O nas

Drodzy Współbracia! Kochani Przyjaciele!

zycz

Czas to przedziwny wymiar rzeczywistości, w którym człowiek nie może przebywać zbyt długo, gdyż stworzony jest do Wieczności i jego życie ku Wieczności zmierza. Poprzez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystus na nowo otwiera bramy ku Wieczności, dając nam także potrzebne łaski do ich przekraczania.

W wydarzeniu Wielkanocnym śmierć zostaje pokonana przez Życie, zło przez Miłość, a  grzech przez Nadzieję. Wszystko to, jak pisze św. Leon Wielki, stało się nie dlatego, żeby moc Pana miała zaniknąć w  naszej słabości, ale, żeby nasza słabość mogła się zmienić w  niezniszczalną siłę.

Niech Zmartwychwstały Pan przemienia naszą słabość w  niezniszczalną siłę, która pozwala żyć już tu, na ziemi i w czasie, z perspektywą wieczności i niech ten radosny czas Świąt Wielkanocnych wprowadza na nowo pokój i  miłość, których źródłem jest wiara w  Zmartwychwstałego Pana.

Alleluja!

Ks. Zenon Hanas SAC
Przełożony prowincjalny


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić