OKRES WSTĘPNY (NOWICJAT)

OKRES WSTĘPNY (NOWICJAT)

 

Okres Wstępny to czas przeznaczony na rozpoznanie, utwierdzenie i rozwój własnego powołania. W tym okresie kandydaci przygotowują się również do wejścia w życie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego przez poznanie dzieła i duchowości pallotyńskiej oraz praktykę życia we wspólnocie.

 

Poprzez codzienną modlitwę osobistą i wspólnotową, przez codzienną Eucharystię, która jest ośrodkiem każdego dnia oraz inne praktyki pobożności (medytacja, czytanie duchowne, nabożeństwa), nowicjusze pogłębiają swoją wiarę, rozwijają przyjaźń z Jezusem Chrystusem, by stopniowo, wchodzić w tajemnicę Jego życia. Chodzi o rozbudzenie szczerego i niezłomnego pragnienia świętości, która opiera się na życiu wiary, nadziei i miłości. Ważnym elementem jest stałe kierownictwo duchowe i regularne korzystanie z Sakramentu Pokuty przez co nowicjusze formują swoje sumienie oraz życie na wzór Jezusa Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego.

 

Nowicjat to także czas poznawania dziedzictwa Założyciela, św. Wincentego Pallottiego. Praktykując braterskie życie we wspólnocie, każdy nowicjusz poznaje duchowość pallotyńską, charyzmat, historię oraz zadania realizowane przez Stowarzyszenie i Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego.

 

Dla Pallottiego bardzo ważne było „razem”, „wspólnie”. Życie wspólnotowe to dzielenie radości i trudów codzienności; współistnienie osób o różnych charakterach i zdolnościach co pozwala wzajemnie się poznać i ubogacić. Życie wspólnotowe nie polega tylko na wspólnej modlitwie, ale realizuje się także w ramach codziennej pracy, wykonywania swoich obowiązków, wspólnego wypoczynku i rekreacji oraz rywalizacji sportowej.

 

Nowicjat trwa dwa lata. Pierwszy rok nowicjusze klerycy i bracia przebywają w domu Nowicjatu w Ząbkowicach Śląskich. Ważnym wydarzeniem w nowicjacie są obłóczyny, które maja charakter uroczysty. Wtedy nowicjusze otrzymują z rąk Wyższego Przełożonego sutannę i pas – strój Stowarzyszenia, zewnętrzny znak przynależności do Boga i Pallotyńskiej Rodziny. W drugim roku nowicjatu klerycy podejmują studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, a bracia pozostając w Ząbkowicach pogłębiają formację duchową. Dwuletni okres nowicjatu kończy się złożeniem pierwszej profesji czasowej na jeden rok (przyrzeczeń: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, wytrwania, wspólnoty dóbr i ducha służby). Profesja jest kilkakrotnie odnawiana i kończy się uroczystym aktem złożenia konsekracji wiecznej.


 

WADOWICE: Pallotyńskie Pax Christi z Nowicjatu!

Powoli oswajamy się z nowym miejscem, choć ciągle wiele rzeczy potrafi nas zaskoczyć. Praca na gospodarstwie jest dla niektórych z nas całkowicie nowym doświadczeniem, ale jakoś dajemy radę. Prawie codziennie dbamy o czystość u „naszych” krów, świnek czy owieczek. Nie ominęły nas, oczywiście, tradycyjne już wykopki. Zbieranie ziemniaków było w tym roku nie lada wyzwaniem, gdyż pole jest duże, a...
Więcej

WADOWICE: Nowicjat rozpoczęty

Dnia 15 września 2011 r. rozpoczęliśmy 1 rok Okresu Wstępnego, czyli nowicjat. Po upływie dwóch tygodni urlopu, znowu spotkaliśmy się, w pełnym gronie, aby zrobić kolejny ważny krok na długiej drodze naszego powołania. Przyjazd do Wadowic kosztował każdego z nas sporo wysiłku, lecz było warto. Widoki na góry są przepiękne, a nasz Dom na Kopcu klasztor robi duże wrażenie. Pomimo, że wizja całkow...
Więcej

WADOWICE: Obłóczyny 2011

W uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, 26 sierpnia 2011 r., na Kopcu w Wadowicach miało miejsce ważne i długo oczekiwane wydarzenie, jakim były obłóczyny 8 kandydatów (z Prowincji Chrystusa Króla), kończących pierwszy rok Okresu Wstępnego, czyli pallotyńskiego nowicjatu. Wspaniała pogoda sprawiła, że cała uroczystość mogła odbyć się w plenerze kopieckiego parku. W godzinach porannych nowi...
Więcej

WADOWICE-NOWICJAT: Sesja zakończona!

Przed nowicjuszami w czasie Okresu Wstępnego stają wyzwania nie tylko duchowe. Jednym z ważniejszych wydarzeń edukacyjnych nowicjatu jest niewątpliwie czas sesji egzaminacyjnej. Nasza grupa, na szczęście, zimowe zmagania z egzaminami ma już za sobą i nie ukrywamy radości z tego powodu. Okres wytężonej pracy umysłowej jest bardzo interesującym czasem, uczącym umiejętności mądrego planowania nau...
Więcej

WADOWICE: Z życia nowicjatu…

Nasza nowicjacka wspólnota każdego dnia stara się przybliżać do ideału naszego świętego Założyciela, poznając jego życie i duchowość. Dnia 9 grudnia 2010 r. w czasie uroczystej Eucharystii przyjęliśmy z rąk o. karmelity szkaplerze karmelitańskie. Było to dla nas ogromne przeżycie związane z pierwszymi „duchowymi obłóczynami”. Ciekawym doświadczeniem ostatnich dni było spotkanie z ks. Zdzisławem...
Więcej

WADOWICE: Nowicjat 2010 rozpoczęty !

Dnia 15 września 2010 r., na wadowickim Kopcu rozpoczął się tegoroczny Nowicjat. Nowicjacka wspólnota liczy ośmiu kleryków nowicjuszy pierwszego roku oraz dwóch braci nowicjuszy roku drugiego.  Tegorocznymi kandydatami na pallotynów może poszczycić się:  Warszawa,  Żytomierz, Tomaszów Mazowiecki, Kraków, Klembów k. Wołomina, Czajki Stare k. Szczytna, czy Kozienice. Mamy nadzieję, że ten czas po...
Więcej

WADOWICE-NOWICJAT: Obłóczyny

26 sierpnia 2010 r. w Wadowicach na Kopcu przyjęliśmy strój Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Ta data mocno wpisuje się w nasze życie, ponieważ to co do tej pory w nas dojrzewało, zostało wyrażone w sposób widoczny. Przyjęcie sutanny, co jest dla nas o tyle wyjątkowe, że po roku nowicjatu będziemy spostrzegani jako przyszli pallotyni. Jest to piękny dar, ale i wielkie zadanie. Strój ten...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić