O nas

ZARZĄD GENERALNY: Doroczne spotkanie Sekretariatu Generalnego ds. Misji – 2015

Segretariato-generale-per-le-missioni-2015.jpg

W dniach od 9 do 11 lutego 2015 r. w Centrum Formacji i Duchowości Pallotyńskiej „Wieczernik” przy Via Ferrari, w Rzymie, odbyło się doroczne spotkanie Sekretariatu Generalnego ds. Misji. Głównym celem tego spotkania była refleksja nad „nową wizją misji pallotyńskich w dzisiejszym świecie, który się zmienia”.

Podczas trzech dni bogatych w wymianę doświadczeń, refleksji, dyskusji, wniosków członkowie Sekretariatu Generalnego ds. Misji przyjęli kilka priorytetowych tematów przydatnych dziś dla całego Stowarzyszenia. Wspólnie odzwierciedlają one: nową strategię misji pallotyńskich, rolę i funkcjonowanie Sekretariatów Misyjnych i niezbędną współpracę między nimi na poziomie generalnym, kontynentalnym, prowincjalnym i regionalnym, realizowanie i finansowanie projektów misyjnych, funduszu misyjnego i dystrybucja stypendiów i pomocy finansowej dla naszych misji i innych projektów.

Dwa ważne momenty zaznaczyły to doroczne spotkanie: wspólne posiedzenie z Sekretariatem Generalnym ds. Apostolstwa w celu refleksji nad niektórymi wspólnymi projektami obu sekretariatów i końcowe spotkanie z Rektorem Generalnym, Ks. Jacob Nampudakam, który podzielił się swoją wizją misji podkreślając rolę Sekretariatu Generalnego ds. Misji.

Msza św. celebrowana przez Księdza Generała w kościele SS. Salvatore in Onda z okazji 50-lecia konsekracji Matki Ivete Garlet, Przełożonej Generalnej Sióstr Apostolstwa Katolickiego, zakończyła spotkanie z nadzieją że w przyszłym roku spotkamy się w Warszawie.

www.sacinfo


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić