PIH

PIH: 10 maja 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 10 maja

1986 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Józefa kard. Glempa, przyjęli diakoni: Edward Grudziński, Sławomir Karpiński (wystąpił), Marian Kowalczyk, Jan Latoń, Piotr Machnacki, Andrzej Majchrzak, Stanisław Mostek, Józef Nowak, Józef Olech (wystąpił), Tadeusz Pawłowski, Wojciech Pietrzak, Grzegorz Rakoczy, Zbigniew Rembisz, Waldemar Seremak, Marek Strzelecki (+2006), Jerzy Suchecki, Kazimierz Szczepanik, Edward Szram, Józef Targosz, Stanisław Tylus, Krzysztof Wojda i Michał Woś (wystąpił).

Fotografie zob. poniżej

2011 – Wyżej wymienieni kapłani świętowali w Ołtarzewie 25. rocznicę tego wydarzenia. Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył ówczesny szafarz święceń Józef kard. Glemp, Prymas Senior. W homilii, ks. Czesław Parzyszek, idąc za pap. Janem Pawłem II, podał priorytety duszpasterskie, jako zadanie na nowe 25.lecie: "na nowo zaczynać od Chrystusa, prowadzić do ponownego odkrycia blasku świętości, uczyć sztuki modlitwy, głębokiego przeżywania Eucharystii, zachęcać do praktyki sakramentu pojednania, być świadkiem miłości, czynić Kościół domem i szkołą komunii, szanować różnorodność powołań, wzywać do miłosierdzia". 
Na koniec Mszy ks. prowincjał Lesław Gwarek wyjaśnił etymologię słowa jubileusz, dziękował Bogu za powołanie Jubilatów i życzył im, aby czas jubileuszu umocnił zaufanie Bogu, przywołując błogosławieństwo: "Niech was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad wami, niech was obdarzy swą łaskę. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i niech was obdarzy pokojem".

2016 – Ci sami kapłani świętowali w Ołtarzewie 30. rocznicę tego wydarzenia. Na Eucharystii zgromadziło się 14. jubilatów. Powitał ich ks. Waldemar Pawlik, rektor Seminarium. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił ks. Stanisław Tylus.
Fotografie zob. poniżej

2018 – Wspomniani wyżej kapłani przeżywali swój jubileusz 32. rocznicy kapłaństwa w Sanktuarium w Gietrzwałdzie, w miejscu objawień Matki Bożej z 1877 roku.
Fotografie zob. poniżej

2019* – W Ząbkowicach Śląskich przeżywaliśmy 33. rocznicę święceń kapłańskich i 40.lecie rozpoczęcia nowicjatu. Połączyliśmy te wydarzenia rekolekcjami (7 - 10 maja), które poprowadził ks. prof. Czesław Parzyszek, mistrz tamtego nowicjatu.
Fotografie zob. poniżej

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1945 – Subdiakoni: Józef Lisiak, Edmund Boniewicz i Piotr Granatowicz otrzymali diakonat z rąk bpa Stanisława Rosponda, sufragana krakowskiego.

1947 – Ks. prowincjał Jan Maćkowski wyjechał z Warszawy do Rzymu, przez Częstochowę, gdzie następnego dnia u stóp Jasnogórskiej Pani prosił o błogosławieństwo na podróż do Wiecznego Miasta i na prace Kapituły Generalnej. 11 maja wraz z ks. Stanisławem Czaplą udał się pociągiem do Rzymu.

1953 – Położono kamień węgielny pod nowy dom-plebanię w Radomiu przy ul. Wiejskiej 2 (wcześniej był to dom przy ul. Młodzianowskiej 116); dom poświęcono 24 IX 1954, a kanoniczne zatwierdzenie domu nastąpiło 11 IV 1958.

1957 – Do Osny, do budowy budynku drukarni, przyjechało 10. murarzy i pomocników włoskich z Kalabrii.

1975 – W Poznaniu zmarł ks. Wiktor Bartkowiak (ur. 1911 w Racocie, w parafii Gryżyna, w archidiecezji poznańskiej), kapelan Batalionów Chłopskich na Podlasiu, ps. Sokół, kapelan zgrupowania „Kryska” AK (rejon VI Obwodu Praga), ps. Wiktor, kapelan obozu przejściowego na ul. Skaryszewskiej w Warszawie i w Pruszkowie, profesor i dyrektor Collegium Marianum, profesor seminarium w Ołtarzewie, sekretarz Ośrodka Studiów Pallotyńskich, mistrz nowicjatu, rekolekcjonista.
Był nadzwyczaj zdolnym i bardzo pracowitym kapłanem. Swoje wykłady z biologii na Kopcu prowadził z pasją i znajomością przedmiotu, będąc równocześnie bardzo wymagającym w stosunku do młodzieży. Miał ambicje uczynienia z Collegium Marianum szkoły o najwyższym poziomie w całym krakowskim kuratorium. Zabiegał równocześnie o patriotyczne i religijne wychowanie młodzieży. Jako kapłan starał się, aby nie było rozdźwięku pomiędzy tym, co głosił, a jego osobistym życiem, czego też wymagał od innych. Pod koniec życia naznaczony stygmatem cierpienia, świadomie mawiał, że swoje cierpienia łączy z cierpieniami Chrystusa.

1977 – W Częstochowie zmarł ks. Stanisław Wierzbica (ur. 1902 w Bottropie k. Recklinghausen (Westfalia), w diecezji monastyrskiej), profesor, rektor i budowniczy seminarium w Ołtarzewie, radca prowincjalny, kapelan VII Rejonu AK „Jaworzyn”, ekonom prowincjalny, popularyzator kultu miłosierdzia Bożego.
„Był przede wszystkim kapłanem na wzór Jezusa Chrystusa. Wszystkie swoje siły i energie złożył na ołtarzu służby człowiekowi i Stowarzyszeniu. Swój entuzjazm, optymizm czerpał z więzi z Jezusem Chrystusem oraz z Królową Apostołów. Owocem jego pracy jest m.in. nasz gmach seminaryjny. W ostatnich 30 latach poświęcił się czci miłosierdzia Bożego oraz szerzeniu kultu miłosierdzia Bożego w Polsce i w świecie. […] śmierć ks. Wierzbicy jest dla nas znakiem, który powinniśmy odczytać w kontekście naszych zadań, prac i trudności” (z homilii pogrzebowej wygłoszonej przez ks. Lucjana Baltera).

1991 – Do wspólnoty w Yamoussoukro dołączył ks. Antoni Myjak z Rwandy.

1992 – Ks. Czesław Parzyszek w swoim sprawozdaniu na Zebranie Prowincjalne (18-23 V 1992), napisał, że polska Prowincja Chrystusa Króla miała 633 członków. Ponadto 4 księży przeszło do Regii Miłosierdzia Bożego, 6 księży i jeden brat do regii rwandyjsko-zairskiej, a bp pomocniczy siedlecki Alojzy Orszulik został 25 III 1992 pierwszym ordynariuszem nowo powstałej diecezji łowickiej. 
W powyższym sprawozdaniu, pisząc o zadaniach stojących przed polską prowincją, zaznaczył: "Swoistym wyzwaniem nadchodzącego czasu o wymiarze zgoła historycznym jest podział Prowincji Chrystusa Króla. Gros energii, pracy i wysiłku wielu ludzi będzie poświęcone sprawom podziałowym. Zasadniczym problemem dla całej prowincji, będzie zadanie: tak się podzielić, by się "nie podzielić". Owszem – podzielić w wymiarze prawno-strukturalnym, jednak nie podzielić w wymiarze jedności pallotyńskiego charyzmatu, wspólnych korzeni i wspólnej spuścizny historii i tradycji". Powyższa wypowiedź jest echem przyszłych wydarzeń przekształcenia prowincji, które oficjalnie rozpoczęły się już 8 IX 1992.

1997 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Henryka kard. Gulbinowicza, metropolity wrocławskiego, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Ryszard Andrzejczyk, Artur Cierlicki, Janusz Gawrych (wystąpił), Piotr Kalinowski, Piotr Kubicki, Wojciech Kubrak, Włodzimierz Osica, Zdzisław Prusaczyk, Janusz Rogiński, Paweł Szczupak i Robert Turyk; oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Leszek Jędrzejewski, Krzysztof Oleszczak, Jarosław Sucki i Maciej Zawisza.

2003* – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk abpa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Paweł Dobrzyński, Michał Kiersnowski, Adam Kraszewski, Szymon Kulwicki, Grzegorz Marczuk, Andrzej Nyga, Waldemar Pawelec, Ryszard Robakiewicz, Paweł Śliżewski i Jacek Zakrzewski; a także diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Jarosław Kamieński, Tomasz Kądziołka (w diecezji), Paweł Orpik, Piotr Perszewski i Tomasz Reszka oraz diakon ze Zgromadzenia Misjonarzy Przenajdroższej Krwi Chrystusa. W uroczystości uczestniczyli rodzice i krewni neoprezbiterów, przyjaciele księża w liczbie 111, siostry i bracia zakonni. Wśród gości warto wymienić wizytującego Prowincję Zwiastowania Pańskiego, ks. Generała wraz z Radcami Generalnymi.

2006 – Na Ukrainie, bp łucki, Marcjan Trofimiak udzielił święceń kapłańskich dk. Alimamedowi Rusłanowi (wystąpił).

2008 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk bpa sandomierskiego Andrzeja Dzięgi, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Łukasz Gąsiorowski, Przemysław Krawiec, Michał Murcko (wystąpił) i Kazimierz Radzik; oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Marek Brożyna, Arkadiusz Książek, Kamil Kudełko i Romachko Guennadi.
W homilii bp Dzięga nakreślił rys powołania kapłańskiego w oparciu o biblijne wydarzenia Wieczernika – Ostatniej Wieczerzy i Zesłania Ducha Świętego.

2013 – Prokurator generalny ks. Jan Korycki dostarczył do watykańskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych "Positio super martirio" – opis historii życia i męczeńskiej śmierci sługi Bożego Richarda Henkesa (+1945). 19 XI tr. Positio zostało zatwierdzone przez komisję historyków.

2014 – Przełożeni Prowincjalni obu jednostek pallotyńskich w Polsce mianowali ks. dra Waldemara Pawlika nowym rektorem WSD w Ołtarzewie, a jego zastępcą ks. dra Wojciecha Więcława. Przekazanie kluczy ołtarzewskiego Alma Mater odbyło się 19 VIII tr.

2014 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk abpa Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Paweł Jurkowski, Krzysztof Pietrzyk i Witalij Wezdeckij; oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Karol Burban, Eugeniusz Ejsmont, Denis Krywanosow, Józef Parafianowicz i Kamil Wolan; a także diakoni ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa: Marcin Pawlicki i Krzysztof Surowaniec.

2015 – Wspólnota pallotyńska w Wałbrzychu celebrowała jubileusz 70.lecia kapłaństwa ks. Józefa Lisiaka (27 V 1945). W uroczystości wziął udział ks. prowincjał Adrian Galbas, sprawując z Jubilatem Mszę św. W homilii ks. Galbas podkreślił znaczenie kapłaństwa i wielkie świadectwo wierności Bogu Księdza Józefa. Na koniec Mszy Ksiądz Prowincjał podziękował Jubilatowi za jego świadectwo, rozmodlenie, oddanie i pracowitość oraz wręczył błogosławieństwo papieskie z okazji jubileuszu.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić