PIH

PIH: 10 czerwca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 10 czerwca

2018* – O godz. 12.00 w kościele Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, ks. Eugeniusz Klimiński SAC odprawił Mszę jubileuszową z racji 60-lecia kapłaństwa. Mszy św. przewodniczył abp Henryk Hoser SAC. Jubilat niegdyś prowadził w Seminarium w Ołtarzewie wykłady z teologii moralnej, a Arcybiskup był jego studentem i wychowankiem.

Ksiądz Arcybiskup w homilii powiedział o Jubilacie m.in.: "w tym samym czasie ogromnie dużo udzielał się w duszpasterstwie młodzieży, tej młodzieży często opuszczonej, często pogubionej, którą gromadził, i z którą szedł na łono natury, żeby podziwiać piękno tej natury, harmonię tej natury i Tego, który tę naturę stworzył, żeby tam odkrywać kolejną odsłonę życia każdego z nich. (...), ale nie zapominajmy, że był też budowniczym kościołów, w znaczeniu również materialnym. I te kościoły, czy w Gdańsku czy w Radomiu, świadczą o tym jego zabieganiu organizacyjnym, gdy trzeba było zdobyć środki, a przede wszystkim ciągle brakujące materiały budowlane".

Na zakończenie Mszy św. Małgorzata Kaczor i Anetę Bińkowska, wolontariuszki ze Szpitala Grochowskiego przy ul. Grenadierów, z którymi współpracował na co dzień w posłudze chorych ks. Eugeniusz, publicznie przekazały słowa wdzięczności Jubilatowi. W uroczystości uczestniczyli członkowie domu pallotyńskiego z ks. prowincjałem Zenonem Hanasem SAC, miejscowi duszpasterze parafialni, o. Władysław Lizuń, franciszkanin konwentualny z Przemyśla, dyrektor Szpitala Grochowskiego Ewa Szkiela, dyrektor Stanisław Bortkiewicz z TVP oraz rodzina, przyjaciele i znajomi Jubilata, a wśród nich grupa związana z rodziną Dolotów z Ołtarzewa.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1849 – W czasie trwającej rewolucji rzymskiej (Wiosna Ludów), ks. Wincenty Pallotti napisał list ze słowami pociechy do sióstr salezjanek.

1916 – czerwiec – Zakończono rok szkolny na Kopcu. Działania wojenne na ziemiach polskich stanowiły dla uczniów duże niebezpieczeństwo dla ich życia, stąd większość uczniów pozostała na miejscu, nie wyjeżdżając na wakacje.

1917 – W trakcie działań I wojny światowej, do wojska pruskiego i austriackiego powoływano, obok księży, braci, kleryków i nowicjuszy pallotyńskich, także uczniów starszych klas gimnazjalnych Collegium Marianum na Kopcu. Natomiast młodszych, rodzice nie chcieli wypuszczać z domu. Z dawnej setki gimnazjalistów Collegium, przebywało na Kopcu niewielu uczniów, stąd ks. Alojzy Majewski, w liście do generała Stowarzyszenia, ks. Karla Gisslera z 10 VI 1917 pisał: "Ks. Hübner wyjeżdża w tych dniach do wojska. Ks. Zaraza i ks. Baszanowski prawdopodobnie w najbliższych dniach otrzymają powołania do szeregów. Pozostanę wówczas sam w domu. Obcych profesorów nie mamy [...] Skoro ks. Zaraza i ks. Baszanowski wyjadą, będą musieli i uczniowie Kopiec opuścić". Ostatecznie z tymi "niedobitkami" zakończono szczęśliwie rok szkolny 1916-17.

1935 – Drugi dzień Zielonych Świątek był dla Ołtarzewa czasem wycieczki do lasów kampinoskich pod Zaborowem: braci, chóru z ks. prefektem Norbertem Pellowskim i ministrantów z ich opiekunem, br. Błażejem Niedzielą.

1938 – W Wadowicach zmarł Klemens Stefański (ur. 1858 w Obornikach Śląskich, w archidiecezji poznańskiej), działacz niepodległościowy, pallotyński współpracownik na Kopcu. 
Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. prowincjał Jan Maćkowski, który podkreślił, że Klemens pracował bezinteresownie dla Stowarzyszenia, nie żądając, ani nie otrzymując żadnej zapłaty oprócz skromnego życia i ubrania. „Nadmienić również trzeba jego gorące nabożeństwo do Matki Najśw. To trzykrotne codzienne dzwonienie przez 30 lat na Anioł Pański – to nie tylko dzwonienie, ale zdawało się, że w tym dzwonie Stefańskiego serce się modli” (A. Łukiewski, "Dzieje Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce", cz. 2:1930-1939, Gdańsk 1968, mps, s. 446). „Był to mąż silnej woli, prawego charakteru, wielki patriota i śmiało to powiedzieć możemy, jeden z najlepszych synów Wielebnego ks. Wincentego Pallottiego, bo posiadał pallotyńskiego ducha, żyjąc tylko dla Boga, w Bogu i z Bogiem” (Wadowice – Kopiec, „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” 1939, kwiecień, s. 30).

1947 – Stolica Apostolska przywróciła pallotynom pierwotną nazwę: Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Societas Apostolatus Catholici). Od tego dnia pallotyni na całym świecie przestali używać po nazwisku skrót PSM a zaczęli stawiać SAC. W związku z przywróceniem Stowarzyszeniu jego pierwotnej nazwy, dotychczasowy urzędowy organ Stowarzyszenia: "Analecta Piae Societatis Missionum" zaczął ukazywać się pt. "Analecta Societatis Apostolatus Catholici". 
2 czerwca 1947 nowo obrany przełożony pallotynów ks. Wojciech Turowski, w imieniu całego zgromadzenia kapitulnego, zwrócił się do Kongregacji Zakonów o przywrócenie instytutowi pierwotnej nazwy (od 9 IV 1854 obowiązywała narzucona nazwa Pobożne Stowarzyszenie Misyjne; Pia Societas Missionum). Pozytywna odpowiedź Kongregacji nosi datę 10 czerwca.
Już 9 czerwca ks. prowincjał Jan Maćkowski przesłał do Zarządu Prowincji telegram następującej treści: "Kapituła zakończona w sobotę [7 czerwca]. Z łaski Stolicy Świętej nastąpiła zmiana nazwy na Societas Apostolatus Catholici". A kronikarz prowincji dopisał: "Doczekaliśmy się wreszcie tego, na cośmy z upragnieniem wyglądali. Wiadomość ta przyniosła szczerą radość w całej prowincji".
Fotografie zob. w oddzielnym poście

1949 – W Częstochowie, w dniach 9-10 VI, odbył się zjazd księży wychowawców pallotyńskich, na którym omawiano ważne zagadnienia dotyczące wychowania młodzieży pallotyńskiej.

1977 – W gmachu Seminarium w Ołtarzewie Rada Prowincjalna odbyła swoje posiedzenie.

1977 – W Ołtarzewie pożegnano s. Rafałę Raś SAC wyjeżdżającą na misje do Rwandy. Mszę św. odprawił ks. Józef Kołodziejczyk, opiekun grupy misyjnej.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

1978 – Ks. Marian Sobczyk, misjonarz z Rwandy, przebywający wówczas na urlopie w Polsce, odwiedził Seminarium w Ołtarzewie.
– Mszę św. prymicyjną dla współpracowników odprawił w Grajewie ks. Roman Tkacz, a w Ciechocinku ks. Maciej Nowak.

1979 – Do Krakowa, na pożegnanie Ojca Świętego Jana Pawła II, pojechali jako delegaci Ołtarzewa: ks. Jan Korycki i dwaj alumni.
– W Warszawie, w kościele św. Barbary alumni IV. roku przeprowadzili akcję powołaniową. Kazania o treści powołaniowej głosili: kl. Ryszard Halwa oraz kl. Józef Pierzchalski. Patronował nad tym ks. Józef Kołodziejczyk, profesor homiletyki.

1980 – Editions du Dialogue opublikowało 38. pozycję Kolekcji „Znaki Czasu”, przełożoną przez Annę Turowiczową (+2000), książkę asumpcjonisty z Awinionu, Marcela Neuscha (+2015), "U źródeł współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na temat Boga" oraz książkę Stefana kard. Wyszyńskiego "Wszystko postawiłem na Maryję".

1981* – Odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Józefa Jażdżewskiego, redaktora „Ad Maiora”, mistrza nowicjatu, rekolekcjonisty, redaktora Pallottinum. Mszy koncelebrowanej w pallotyńskim kościele parafialnym w Chełmnie przewodniczył i homilię wygłosił ks. prowincjał Henryk Kietliński. Uczestniczyło w niej ponad 40 kapłanów – pallotynów i diecezjalnych, kilkunastu braci oraz ponad 50 sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń i liczna rzesza wiernych. Mnóstwo wieńców i kwiatów zakryło trumnę zmarłego. Kondukt pogrzebowy zatrzymał niemal całe miasto, oddając ks. Józefowi zasłużoną cześć. Śmiertelne szczątki zmarłego zostały złożone na cmentarzu chełmińskim, w pallotyńskim grobowcu.

1982 – Wspólnota seminaryjna uczestniczyła w parafialnej procesji eucharystycznej z okazji dorocznej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Chóry – seminaryjny i parafialny – pod batutą ks. Mariana Szczotki śpiewały odpowiednie motety.

1987 – W Ołtarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Franciszka Drwala SAC. Mszy koncelebrowanej przez ponad 50 księży przewodniczył ks. prowincjał Czesław Parzyszek, który też wygłosił słowo Boże. W uroczystościach pogrzebowych wzięły udział siostry urszulanki, u których zmarły był kapelanem, oraz rodzina i służba zdrowia opiekująca się chorym ks. Franciszkiem. Został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu ołtarzewskim.

1990 – W Wadowicach br. Stanisław Wesołowski obchodził jubileusz 50-lecia profesji. Właściwy dzień jubileuszu minął 6 stycznia; ten dzień niedzielny był powiązany z jego 75. rocznicą urodzin (16 czerwca). Uroczystościom zewnętrznym wraz z wiernymi przewodniczył ks. wiceprowincjał Henryk Kietliński. Wśród gości byli: ks. Jerzy Firczyk, administrator prowincjalny, ks. Jan Porębski, ks. Jan Nełkowski, ks. Eugeniusz Leśniak, br. Szczepan Orlikowski i br. Tadeusz Robak. Ks. Kietliński przewodniczył Mszy św. i wygłosił okolicznościową homilię, koncentrującą się wokół pytania: Czym jest życie zakonne i czym jest życie w Stowarzyszeniu? Przed rozpoczęciem obiadu ks. rektor Tadeusz Madoń, w imieniu kopieckiej wspólnoty i wszystkich przełożonych, jakich Brat miał w ciągu 50 lat życia w Stowarzyszeniu, podziękował Jubilatowi za trud i ofiarną służbę dla Boga i Kościoła. Podczas rekreacji przywoływano wspomnienia dotyczące przeszłości pallotyńskiego życia.

1991 – W dniach 10-27 VI, w Wadowicach na Kopcu, odbyło się Dyrektorium dla księży wyświęconych w latach 1984-86.

2000 – W Roku Jubileuszowym, w święto Królowej Apostołów, bp Faustino Ngabu, ordynariusz diecezji Goma, poświęcił nowo wybudowany dom wspólnoty "Genezaret" w Keshero (Demokratyczna Republika Konga). Odbywają się tu rekolekcje, dni skupienia i sesje dla osób konsekrowanych i przygotowujących się do służby Bogu oraz członków Akcji Katolickiej, ewangelizatorów oraz osób zaangażowanych w dzieła socjalne, apostolskie i charytatywne.

2004 – Uroczystej Mszy św. w Boże Ciało przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Krzysztof Marcyński, wicerektor Seminarium. Po Mszy św. wspólnota seminaryjna poszła z Chrystusem, ukrytym w Hostii na ulice parafii. Uroczystość uświetniły śpiewem chóry: parafialno-seminaryjny i seminaryjny, pod dyrekcją ks. Dariusza Smolarka. Ten ostatni udał się także po południu do Warszawy, by śpiewać w czasie procesji w parafii przy ul. Skaryszewskiej.

2011 – W dniach 2-10 VI trwała wizytacja kanoniczna Regii Miłosierdzia Bożego we Francji, którą przeprowadzili: ks. generał Jacob Nampudakam, ks. wicegenerał Adam Golec oraz ks. ekonom generalny Gerald Dwyer.

2012 – Br. Andrzej Ćwikła złożył konsekrację wieczną.

2014 – W diecezji warszawsko-praskiej rozpoczęła się peregrynacja kopii Ikony Jasnogórskiej, ofiarowanej polskim zakonom w marcu 1963 przez sługę Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego. O godz. 15.00 w Warszawie, w pallotyńskim kościele pw. Chrystusa Króla, została odprawiona uroczysta Msza św. na rozpoczęcie peregrynacji. Przewodniczył jej o. Kazimierz Malinowski OFMConv, sekretarz generalny KWPZM. W uroczystej koncelebrze uczestniczyli przedstawiciele męskich zakonów i stowarzyszeń życia konsekrowanego z terenu diecezji warszawsko-praskiej.

2017 – O godz. 11.00 w archikatedrze białostockiej odbyły się święcenia biskupie ks. Tadeusza Wojdy SAC. Udzielił ich prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów kard. Fernando Filoni. Współkonsekratorami byli abp Edward Ozorowski oraz abp Henryk Hoser. Transmisję z uroczystości przeprowadziło Radio nowohuckie.PL
Mottem posługi biskupiej nowego abpa metropolity białostockiego są słowa z Ewangelii wg św. Marka (13,10) „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia). W herbie abpa, związanym z mottem zawołania biskupiego, jest widoczne Pismo Święte, a na nim kłosy zboża.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić