PIH

PIH: 11 stycznia 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 11 stycznia

1968 – Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski, w liście do wydawnictwa i kierownictwa drukarni w Osny, napisał, że wydawnictwo jest "nie tylko jednym z najważniejszych dzieł na Emigracji, ale jest także ośrodkiem, poprzez który dokonuje się oddziaływanie Kościoła na świat współczesny".

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1948* – W Gdańsku otwarty został Instytut Wyższej Kultury Religijnej. Otwarcia dokonał rektor IWKR, ks. dr Franciszek Bogdan SAC, w obecności ordynariusza miejsca, ks. administratora apostolskiego Andrzeja Wronki, przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Zarządu Miejskiego i obydwu uczelni gdańskich. Inauguracja roku wykładów odbyła się w pallotyńskim gmachu, użytkowanym przez Akademię Lekarską (ob. Akademię Medyczną). Największa sala była prawie pełna (dawna kaplica).

1951 – Bp Bruno August Hippel, wikariusz apostolski Oudtshoorn w RPA od 9 XII 1948, został podniesiony do rangi bpa rezydencjonalnego Oudtshoorn. Z biskupstwa zrezygnował 2 X 1968 (otrzymał tytuł bpa tytularnego Vardimissa). Zmarł 7 XI 1970. Biskup Hippel uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II.

1968* – W Gdańsku, w kościele św. Elżbiety, podczas Uroczystości Epifanijnych, przemawiał redaktor Jerzy Turowicz z "Tygodnika Powszechnego" – "od balasek przed prezbiterium" – jak odnotował kronikarz. Wcześniej, przed jego wystąpieniem, Mszę św. celebrowali franciszkanie z Gdańska.
Fotografię zob. w oddzielnym poście

1972* – W Ołtarzewie rozpoczęła się sesja zimowa dla alumnów, która trwała trzy tygodnie. Po raz pierwszy na zakończenie sesji przewidziano kilka dni odpoczynku.

1973* – Bardzo wymagającym wykładowcą w Ołtarzewie był dr Jerzy Wojtczak, lektor języka łacińskiego. Na drugim miejscu, pod względem trudności w zaliczeniu przedmiotu, uplasował się ks. mgr Kazimierz Nowak SAC, wykładowca biologii w Seminarium.

1974 – W Gdańsku zmarła s. Jubilata Gąsowska (ur. 1925 w Białostockiem), pallotynka. Służyła zgromadzeniu jako pielęgniarka w domach specjalnej troski.

1976* – W Seminarium w Ołtarzewie mieli zjazd alumni z różnych seminariów duchownych, którzy razem z pallotyńskimi klerykami, brali udział w ubiegłorocznych oazach.

1979* – W Ołtarzewie, prezydium nowej Rady Alumnów tworzyli w tym roku: kl. Tadeusz Małachwiejczyk – dziekan alumnów, kl. Jacek Nowak – radca ds. kultu, kl. Zygmunt Rutkowski – radca ds. nauki, kl. Andrzej Chmielecki – radca ds. kultury, kl. Tadeusz Wojda – radca ds. sportu.
Fotografię zob. w oddzielnym poście

1982 – Rada Generalna Stowarzyszenia udzieliła polskiej Prowincji Chrystusa Króla nadzwyczajnych uprawnień na czas stanu wojennego, o czym poinformował Radę Prowincjalną ks. prowincjał Henryk Kietliński na posiedzeniu Rady 6 II 1982.

1983 – W klinice krakowskiej zmarła s. Januaria Zmarlicka (ur. 1925 w Chruszczynie, w diecezji kieleckiej), pallotynka. Pomagała przy różnych pracach domowych. Spoczęła na cmentarzu parafialnym Kraków-Piaski Wielkie.

1985 – Br. Stanisław Bieś dekretem ks. Henryka Hosera został mianowany kierownikiem przygotowalni w drukarni na Gikondo w Kigali (Rwanda). Była to ostatnia jego funkcja – zmarł 25 VIII 1985.

1986 – Rada Prowincjalna na swym posiedzeniu z udziałem ks. Stefana Duszy, ks. Tadeusza Okręglickiego i ks. Jana Pałygi, redaktora naczelnego pallotyńskich czasopism, debatowała nad utworzeniem drugiego wydawnictwa pallotyńskiego, w perspektywie podziału polskiej prowincji. Siedzibę wydawnictwa widziano w Warszawie, a jako nazwę proponowano Wydawnictwo św. Wincentego Pallottiego. Postulowano, aby zwrócić uwagę na wykształcenie fachowych kadr do pracy w wydawnictwie oraz w drukarni, zorganizowanej w Ząbkach. Ostatecznie zdecydowano, że w Warszawie będzie działał oddział Wydawnictwa Pallottinum, z drukarnią w Ząbkach.

1991 – Rada Generalna na swej sesji wyraziła zgodę na realizację projektu zabudowy, przedstawionego wcześniej przez ks. Tadeusza Tomasińskiego: budowa domu dla osób starszych z obsługą lekarską (MAPAD), Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i większego domu dla księży i braci w Osny.

1991 – W procesie beatyfikacyjnym ks. Josefa Kentenicha, pallotyna do 1964, założyciela Ruchu Szensztackiego (1914), więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, zatwierdzono nihil obstat.

2004 – W Częstochowie rozpoczęło się IV Zebranie Prowincjalne Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Obrady zakończono 17 stycznia.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić