O nas

XIII Spotkanie Kontynentalne Wyższych Przełożonych Europejskich, 29 maja – 2 czerwca 2017 r.

cam30 maja w Konstancinie-Jeziornie rozpoczęło się XIII Spotkanie Kontynentalne Wyższych Przełożonych Europejskich. Temat główny spotkania brzmi: Dostrzegać zmiany w Europie i z wiarą nadawać im kształt. Apostolstwo, które jest odpowiedzią na zmieniającą się sytuację. Wokół tego zagadnienia do najbliższego piątku będzie koncentrować się 6 prowincjałów, 1 superior, 4 delegatów oraz 2 przedstawicieli Zarządu Generalnego.

W spotkaniu uczestniczą:

ks. Józef Lasak, I Radca generalny

ks. Martin Manus, Radca generalny

ks. Adrian Galbas, Prowincja polska – Poznań

ks. Zenon Hanas, Prowincja polska – Warszawa

ks. Adrian Willi, Prowincja szwajcarska

ks. Helmut Scharler, Prowincja niemiecka

ks. Antonio Lotti, Prowincja włoska

ks. Jeremiah Murphy, Prowincja irlandzka

ks. Aleksander M. Pietrzyk, Regia francuska

ks. Vladimir Peklansky, Delegatura słowacko-czeska

ks. Stanisław Waszkiewicz, Delegatura białoruska

ks. John O’Brien, Delegatura angielska

ks. Stanisław Kantor, Delegatura ukraińska

ks. Grzegorz Kurp, moderator

ks. Sylwester Matusiak, tłumacz

ks. Jacek Wierzba, tłumacz

ks. Jacek Wróbel, tłumacz

ks. Urlich Scherer, tłumacz

Spotkanie Wyższych Przełożonych ma charter doradczy i dobywa się co 2 lata. Jest to doskonała okazja do wzajemnego spotkania, wymiany spostrzeżeń i podejmowania wspólnych projektów. Obrady XIII spotkania kontynentalnego zainaugurował ks. Aleksander Pietrzyk – przewodniczący tegorocznego Spotkania. Słowo ze strony Zarządu Generalnego skierował ks. Józef Lasak, Wicegenerał, wskazując na konsultatywny charakter spotkań kontynentalnych oraz zachęcił do odważnego podejmowania wyzwań jakie stoją przed pallotynami w Europie. Ksiądz Wicegenrał położył również akcent na konieczność rozwijania pastoralnego zaangażowania w rodzinę, duszpasterstwo młodzieży, a także ewangelizację, która jest jednym z najważniejszych wyzwań w Europie.

cam2Przed południem uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ks. prof. dra hab. Piotra Mazurkiewicza z Instytutu Politologii UKSW na temat zmieniającej się Europy i sytuacji Kościoła, a szczególnie wspólnot życia apostolskiego. Ksiądz Profesor skupił się na wektorach i faktorach zmian w mozaice religijnej w Europie oraz związanych z tym wyzwań stojących przed Kościołem.

Nieplanowane, lecz opatrznościowe, było pojawienie się w Konstancinie ks. inf. Ireneusza Skubisia, długoletniego redaktora naczelnego tygodnika Niedziela, a obecnie inicjatora ruchu Europa Christi mającego na celu przypomnieć o chrześcijańskiej tożsamości Europy. Ksiądz Infułat w krótkim wystąpieniu podzielił się z uczestnikami spotkania założeniami programowymi ww. ruchu.

Sesja popołudniowa została w całości poświęcona prezentacjom poszczególnych jednostek pallotyńskich w kluczu perspektyw i nowych inicjatyw w nich podejmowanych.

Mszy Świętej w pierwszym dniu Spotkania przewodniczył ks. Józef Lasak, homilię zaś wygłosił ks. Martin Manus, Radca generalny. cdn….

Ks. Grzegorz Kurp SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić