O nas

FRANCJA: Pełen wydarzeń miesiąc maj w Regii Miłosierdzia Bożego

1. Wykład o Centre du Dialogue dla doktorantów z UKSW /sekcja pastoralna

photo-2.jpgWspólnota w Paryżu gościła w naszym domu doktorantów z sekcji pastoralnej wydziału teologii UKSW. Grupę te prowadził nasz współbrat ks. E. Małachwiejczyk SAC a przewodniczył wyprawie ks. prof. Jan Przybyłowski SAC i ks. Edmund Robek SAC. Oprócz innych spotkań naukowych na terenie Paryża. jak i oddziału Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, grupa spotkała się z ks. Aleksandrem Pietrzykiem SAC, dyrektorem Centre du Dialogue w Paryżu. Spotkanie trwało ponad trzy godziny. Sala z witrażami Lebensteina wprowadziła w nastrój eschatonu i przypomniała, że człowiek jest rzeczą istotną w każdej epoce dziejów.

Doktoranci zostali zapoznani z genezą ośrodka, jego założycielem, ks. Sadzikiem SAC i sylwetkami następców tego wspaniałego Pallotyna, a mianowicie, ks. Modzelewskim, ks. Faleńczykiem, abp. Hoserem, ks. Małachwiejczykiem i ks. Woronieckim. 40 letnia działalność ośrodka była czymś wyjątkowym na terenie Paryża w latach 1973-2013. Ponad 500 spotkań organizowanych o rożnej tematyce, była świadectwem ciągłości kultury nad Wisłą i na emigracji. Każde spotkanie było „wydarzeniem”, jak to określał sam ks. Sadzik. Dobór wybitnych Polaków i ich przyjaciół Francuzów, takich jak Wojtyła, Miłosz, Herbert, Lustiger i Frossard, Bocheński i Kołakowski, Mazowiecki i Kurpik, Czapski i Grudziński, Herbert i Giedroyć budzi podziw i jest dla nowego pokolenia czymś, co nie powinno ulec zapomnieniu. Dyskusja nawiązała do sposobu przekazania tego dziedzictwa młodemu pokoleniu Polaków. Doktoranci zaproponowali pomoc w utworzeniu witryny internetowej Centre du Dialogue. Spotkanie z twórczością malarską ks. Witolda Urbanowicza SAC, potwierdziło głęboką wieź Pallotynów z kulturą.

2. Położenie kamienia węgielnego w Arcueil

photo-4.jpgPoświęcenie kamienia węgielnego pod dalszą rozbudowę Akademika w Arcueil odbyło się w obecności administratorów tej instytucji, m.in. ks. Woronieckiego. Gospodarz miejsca i uroczystości – ks. M. Falenczyk SAC, zaprosił na ten dzień nuncjusza apostolskiego we Francji, abp. L. Venturę, ks. abp. Hosera SAC, biskupa miejsca M. Santier, rektora Polskiej Misji Katolickiej, ks. infułata S. Jeża, mera miasta D. Breuillera i ambasadora Polski w Paryżu - T. Orłowskiego. Uroczystość związana z poświęceniem kamienia, odbyła się w kaplicy. Śpiewy wykonały polskie dzieci z ośrodka duszpasterstwa polskiego prowadzonego przez Pallotynów w Arcueil. Ubrane w krakowskie stroje, przeniosły nas swymi barwnymi kolorami i śpiewem „na Ojczyzny łono”. Po poświeceniu, którego dokonał Nuncjusz Apostolski, udano się na teren budowy, gdzie złożono, podpisany dokument w metalowej kapsule wraz z kamieniami z Efezu i Laodycei i zamurowano w kamieniu na „wieczną rzeczy pamiątkę”. Degustacja polskiej kuchni uświetniona była tańcami wspomnianego już zespołu najmłodszych z ośrodka duszpasterskiego. Obecność studentów, niektórych parafian, wielu gości i wymienionych osobistości doceniło wkład Pallotynów w integracje przyszłych pokoleń. Wśród aktualnie zamieszkałych mieszkańców „akademika” są studenci pochodzący z 40 różnych krajów i narodowości.

3. Posiedzenie Zarządu Regii

Kolejne posiedzenie Zarządu Regii dokonało analizy różnych spraw i problemów, szczególnie uwrażliwiono współbraci na stan zdrowia ks. Zyglewicza, ks. Kopitzary i ks. Szozdy. Ks. Superior złożył sprawozdanie ze spotkań odbytych wspólnie z ks. ekonomem Mariuszem Futymą we Francji (Strasburgu, Mulhouse), Szwajcarii i Niemczech. Spotkania z Przełożonym Generalnym oraz księżmi prowincjałami – ks. A. Galbasem i ks. J. Lasakiem budziły żywe zainteresowanie. Pozytywnie odniesiono się do życzenia ks. prowincjała Józefa Lasaka SAC dotyczącego ks. B. Cabały, by Superior był „osobą kontaktową” dla załatwienia i pośredniczenia spraw z biskupstwem w Strasburgu. Przypomniano termin rekolekcji w Regii, po francusku – będzie prowadził superior Pallotynów z Rwandy Romuald Uzabumwana. Dzielono się radością z konsekracji biskupiej ks. Bruno Ateby, regionała z Kamerunu (17 maja br). Poinformowano też o przejęciu we wrześniu br. nowej parafii w Ermont przez pallotynów z Kamerunu. Ustalono datę przekazania urzędu rektorskiego na Surcouf na dzień 5 września br. Nowym Rektorem został ks. Krzysztof Hermanowicz SAC. Podjęto temat kolejnego zjazdu Polonii w Osny (6 lipca br.) oraz przyjazdu we wrześniu br. dr. S. Tylusa SAC w sprawie kontynuacji badań archiwalnych dla ukończenia historii Regii. Ks. Superior poinformował współbraci o spotkaniu w Ministerstwie Kultury w Warszawie, jak i prac w Apostolicum związanych z albumem poświęconym 40-leciu Centre du Dialogue. Na uwagę zasługuje obecność w Zakopanem 13 maja 2014 r., gdzie Pallotyni i Pallotynki dziękowali Bogu za dar kanonizacji Jana XXIII, szczególnie Jana Pawła II, konsekratora świątyni na Krzeptówkach. Osobistą radość dopełniły świecenia kapłańskie, 10 maja 2014 r., 8 pallotynów w Ołtarzewie, a wśród nich ks. Krzysztofa Pietrzyka, bratanka ks. Aleksandra Pietrzyka SAC.

4. Wykład ks. abp. H. Hosera w Centre du Dialogue: „Rodzina ma przyszłość”

photo-6.jpgKolejne spotkanie w Centre du Dialogu w dniu 23 maja 2014 r., miał po rocznej przerwie ks. abp H. Hoser SAC. Ponownie wygłosił odczyt na temat „Czy rodzina ma przyszłość” w świetle nadchodzących synodów rzymskich na temat rodziny.

By odpowiedzieć dlaczego taki temat, odniósł się do wnikliwej analizy współczesnego społeczeństwa od strony antropologii, aksjologii, kultury, dyktatury relatywizmu (Benedykt XVI), zapateryzmu, hollandyzmu itd. W Polsce wskaźnik rozwodów wzrasta podobnie jak i wskaźnik dzieci urodzonych poza małżeństwem.

Postawił pytanie intrygujące: „dlaczego rodzice nie chcą mieć dzieci?”. W Polsce młode małżeństwa są zadłużone ekonomicznie na życie, konkludował. Gdy idzie o małżonków, przypomniał swoje życiowe motto: „bądź darem, a nie ciężarem”. Wskazał też na naukę Pawła VI, który w komponentach miłości małżeńskiej wskazywał na wymiar duchowo-cielesny miłości rodzicielskiej, mówił o ewangelizacji intymności małżeńskiej, gdyż za swymi kolegami Francuzami z Lyonu, uważa, że małżonkowie najbardziej są zranieniu w sferze intymnej, gdzie często panuje „egoizm i agresja”.

Wyjaśnił nam genezę zwołania dwóch synodów dotyczących rodziny i osobistej rozmowy z papieżem Franciszkiem na ten temat w lutym tego roku w czasie wizyty ad limina polskich biskupów. Dokonał też analizy niektórych punktów „Familiaris consortio” Jan Pawła II z 1981 r., przypominając, że „rodzina jest jednym z najcenniejszych dóbr ludzkości”. Ubolewał, nad tym, że nikt do końca nie stworzył w seminariach duchownych pastoralnego podręcznika ds. rodziny w oparciu o wspomniany dokument. Problemy podnoszone przez dzisiejszy kwestionariusz przedsynodalny zostały zauważone już przez Jana Pawła II i pozytywnie podane w jego „teologii ciała” prezentowanej w środowych audiencjach w pierwszych latach pontyfikatu. Papież omawiał kwestie wierności małżeńskiej, ekskluzywizmu miłości do jednej osoby itd.

Odniósł się do wystąpień kardynałów Kaspera i Marksa, których głos jest wyrazem zaniepokojenia środowisk niemieckich, gdy idzie o sakramentalność w Kościele, zwłaszcza dwóch sakramentów: małżeństwa i Eucharystii. Jedną z form odpowiedzi na trudności osób żyjących w związkach niesakramentalnych jest ruch „Sychar”, prowadzony przez Pallotynów w Polsce, który świadczy o trosce Kościoła o osobach żyjących w związkach niesakramentalnych. Sugeruje się również praktyki pochodzącej z katechumenatu dorosłych. Gdy idzie o ich pełne uczestnictwo we Mszy św. – Liturgia Słowa jest ich obowiązkiem i prawem, natomiast przyjmowanie Komunii św. nie jest wskazane. Powrót do praktyki „duchowej komunii” w duszpasterstwie może pomóc – podobnie jak pragnienie chrztu u katechumenów – w życiu duchowym osób rozwiedzionych, którzy ponownie zawarli związki małżeńskie.

Dyskusja nie miała końca. Widać, jak żywy jest to problem a kompetencja prelegenta była wprost profetyczna. Ks. Superior, prowadzący spotkanie polecił by dla pogłębienia problemu odnieść się do książek autorstwa ks. abp.: „Bóg jest większy”, gdy idzie o przedmiot konferencji, a gdy idzie o duchowy aspekt życia chrześcijan do lektury: „Dobre słowo”. Obie te książki uzupełnią i w jakimś stopniu zaspokoją nasze poszukiwania w dziedzinie życia chrześcijańskiego w tym zakresie.

5. Spotkanie na Surcouf z prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawach opracowania dokumentacji Centre du Dialogue

Spotkanie na Surcouf z profesorami : Wiesławem Cabanem i Jerzym Szczepańskim i przyjaciółmi, ks. J. Oleszko SAC z Kielc, miało na celu zainteresować gości naszymi planami gruntownego opracowania, tzn. naukowego naszego „dziedzictwa Centre du Dialogue”. Pobieżnie zapoznano ich z historią ośrodka z digitalizacją materiałów i wyrażono nadzieję, że może Uniwersytet Jana Kochanowskiego podjąłby złożenie grantu i firmował badania w tym zakresie. Celem ich jest przekazanie młodemu pokoleniu Polaków dziedzictwa „Centre du Dialogue”.

Ks. Alexandre Pietrzyk SAC
Superior Regii Miłosierdzia Bożego we Francji


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić