Wieści z Prowincji

LUBLIN: Szkoła Podstawowa Pallottiego

Początek października 2019 r. dla naszej społeczności szkolnej był bardzo emocjonującym czasem. 4 października odbyła się uroczysta Msza Święta, w czasie której przełożony prowincjalny ks. Zenon Hanas SAC dokonał poświęcenia sztandaru naszej szkoły podstawowej. Uroczystość swoją obecnością uświetnili także ks. rektor Artur Manelski SAC, ks. dyrektor Andrzej Zelek SAC oraz księża dyrektorzy pallotyńskich szkół. Słowa homilii skierował do wszystkich zgromadzonych ks. Zenon Hanas SAC, który zachęcał nas do zapraszania do swoich serc i swojego życia Jezusa Chrystusa. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli władz miasta Lublina, organu nadzoru pedagogicznego oraz Rady Rodziców. Mieliśmy okazję gościć dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie – p. Ewę Dumkiewicz-Sprawkę, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego – p. Bożenę Ćwiek, starszą wizytator – p. Ewę Romaniuk oraz starszego specjalistę do spraw oświaty – p. Małgorzatę Radej.

W czasie Mszy Świętej uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie z klas pierwszych, czwartej oraz siódmych i tym samym oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.

Po zakończonej Mszy Świętej obejrzeliśmy krótkie przedstawienie przygotowane przez Szkolny Teatr AD HOC i Szkolny Chór Pallotina. Uczniowie w barwnych słowach przedstawili nam życie naszego patrona – św. Wincentego Pallottiego oraz zaprezentowali krótkie utwory poetyckie ukazujące uroki bycia uczniem.

Następnego dnia, tj. 5 października 2019 r. nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w Dniu Skupienia. Poprowadził go ks. prof. Piotr Pasterczyk, a tematem przewodnim było PRZEBACZENIE. W czasie konferencji ks. Piotr podkreślał, że aby zrozumieć, czym jest przebaczenie, należy najpierw zrozumieć sens tego słowa. Nie należy też mylić przebaczenia z poddaniem się, obojętnością i lekceważeniem doznanego cierpienia czy krzywdy. Wiara w Boga, praca nad sobą, nad swoimi słabościami wydaje piękne efekty i przyczynia się do tego, że nasze życie nabiera barw i sensu. Wiara bowiem to nie nakazy i zakazy, lecz zaproszenie do korzystania z pełni życia w miłości Bożej. Podczas Mszy Świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu i różańca nauczyciele obejmowali swoją modlitwą szkołę, jej pracowników, uczniów i rodziców.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i zachęcamy do oglądania na stronie www.sp-pallotti.pl fotogalerii z wyżej wspomnianych uroczystości, a także z wielu innych imprez organizowanych w naszej Szkole Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.

Iwona Bryła


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić