Formacja

DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: POSTULAT 2014 ROZPOCZĘTY

DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: POSTULAT 2014 ROZPOCZĘTY

I zaczęło się. W piątek, 1 sierpnia 2014 roku, o g. 17.00 rozpoczął się Postulat, pierwszy oficjalny etap dla nowych kandydatów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Po wcześniejszej rekrutacji i za zgodą Wyższego Przełożonego, rozpoczęło go 3 kandydatów, którzy w domu pallotyńskim w Świętej Katarzynie będą przeżywać ten czas. Przyjechali z Lubartowa, Laskowic k. Chełmna oraz Łap.

Oficjalnym punktem, który zainaugurował ten etap formacji była Uroczysta Eucharystia. Podczas homilii ks. Wojciech – główny celebrans - przypomniał idąc za myślą św. Wincentego, że najważniejszym celem życia tego, który wchodzi do rodziny pallotyńskiej nie jest kapłaństwo czy życie konsekrowane, lecz naśladowanie Jezusa Chrystusa. Na zakończenie wspólnej modlitwy każdy z młodzieńców otrzymał medalik św. Wincentego Pallottiego, jako duchowy znak łączności z Nim i przyjęcia Go jako swojego orędownika na drodze wierności swemu powołaniu.

Warto nadmienić, iż trwający miesiąc Postulat w swoich założeniach ma na celu pomóc nowo przybyłym w rozpoznaniu i wewnętrznym usposobieniu się odnośnie pallotyńskiego powołania, tak by w sposób wolny móc je dalej realizować, na kolejnych etapach pallotyńskiej formacji.

Jak zawsze, tak i w tym roku będzie czas na wspólną modlitwę, poznawanie osoby św. Wincentego Pallottiego i naszego Zgromadzenia. Z pewnością nie zabraknie również pracy fizycznej, czy spotkań z ciekawymi gośćmi. A wszystko po to, by kandydaci mogli poznać jak najlepiej sens i wartość drogi, którą wybrali.

Przewodnikiem na tej drodze już po raz czwarty jest ks. Wojciech Świderski SAC – dyrektor Pallotyńskiego Ośrodka Powołań "Apostoł", a także al. Mariusz Zakrzewski SAC, który już po raz drugi wspiera posługę Księdza Dyrektora Postulatu.

Zarówno prowadzącym, jak i najmłodszym naszym współbraciom, którzy powiedzieli Bogu swoje „tak” i wybrali Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego życzymy dobrego i owocnego pobytu w świętokatarzyńskim Wieczerniku oraz wzrostu duchowego i zachwytu Bogiem, na wzór św. Wincentego Pallottiego.

Wszystkich zaś współbraci zachęcamy do gorliwej modlitwy i jedności duchowej z najmłodszymi naszymi braćmi.

Ks. Mariusz Leszko SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić