O nas

PUBLIKACJE: Paryskie Centrum Dialogu (1973-2015)

Res sacraW Dziejach Apostolskich znajdujemy tzw. summaria, czyli syntetyczne opisy życia pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Przedstawiają one idealny styl życia tychże wspólnot – wśród prześladowań stale wzrasta liczba chrześcijan, którzy wszystko mają wspólne i, których przepaja duch wzajemnej miłości. Ucisk zewnętrzny często bywa przyczyną jedności i poszukiwań zrozumienia. W obliczu wielkich rzeczy te małe schodzą na dalszy plan – czyli tam, gdzie jest ich miejsce.

W Polsce także doświadczano niejednokrotnie działania ducha jedności i porozumienia ponad podziałami – czas zaborów, wojen światowych, komunizmu etc. To są nasze polskie summaria, które dobrze jest wspominać, a jeszcze lepiej zawsze o nich pamiętać. Zadość tej pamięci czyni książka pt. Homo Homini Res Sacra. Cztery dekady działalności paryskiego Centrum Dialogu pod redakcją ks. Aleksandra Pietrzyka SAC.

500-stronicowa publikacja wydana przez Apostolicum, stanowi próbę opisu tego co przez ponad 40 lat w paryskim domu pallotynów. tekst skrzy się od znamienitych nazwisk, gwiazd najjaśniejszego rozbłysku wspominających atmosferę Centrum Dialogu: św. Jan Paweł II, Zbigniew Herbert, Jerzy Giedroyć, Czesław Miłosz, Zygmunt Hertz, Stefan Kisielewski, Andrzej Seweryn, Julia Hartwig i wielu innych. Dwie osoby (a nawet osobistości) przebijają się wyjątkowo ze stronic tej wielobarwnej sagi o francuskich pallotynach: ks. Zenon Modzelewski SAC oraz ks. Józef Sadzik SAC –inicjatorzy tego wielkiego dzieła, o którym Adam Zagajewski pisała tak:. „Ulica Surcouf syntetyzowała Paryż, zamieniała go w Warszawę. (…) Do Centre przychodzili wszyscy, cały polski Paryż. Ba, zdarzało się tu spotykać też Francuzów, zwabianych atmosferą tego miejsca i próbujących nauczyć się polskiego w ciągu jednego wieczoru. Tutaj spotykały się też rozbite pary, zwaśnione małżeństwa, syczące na siebie, unikające się – ulica Surcouf na moment łączyła przeciwieństwa, łagodziła sprzeczności. monarchiści i nacjonaliści spotykali się z liberałami. Chwała jej za to – chwała ulicy Surcouf! Ulica Surcouf tworzyła model tolerancji, model Polski katolickiej i otwartej. Trzeba zapamiętać ten model.” [Adam Zagajewski, Nasza Rodzina 9 (600) 1994]

A o treści niech powie spis treści:

SPOTKAĆ CZŁOWIEKA

Pochwała „Dialogu” i dialogu. Na czterdziestolecie paryskiego Centre du Dialogue, Tomasz Orłowski
Czterdziestolecie istnienia pallotyńskiego Centrum Dialogu, Jacek Miler
Dialogi na rue Surcouf, ks. Aleksander Pietrzyk SAC
Geneza i konteksty pallotyńskiego Centrum Dialogu w Paryżu, Krzysztof Dybciak

OTWARTA PRZESTRZEŃ. O OŚRODKU DYSKUSYJNYM
ZE ZŁOTEJ KSIĘGI GOŚCI
PIERWSZA DEKADA

Jak widzę przyszłość Polski, Stefan Kisielewski
Kościół w Polsce w obliczu 900. rocznicy śmierci św. Stanisława, kard. Karol Wojtyła
Człowiek wiary, ks. Józef Sadzik SAC
Literatura polska dzisiaj, Andrzej Kijowski
Szedł drogą codziennej dobroci. Homilia na pogrzebie śp. Zygmunta Hertza, ks. Józef Sadzik SAC
Cierpienie i wierność, ks. Józef Sadzik SAC
Testament, ks. Józef Sadzik SAC
Czuję mocno jego obecność, Czesław Miłosz
O Sadzikowym przesłaniu Hioba, Gustaw Herling-Grudziński
Siedemdziesięciolecie urodzin Miłosza, ks. Zenon Modzelewski SAC

DRUGA DEKADA

O Éditions i Centre du Dialogue, ks. Zenon Modzelewski SAC / ks. Józef Tischner
Polskie Zaduszki w Montmorency, ks. Leszek Malewicz SAC (oprac.)
Wielcy aktorzy i polski oddział piekła, Krzysztof Zanussi
Bądźcie wytrwali i niezachwiani..., abp Józef Kowalczyk
Jaka jest Pana wizja Polski?, Krzysztof Pomian / Jerzy Giedroyc
Polska a Europa Środkowo-Wschodnia, Jerzy Kłoczowski

TRZECIA DEKADA

Przyjaźń, ks. Marek Wittbrot SAC / Jan Lebenstein
O ikonie Matki Bożej Częstochowskiej, Wojciech Kurpik
Przypatrzmy się sercu człowieka... Homilia na pogrzebie śp. Jerzego Giedroycia, ks. Henryk Hoser AC
Miejsce szczególne w krajobrazie. Kamieniec Podolski – miasto niezwykłe, Przemysław Krajewski
Wewnętrzna cisza, Anna Sobolewska / ks. Witold Urbanowicz SAC

CZWARTA DEKADA

Totus tuus. Wystawa poświęcona Janowi Pawłowi II, s. Iwona Meger SAC (oprac.)
Zofia Romanowiczowa (1922-2010), Erik Veaux
Dyskusje o Kościele w Polsce (1996-2003), abp Henryk Hoser SAC
Madeleine Delbrêl : sur les traces des amitiés polonaises, Remigiusz Kurowski S.A.C.

KAŻDE SPOTKANIE STAŁO SIĘ WYDARZENIEM . PRELEGENCI, PRZYJACIELE , GOŚCIE W PARYSKIM CENTRE DU DIALOGUE
PRZESŁANIE

Zapoznany dar albo o potrzebie pójścia śladem księdza Sadzika, Dorota Sieroń-Galusek
O humanistycznym dorobku paryskiego Centrum Dialogu, Ryszard Gryz
Posłowie, ks. Roman Dzwonkowski SAC

3 marca 2016 r. o godz. 11.00 odbędzie się prezentacja książki w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Ks. Grzegorz Kurp SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić