PIH

PIH: 10 stycznia 2019

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 10 stycznia

1950 – Profesor Wojciech Durek rozpoczął pracę nad ołtarzem Wincentego Pallottiego w zachodnim ramieniu transeptu ołtarzewskiego kościoła. Ukończył ją do uroczystości beatyfikacji Pallottiego (22 I 1950), w ciągu dwóch tygodni. Pracę wykonał gratisowo. Tu postać Pallottiego wyraźnie odbija się od tła ołtarza. Wincenty wyciągając ręce przed siebie zdaje się zachęcać wszystkich ludzi do apostolstwa. W lewym skrzydle płaskorzeźby ołtarza został przedstawiony wzdłuż krzyża szereg postaci pallotyńskich idących ku Pallottiemu. Krzyż obejmuje całą długość skrzydła nastawy. Pod poprzeczną belką klęczy pallotyn opierający się dłońmi o ramię krzyża. Inny (być może kleryk) podtrzymuje krzyż, a za nim są postacie księdza, brata i siostry zakonnej. Pochód zamyka kapłan trzymający na piersiach księgę. Drugie skrzydło ołtarza przedstawia realizację idei apostolstwa według św. Wincentego Pallottiego. Widzimy tu dwie siostry zajmujące się opieką nad dziećmi i księdza-pallotyna z biretem na głowie, spieszącego z pomocą słaniającemu się u jego stóp mężczyźnie i podtrzymującego go za bezwładnie zwieszającą się rękę oraz postacie szlachcica i kowala, reprezentujące różne środowiska społeczne.

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

ok. 1920 – styczeń – Bp Jan Michał Kowalski ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, nie znajdując poparcia ludności i nie mając wystarczających środków finansowych, zdecydował sprzedać swój kościół pw. Przenajświętszego Sakramentu przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie p. Szulcowi, bliżej nieznanemu protestantowi. Nowy nabywca umieścił w kościele skład materiałów budowlanych. Wkrótce w Kurii Warszawskiej powstał plan wykupienia kościoła i zorganizowania przy nim duszpasterstwa dla zaniedbanej religijnie ludności Pragi. Ponieważ pallotyni szukali wtedy miejsca w Warszawie, bp Stanisław Gall zaproponował Stowarzyszeniu kupno posesji.
25 III 1927 nabyto kościół i plac 2100 metrów kwadratowych, a w lipcu dokupiono drugi plac 2500 metrów kwadratowych. Kościół miał trzy pokoje mieszkalne i zakrystię. Świątynię zbudował carski rząd mariawitom na początku XX w. (parafia mariawicka od 1908).

1944 – Ks. Johannes Grimme z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej został odwołany z funkcji administratora parafii Piekło (niem. Pieckel), w diecezji gdańskiej i powrócił do Limburga. Na terenie diecezji gdańskiej pracował od 1939.

1952 – Ks. Stanisław Suwała, postulator procesu beatyfikacyjnego s. Faustyny Kowalskiej, mianował ks. Jana Maćkowskiego wicepostulatorem tegoż procesu. W związku z tym ks. Maćkowski przeniósł się na dłuższy pobyt do Krakowa. Współpracując z głównym postulatorem ks. S. Suwałą, przestudiował zeznania sióstr, które znały s. Faustynę, przeprowadził z nimi rozmowy, nawiązał kontakt z kierownikami duchowymi mistyczki i przeczytał "Dzienniczek". Jego pracę przerwała choroba serca i śmierć (+1952).

1971 – W kaplicy domowej w Lublinie na Sławinku, ze względu na zwiększającą się każdego tygodnia frekwencję, wprowadzono w każdą niedzielę drugą Mszę św. dla wiernych-sąsiadów. Pierwszą Mszę zaczęto odprawiać od 1 IX 1970. Potem była trzecia Msza i inne dzieła duszpasterskie. Odpowiedzialnym za to miniduszpasterstwo w tamtym czasie był ks. Jerzy Błaszczak.

1976 – Ołtarzew odwiedził ks. Antoni Dębkowski SAC, duszpasterz polonijny w Anglii od 1974.

1980 – Alumni III roku udali się na całodniową wycieczkę do Choszczówki k. Jabłonnej, gdzie spotkali się z Prymasem Stefanem kard. Wyszyńskim. 
Podczas spotkania śpiewano kolędy i
złożono Księdzu Prymasowi życzenia z okazji 27. rocznicy wyniesienia go do godności kardynalskiej (kreacja kardynalska odbyła się 12 I 1953).

1982 – Na deskach teatru seminaryjnego odbyła się premiera Jasełek w reżyserii kl. Mariana Sławińskiego, przy współpracy współbraci alumnów. Jasełka przedstawiła grupa młodzieży i dzieci z Ołtarzewa, według własnego scenariusza.

1988 – Zakończyły się w Ołtarzewie tegoroczne uroczystości epifanijne, rozpoczęte 6 stycznia. Słowo Boże głosił magister nowicjatu ks. Mieczysław Olech.

1991 – W szpitalu w Gdańsku zmarł Michał Muszyński (ur. 1908), profesor w seminarium, nauczyciel w gimnazjum na Kopcu w Wadowicach, dyrektor gimnazjum w Chełmnie. W 1958 odszedł ze Stowarzyszenia.

1993 – W dniach 6-10 stycznia Seminarium przeżywało uroczystości Epifanii. Tematyka kazań epifanijnych dotyczyła Eucharystii i głosił je ks. Marian Kowalczyk.

2001 – Ks. Stanisław Sarnicki zamieszkał w Bielsku-Białej, pozostając do dyspozycji rektora domu. Zmarł w 2014.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić