Formacja

RZYM: Studenckie doświadczenia

Międzynarodowe Kolegium Królowej Apostołów w Rzymie jest ważną instytucją działającą w naszym Stowarzyszeniu już od wielu lat. Nie jest to tylko miejsce zamieszkania pallotyńskich studentów rzymskich uczelni, ale także forum wymiany doświadczeń i myśli. To właśnie tu – w domu Generalnym – istnieje szansa nie tylko teoretycznego, ale także praktycznego wysiłku budowania wspólnoty wspólnot. Obecnie Kolegium liczy 15 studentów z 5 krajów. W tym są 3 księża z naszej Prowincji: ks. Grzegorz Kurp, ks. Artur Stępień, ks. Piotr Bełczowski.

Ks. Grzegorz Kurp SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić