Formacja

CZĘSTOCHOWA: VI Kongres Miłosierdzia Bożego

Divina_Misericordia.jpgW dniach 1–3 kwietnia br. w Częstochowie w Dolinie Miłosierdzia odbył się VI Kongres ku czci Miłosierdzia Bożego. Został on zorganizowany wspólnie przez Sekretariat ds. Miłosierdzia i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum w Ołtarzewie. Okazją do zorganizowania Kongresu były dwa ważne wydarzenia: Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i Jubileusz 50. lat od pierwszych sympozjów w Dolinie Miłosierdziaw Częstochowie – 20 lutego dla osób świeckich i 16–17 listopada dla teologów – w roku 1966. Organizatorem tych historycznych spotkań był ks. Stanisław Wierzbica SAC, który w 1960 r. stworzył Ośrodek Studiów Miłosierdzia Bożego.

Przewodniczącym był ks. Edmund Boniewicz SAC, a sekretarzem ks. Stanisław Wierzbica SAC. Celem było: gromadzenie źródeł do teologii miłosierdzia Bożego, tworzenie biblioteki specjalistycznej, opracowanie „Dzienniczka” s. Faustyny, sympozja naukowe i sympozja dla laikatu – świeckich apostołów miłosierdzia Bożego. Od 1973 r. Ośrodek częstochowski został włączony do Ośrodka Studiów Pallotyńskich (OSP) w Ołtarzewie i stał się Sekcją Miłosierdzia tegoż Instytutu. Stąd później sympozja naukowe odbywały się w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie, a częstochowski Ośrodek Dolina Miłosierdzia stał się miejscem sympozjów dla laikatu. Dzięki nim rozprzestrzeniał się kult miłosierdzia Bożego na płaszczyźnie teologicznej i duszpasterskiej, formując apostołów miłosierdzia Bożego. Poniekąd można ten wymiar apostolski odnaleźć w nazwie: Europejski Kongres Apostolski Miłosierdzia, który odbył się w tym roku w Rzymie w dniach od 31.marca do 3.kwietnia.

W Roku Jubileuszowym powróciliśmy do współpracy naszych ośrodków, które wspólnie dały piękne owoce na polu naukowym i apostolskim. Hasłem Kongresu ku czci Miłosierdzia Bożego było hasło Jubileuszu: „Miłosierni jak Ojciec”. Spotkanie miało charakter modlitewno-apostolski. W Kongresie wzięło udział łącznie 120 osób. Zaś w Ołtarzewie w dniach 19-20 maja 2016 r. odbędzie się konferencja naukowa.

Ważnym wydarzeniem była sobotnia Msza św. i wprowadzenie relikwii bł. ks. Michała Sopoćki przez ks. Mirosława Stankiewicza z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Ks. Michał Sopoćko był związany z Apostolstwem Miłosierdzia Bożego i brał czynny udział w sympozjach. Po Mszy św., ks. Mirosław wygłosił referat o bł. ks. Michale jako powierniku tajemnic św. s. Faustyny. Kolejne referaty wygłosili: ks. Sławomir Radulski SAC, podejmując wymiar biblijny miłosierdzia Bożego, jaki ukazał papież Franciszek w bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia; ks. Waldemar Seremak SAC w referacie ukazał czym jest i jak należy realizować w praktyce wyobraźnię miłosierdzia. Tego określenia użył św. Jan Paweł II i w nauczaniu papieża Franciszka również ma ono swoje zastosowanie. Wieczorem uczestnicy Kongresu wzięli udział – z racji pierwszej soboty miesiąca – w nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi i drodze światła – Via Lucis, podczas której – o godz. 21.37, godzinie przejścia św. Jana Pawła II do domu Ojca – zatrzymaliśmy się na dziękczynieniu za dar papieża, który posługę piotrową oparł na orędziu Bożego miłosierdzia i Matki Bożej z Fatimy. Pięknym wstępem teoretycznym do przeżycia pierwszej soboty był referat ks. Krzysztofa Czapli SAC z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, który ukazał harmonię tych dwóch orędzi: miłosierdzia i Fatimy.

W tym roku – 17 września – rodzina pallotyńska będzie przeżywała na Sardynii beatyfikację sługi Bożej Elżbiety Sanny, świeckiej współpracowniczki św. Wincentego Pallottiego. Postać przyszłej błogosławionej ukazało wystąpienie s. Małgorzaty Wyrodek SAC z Częstochowy. W niedzielę ostatni referat zaprezentował ks. prof. Marian Kowalczyk SAC, który ukazał, iż miłosierdzie nie jest pobłażliwością wobec zła i grzechu. Referat ks. Mariana Kowalczyka SAC kończył VI Kongres ku czci Miłosierdzia Bożego w części teoretycznej. Zwieńczeniem była uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Adrian Galbas SAC – Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego Księży Pallotynów.

Po Mszy św. odbył się „Bieg Miłosierdzia”, na rzecz funkcjonowania dzieł charytatywnych Doliny Miłosierdzia.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić