorszyć. Formacja, przypomniał Ksiądz Generał, jest procesem trwającym całe życie. Dlatego za bardzo niebezpieczne należy uznać postawy ograniczające osobisty rozwój ludzki i duchowy do okresu formacji wstępnej.

Poza tym ks. Jacob Nampudakam SAC powiedział, że naszym największym, a zarazem najważniejszym powołaniem, jest powołanie do rodzicielstwa, czyli do przekazywania życia. Dlatego formator ma być dla swoich podopiecznych przede wszystkim ojcem lub matką, a dopiero później przełożonym. Na sam koniec zachęcił do głębszego poznawania osoby, życia i duchowości naszego założyciela św. Wincentego Pallottiego.

Wspólna Eucharystia, jaka odbyła się ostatniego dnia, była okazją do dziękczynienia za spotkanie oraz za dar nowego błogosławionego pallotyńskiego, ks. Richarda Henkesa SAC. W wygłoszonej homilii Ksiądz Generał wykazał, że ten niemiecki męczennik za wiarą był zawsze po stronie człowieka, bez względu na jego pochodzenie czy status społeczny. Miłość do człowieka, w którym odkrył oblicze Jezusa, popchnęła go do stawienia oporu ówczesnemu systemowi politycznemu, co przypłacił życiem. Bł. ks. Richard Henkes SAC pozostaje również dla nas wzorem realizacji ideałów ewangelicznych i pallotyńskich.

Ks. Mariusz Marszałek SAC

CZĘSTOCHOWA: VI Kongres Miłosierdzia Bożego

W dniach 1–3 kwietnia br. w Częstochowie w Dolinie Miłosierdzia odbył się VI Kongres ku czci Miłosierdzia Bożego. Został on zorganizowany wspólnie przez Sekretariat ds. Miłosierdzia i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum w Ołtarzewie. Okazją do zorganizowania Kongresu były dwa ważne wydarzenia: Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i Jubileusz 50....
Więcej

KONSTANCIN-JEZIORNA: Dyrektorium za półmetkiem

W Konstancinie-Jeziornej rozpoczął się drugi tydzień pallotyńskiego dyrektorium.
Więcej

KONSTANCIN-JEZIORNA: Dyrektorium 2015 rozpoczęte

21 czerwca 2015 r. 48 pallotynów rozpoczęło dyrektorium – czas odnowy duchowej i pogłębionej refleksji nad charyzmatem oraz jego realizacją w wymiarze osobistym i wspólnotowym.
Więcej

KONSTANCIN-JEZIORNA: Międzynarodowe spotkanie formacyjne braci

W Centrum Animacji Misyjnej w ostatnich dniach przeplatały się różne języki – można było usłyszeć rozmowy po polsku, niemiecku, portugalsku, włosku angielsku, francusku i słowacku. Do Konstancina przybyli bracia z Polski, Rwandy, Włoch, Brazylii, Słowacji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Niemiec. Koordynatorami spotkania byli ks. Francesco Harelimana, ks. Artur Stępień i br. Stephen Buckley – człon...
Więcej

FORMACJA/CZĘSTOCHOWA: Warsztaty katechetyczne

W dniach 4 - 6 lutego 2015 r. w domu częstochowskiej wspólnoty odbyły się warsztaty katechetyczne. Warsztaty poprowadził prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan i jeden z pomysłodawców koalicji prorodzinnej i antygenderowskiej – pan Zbigniew Barciński. W tym wydarzeniu wzięło udział szesnastu młodych Pallotynów.
Więcej

RZYM: Międzynarodowe spotkanie pallotyńskich formatorów

W dniach od 23 do 29 lipca w naszym domu przy Via Ferrari 1 w Rzymie odbywa się międzynarodowe spotkanie pallotyńskich formatorów. Spotkanie rozpoczęliśmy w poniedziałek wieczorem. We wtorek rano zgromadziliśmy się na Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Generał – Jacob Nampudakam. W homilii podkreślił, że ważnym miejscem dla formacji jest Wieczernik. W czasie pierwszej sesji współbracia za...
Więcej

RZYM: Studenckie doświadczenia

Międzynarodowe Kolegium Królowej Apostołów w Rzymie jest ważną instytucją działającą w naszym Stowarzyszeniu już od wielu lat. Nie jest to tylko miejsce zamieszkania pallotyńskich studentów rzymskich uczelni, ale także forum wymiany doświadczeń i myśli. To właśnie tu – w domu Generalnym – istnieje szansa nie tylko teoretycznego, ale także praktycznego wysiłku budowania wspólnoty wspólnot. Obecn...
Więcej

SESJA FORMACYJNA o Słowie Bożym

W dniach 28-30 listopada 2011 r. w częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia, staraniem Sekretariatów ds. Formacji obu Prowincji, odbyła się kolejna sesja formacyjna, która tym razem była poświęcona lectio divina. Sesję przeprowadzili księża salwatorianie z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Ks. Krzysztof Wons SDS podzielił się z uczestnikami doświadczeniem życia Słowem Bożym, pokazując że lectio...
Więcej

UKRAINA: Święcenia diakonatu Eugeniusza Cymbaluka SAC

Podczas pierwszego dnia spotkania Delegatury Matki Bożej Fatimskiej 14 listopada 2011 r., w parafii pw. św. Klemensa w Odessie, odbyły święcenia diakonatu Eugeniusza Cymbaluka SAC. Na tę uroczystość przyjechała delegacja z Polski na czele z ks. prowincjałem Józefem Lasakiem SAC, ks. radcą Józefem Ciupakiem SAC i ks. Grzegorzem Młodawskim SAC, Sekretarzem ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu. Obecn...
Więcej

FORMACJA W PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA

Duszpasterstwo powołań Dyrektor: ks. Wojciech Świderski SAC Duszpasterze: ks. Andrzej Tekieli SAC ks. Marcin Krzysztoszek SAC Adres: ul. Skaryszewska 12 03-802 Warszawa tel. +48 22 818 27 51 Ośrodek Duszpasterstwa Powołań Prowincji Chrystusa Króla „Apostoł” ul. Kielecka 33, Święta Katarzyna 26-010 Bodzentyn tel. +48 41 311 22 20 kom. (+48) 516 163 501 e-mail: powolania@pallotyni.pl; powolania@p...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić