OKRES WSTĘPNY (NOWICJAT)

OKRES WSTĘPNY (NOWICJAT)

 

Okres Wstępny to czas przeznaczony na rozpoznanie, utwierdzenie i rozwój własnego powołania. W tym okresie kandydaci przygotowują się również do wejścia w życie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego przez poznanie dzieła i duchowości pallotyńskiej oraz praktykę życia we wspólnocie.

 

Poprzez codzienną modlitwę osobistą i wspólnotową, przez codzienną Eucharystię, która jest ośrodkiem każdego dnia oraz inne praktyki pobożności (medytacja, czytanie duchowne, nabożeństwa), nowicjusze pogłębiają swoją wiarę, rozwijają przyjaźń z Jezusem Chrystusem, by stopniowo, wchodzić w tajemnicę Jego życia. Chodzi o rozbudzenie szczerego i niezłomnego pragnienia świętości, która opiera się na życiu wiary, nadziei i miłości. Ważnym elementem jest stałe kierownictwo duchowe i regularne korzystanie z Sakramentu Pokuty przez co nowicjusze formują swoje sumienie oraz życie na wzór Jezusa Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego.

 

Nowicjat to także czas poznawania dziedzictwa Założyciela, św. Wincentego Pallottiego. Praktykując braterskie życie we wspólnocie, każdy nowicjusz poznaje duchowość pallotyńską, charyzmat, historię oraz zadania realizowane przez Stowarzyszenie i Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego.

 

Dla Pallottiego bardzo ważne było „razem”, „wspólnie”. Życie wspólnotowe to dzielenie radości i trudów codzienności; współistnienie osób o różnych charakterach i zdolnościach co pozwala wzajemnie się poznać i ubogacić. Życie wspólnotowe nie polega tylko na wspólnej modlitwie, ale realizuje się także w ramach codziennej pracy, wykonywania swoich obowiązków, wspólnego wypoczynku i rekreacji oraz rywalizacji sportowej.

 

Nowicjat trwa dwa lata. Pierwszy rok nowicjusze klerycy i bracia przebywają w domu Nowicjatu w Ząbkowicach Śląskich. Ważnym wydarzeniem w nowicjacie są obłóczyny, które maja charakter uroczysty. Wtedy nowicjusze otrzymują z rąk Wyższego Przełożonego sutannę i pas – strój Stowarzyszenia, zewnętrzny znak przynależności do Boga i Pallotyńskiej Rodziny. W drugim roku nowicjatu klerycy podejmują studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, a bracia pozostając w Ząbkowicach pogłębiają formację duchową. Dwuletni okres nowicjatu kończy się złożeniem pierwszej profesji czasowej na jeden rok (przyrzeczeń: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, wytrwania, wspólnoty dóbr i ducha służby). Profesja jest kilkakrotnie odnawiana i kończy się uroczystym aktem złożenia konsekracji wiecznej.


 

FORMACJA: Generał w nowicjacie

W dniu 6 kwietnia bieżącego roku nasza wspólnota nowicjacka miała przyjemność gościć bardzo wyjątkowego gościa przełożonego generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, księdza Jakuba Nampudakama SAC. Generał pallotynów przybył do Polski w związku ze zbliżającymi się obchodami dwudziestopięciolecia Prowincji Zwiastowania Pańskiego (w których udział weźmie również nasza wspólnota), zaś p...
Więcej

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Nowicjat rozpoczęty

Po tygodniu przygotowań i pobytu w domach rodzinnych, w pełnym składzie przybyliśmy do Ząbkowic Śląskich, by rozpocząć rok duchowy. Pierwsze dni pozwoliły nam na zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu oraz podjęcie pierwszych obowiązków. 20 września 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja naszego nowicjatu. Eucharystii przewodniczył ks. Waldemar Pawlik SAC, wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Kr...
Więcej

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE/NOWICJAT: Obchody ku czci Ojca Założyciela

My, Nowicjusze, pragniemy, z okazji uroczystości naszego Ojca Wincentego, złożyć całej rodzinie pallotyńskiej najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, nowych, licznych i świętych powołań oraz ciągłego odczytywania na nowo dziedzictwa naszego świętego Założyciela.
Więcej

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Obłóczyny ks. Mariusza Marszałka

My, nowicjusze, pragniemy wszystkim księżom i braciom pallotynom, siostrom pallotynkom, członkom ZAK-u, Dobrodziejom oraz wszystkim, którzy czują się częścią rodziny pallotyńskiej czy też są w jakikolwiek sposób powiązani z dziełem św. Wincentego Pallottiego złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji tej najważniejszej dla nas uroczystości, jaką bez wątpienia jest Epifania – Uroczystość Objawie...
Więcej

FORMACJA: Obłóczyny

Strój Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego przyjęło 12 nowicjuszy kończących pierwszy rok formacji pallotyńskiej. Obłóczyny miały miejsce podczas Eucharystii w Ząbkowicach Śląskich, 26 sierpnia 2016 r., w uroczystość ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. Mszy Świętej przewodniczył ks. Józef Lasak SAC – wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego....
Więcej

OKRES WSTĘPNY: Finisz na pełnej petardzie…

Choć jesteśmy w drugiej połowie roku duchowego i z pewnością każdy z nas mógłby już niemało powiedzieć o nowicjacie, swoich spotkaniach: z Bogiem i z drugim człowiekiem, bowiem nasza więź jako rodziny nowicjackiej ciągle się rozwija, to tempo nie zwalnia – wręcz przeciwnie. Ks. Tomasz Reszka SAC w maju wyszedł z nami na spotkanie z Maryją.
Więcej

ZĄBKOWICE ŚL.: WIZYTACJA GENERALNA DOMU WSPÓLNOTY NOWICJACKIEJ

W minionym tygodniu, w dniach: 27-29 listopada 2015 r., miała miejsce wizytacja generalna w domu Okresu Wstępnego (nowicjatu) w Ząbkowicach Śląskich. Wizytatorami byli: ks. generał Jacob Nampudakam SAC oraz radca generalny ks. Martin Manus SAC.
Więcej

ZĄBKOWICE ŚL./NOWICJAT: Nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

„Przyjmijcie mnie w Waszym Betlejem zakonnym, jako Dziewicę Wspomożycielkę i Świętą Bożą Rodzicielkę, która dała Światu Syna Bożego, a Waszym Gospodom zakonnym chce dać Synów w licznych powołaniach, ku Radości Waszej, ku Chwale Bożej, ku rozrostowi Kościoła Chrystusowego. Będę dla Was Matką niezwykle płodną, będę Waszym Pokojem i Miłością, będę Waszym Bogactwem i Mądrością, Waszym Rozrostem i W...
Więcej

WADOWICE/NOWICJAT: Kilka wieści z Nowicjatu

Naszą krótką nowicjacką „kronikę” rozpoczniemy od uroczystości Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2014 r. Tegoż to dnia wraz z księżmi formatorami wzięliśmy udział we wspólnotowym spotkaniu z okazji Dnia Życia Konsekrowanego, które w tym roku zorganizowały siostry bernardynki. Po wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu i Eucharystii, w czasie której nastąpiło odnowienie ślubów i przyrzeczeń po...
Więcej

WADOWICE: Wieści z Nowicjatu

5 kwietnia 2013 r. gościliśmy w naszej wspólnocie postulantów oo. Bernardynów, którzy swoją formację przeżywają w Kalwarii Zebrzydowskiej. To spotkanie pozwoliło nam bliżej się poznać a jednocześnie przybliżyliśmy im postać św. Wincentego Pallottiego. W dniach 20-21 kwietnia br. uczestniczyliśmy w XI sympozjum organizowanym przez Instytut Pallottiego. Te dni pozwoliły nam w sposób szczególny we...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić