PIH

PIH: 13 czerwca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 13 czerwca

1954 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Zygmunta Choromańskiego, bpa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, przyjęli diakoni: Ferdynand Faber (+1995), Henryk Herkt (+2005), Józef Kozłowski, Stanisław Matuszewski, Józef Musioł (w diecezji, +2006), Józef Orkisz (wystąpił), Stanisław Orlicki (+2002), Jan Pawlik (wystąpił), Stanisław Płoński (+1995), Zygmunt Rut (+1992), Jan Strauch (+2012), Stanisław Stypa (+1987), Jacek Zaleski (+1989), Mieczysław Ziomkowski (+2005).

***

Inne wydarzenia tego dnia:

1929 – W Lublinie, święcenia kapłańskie z rąk bpa Adolfa Jełowickiego, sufragana lubelskiego, przyjął diakon Władysław Siwek (+1963).

1933 – Z Limburga przyjechało do Polski 10 pallotynek z s. Aquiną Klähr, przełożoną generalną i s. Aurelią Wachowską, prokuratorką generalną, przyszłą przełożoną polską. Zatrzymały się w Ołtarzewie do 16 VI, a następnie wyjechały do Rajcy k. Nowogródka z ks. Alojzym Majewskim.

1938 – Ks. generał Karl Hoffmann był obecny w Ołtarzewie podczas zdawania egzaminów przez kleryków drugiego kursu, a następnie wyjechał do Warszawy z wizytą do kard. Aleksandra Kakowskiego (+30 XII 1938). Powrócił do Ołtarzewa następnego dnia.

1939 – W Afryce Południowej została zmieniona nazwa wikariatu apostolskiego – Przylądka Dobrej Nadziei (Cape of Good Hope) – na Cape Town. Na czele tego wikariatu stał bp Franziskus Xaver Hennemann SAC – od 1922 prefekt apostolski Przylądka Dobrej Nadziei, a od 30 VI 1933 został podniesiony do godności wikariusza apostolskiego. Bp Hennemann w działalności pasterskiej ignorował narastający w RPA system segregacji rasowej, apartheid.

1956 – Do pracy w Wydawnictwie Pallottinum został skierowany ks. Józef Pietrzyk. Pełnił tam funkcję sekretarza wydawnictwa, redaktora działu filozoficznego oraz dorywczo angażował się w duszpasterstwo parafialne. Od 31 VIII 1960 jako wikariusz pracował w Wałbrzychu.

1961 – Ks. Jerzy Jera przyjechał z Osny do North Tonawanda. W USA pomagał w wielu parafiach: w Buffalo, North Tonawanda i Lackawanna. Przez pewien czas był administratorem parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Medinie ("W parafii Medina", PBI 1975, nr 1, s. 8-9). Jeździł też z tygodniowymi misjami po parafiach USA. Od 2 I 1975 pracował jako kapelan szpitali: Edward Meyer Memorial Hospital i Veterans Hospital w Buffalo, a od 1 V 1976 De Graff Memorial Hospital w North Tonawanda.

1972 – Ks. Paweł Góralczyk uzyskał stopień magistra teologii moralnej na ATK na podstawie pracy: "Problemy moralne rodziny, postulaty, ich rozwiązanie w świetle listów Episkopatu Polski w okresie po II wojnie światowej".

1975 – Ks. rektor Jan Korycki dokonał otwarcia kursu sanitarnego, prowadzonego pod kierunkiem siostry szarytki, Wandy Żurawskiej. W kursie trwającym 3 tygodnie (do 3 lipca) brało udział 12 alumnów.

1976 – W Ołtarzewie jubileusz 50.lecia kapłaństwa obchodził ks. Stanisław Wierzbica, apostoł prasy, rektor i budowniczy nowego gmachu Seminarium w Ołtarzewie, propagator kultu Miłosierdzia Bożego. O godz. 12:00 została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana przez 18. księży, której przewodniczył sam Jubilat, a Słowo Boże wygłosił ks. prowincjał Józef Dąbrowski. Przed rozpoczęciem Mszy życzenia Jubilatowi złożyła delegacja parafian: dzieci, młodzieży i dorosłych, a w czasie obiadu serdeczne życzenia do Jubilata skierowali: ks. rektor Jan Korycki, ks. Paweł Drews, p. prof. Kazimierz Dąbrowski, osobisty przyjaciel ks. Wierzbiccy. O godz. 16:00 w sali wykładowej odbyło się spotkanie ks. Jubilata ze wspólnotą seminaryjną. Na artystyczny program złożyły się m.in.: życzenia, poezja (wiersz ks. Kordeckiego), satyra, a całość przeplatała piosenka religijna, wykonywana przez zespół seminaryjny. W czasie tego spotkania Jubilat podzielił się ze współbraćmi osobistymi refleksjami.

1977 – O. Bonawentura, franciszkanin konwentualny z Poznania, rozpoczął rekolekcje dla pallotyńskich księży w Ołtarzewie. Zakończyły się one 17 czerwca, po południu. 
– Natomiast drugą serię rekolekcji o. Bonawentura zaczął 20 czerwca. Uczestniczyło w nich 16 księży.

1979 – W Ołtarzewie jubileusz 25.lecia święceń kapłańskich obchodził ks. ekonom Stanisław Orlicki. Na jego życzenie nie odbyły się żadne uroczystości związane z tym wydarzeniem. Rano Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Pierre Mamie (+2008), ordynariusz Lozanny, Genewy i Fryburga, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Szwajcarii.
– Powrócił do Ołtarzewa kl. Zenon Begrad, który przez drugi semestr roku akademickiego przebywał w pallotyńskim domu w Czarnej.
– Ołtarzew odwiedził ks. Stanisław Płoński SAC z Francji.

1981 – Ks. Roman Forycki rozpoczął II kadencję rektora WSD w Ołtarzewie, z której został zwolniony w 1984, po ponownym wyborze na urząd radcy prowincjalnego; 25 III 1984 przeniósł się do domu Zarządu Prowincjalnego w Warszawie. W 1987, po zakończeniu II kadencji w Radzie Prowincjalnej został rektorem domu przy ul. Pszczyńskiej w Warszawie, do której przynależeli współbracia zaangażowani w różnorodne dzieła apostolskie i duszpasterstwo specjalistyczne.

1987 – W Pontoise diakon Piotr Kopicara, z Regii Miłosierdzia Bożego, przyjął święcenia kapłańskie, których udzielił mu miejscowy bp André Rousset.

1987 – W Ołtarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. br. Jana Klimczyka (1909 – 1987). Mszy koncelebrowanej przez 42 księży przewodniczył ks. prowincjał Czesław Parzyszek. On też wygłosił kazanie. Zmarły został pochowany w II kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu ołtarzewskim.

1988 – Zarządy Prowincji Chrystusa Króla i Regii Miłosierdzia Bożego podpisały "Konwencję o współpracy między Prowincją a Regią". Zarząd Generalny zatwierdził ją 18 X 1988. Na podstawie tej umowy na stałe do regii francuskiej wcielono pierwszych księży: Jana Kostkiewicza, Jana Kowalskiego i Eugeniusza Małachwiejczuka.

1989 – Gościem Seminarium był ks. Tadeusz Wojda, który uzyskał doktorat z misjologii w Rzymie (zob. pod 24 V), a od jesieni zaczął wykłady w Ołtarzewie. Ks. Wojda zamieszkał na stałe w Ząbkach i został zastępcą sekretarza ds. misji.

1991* – Od 7 do 13 czerwca, kurs kapłanów pallotyńskich wyświęconych w 1986 uczestniczył w rekolekcjach na terenie Szwajcarii, zorganizowanych z okazji 5-lecia święceń kapłańskich. Rekolekcje odbywały się w Kirchbergu, w kościele parafialnym będącym sanktuarium Krzyża Świętego, gdzie pracował ks. Michał Woś. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Zenon Hanas, wtedy student w Monachium, w Niemczech. W trakcie rekolekcji kapłani odwiedzili Rapperswil z Muzeum Polskim, St. Gallen, Kreuzlingen nad Jeziorem Bodeńskim, Einsiedeln, Luzern, Sachseln k. Saren (na grobie św. Mikołaja z Flüe odprawili Mszę św., a we Flüe zwiedzili pustelnię i dom rodzinny Świętego). W drodze powrotnej do Polski zwiedzili jeszcze Salzburg z piękną katedrą, a następnie zatrzymali się u ks. Zbigniewa Rembisza; niektórzy zwiedzili jeszcze klasztor benedyktyński w Melk lub miasto Wiedeń.

1999* – W Warszawie, podczas Mszy św., odprawianej przez pap. Jana Pawła II, zostali beatyfikowani: ks. Józef Jankowski i ks. Józef Stanek, w gronie 108 Męczenników II Wojny Światowej (zob. 12 czerwca).
Jako pallotyni polscy przeżywamy dziś wspaniałe święto. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swej VII Pielgrzymki do Ojczyzny, na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, podczas uroczystej Mszy św. wyniósł do godności błogosławionych dwóch naszych współbraci pallotynów [...] Na tę okoliczność gościmy w naszym domu wielu gości z kraju i zagranicy z Ks. Generałem i Wicegenerałem z Rzymu na czele" (z kroniki domu warszawskiego).

2004 – Od 11 do 13 VI trwała w Czechach akcja powołaniowa, zaplanowana i przeprowadzona przez pallotyńskich czeskich współbraci. Ponadto uczestniczyli w niej trzej klerycy z kursu piątego: Mirosław Grabowski, Tomasz Kazański, Mariusz Leszko oraz ks. Sylwester Matusiak, którzy w tych dniach odbyli pielgrzymkę do grobu św. Wacława Męczennika w Staré Boleslavi.

2008 – Nowy proboszcz ks. Roman Nakoneczny rozpoczął swoje duszpasterzowanie w parafii Maria Reina w Bogocie (Kolumbia).

2009 – W domu i kościele przy ul. Elżbietańskiej w Gdańsku, ks. Jan Papkała obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Lesław Gwarek, wiceprowincjał i rektor domu poznańskiego.
Ks. Jan Papkała zmarł jeszcze tego roku, 1 listopada, w Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku.
Fotografie zob w oddzielnym poście

2011 – W Sarnach na Ukrainie, w święto NMP Matki Kościoła i w czasie obchodów dni miasta, odbyła się uroczystość poświęcenia figury Matki Bożej Fatimskiej, która została umieszczona w nowo wybudowanej grocie, umiejscowionej pomiędzy kościołem a plebanią. Figurę poświęcił bp łucki Marcjan Trofimiak. Inicjatorem wybudowania groty i organizatorem uroczystości był proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Sarnach, ks. Władysław Łukasiewicz. Poświęcenie figury zostało poprzedzone Mszą św. z homilią biskupa.

2013 – Prowincja Zwiastowania Pańskiego utworzyła w Częstochowie Sekretariat ds. Miłosierdzia Bożego oraz Centrum Rekolekcyjno-Szkoleniowe "Dolina Miłosierdzia".

2018* – W Ogólnopolskich uroczystościach ku czci 108 Polskich Błogosławionych Męczenników za Wiarę II Wojny Światowej w Licheniu (w 17. rocznicę liturgicznego wspomnienia wyniesienia na ołtarze) uczestniczył były postulator generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, a wówczas dyrektor Ośrodkiem Postulacji SAC przy Zarządzie Prowincjalnym w Warszawie, i postulator spraw kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych.
Każdego roku, w sobotę po 13 czerwca (lub w sam dzień 13 czerwca, jeśli jest to sobota), w Sanktuarium licheńskim mają miejsce Ogólnopolskie Uroczystości ku czci Błogosławionych 108 Męczenników. Gromadzą one nie tylko duchowieństwo i osoby konsekrowane z rodzin zakonnych, do których należeli poszczególni Męczennicy, ale i osoby świeckie, przybywające do Sanktuarium indywidualnie bądź w gronie rodzinnym, by oddać cześć Błogosławionym pochodzącym z okolic ich miejsc zamieszkania, lub też do których mają szczególne nabożeństwo.
W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, znajduje się kaplica poświęcona męczennikom, a w niej obraz beatyfikacyjny (autorstwa prof. Stanisława Baja), przedstawiający Chrystusa w towarzystwie wszystkich 108 osób, duchownych, zakonników i świeckich, zamordowanych za wiarę przez Niemców w czasie II wojny światowej. W ich gronie znajduje się dwóch kapłanów pallotynów: ks. Józef Jankowski i ks. Józef Stanek.
Uroczystościom w Bazylice przewodniczył o. Gabriel Bartoszewski OFMCap, a homilię wygłosił główny postulator ks. prof. Tomasz Kaczmarek. Po uroczystej Mszy św. księża postulatorzy procesu w procesji przeszli do Kaplicy Błogosławionych na specjalną modlitwę okolicznościową.
Ks. J. Koryckiemu w drodze do Lichenia towarzyszył ks. Józef Ciupak SAC i o. Gabriel Bartoszewski OFMCap.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić