PIH

PIH: 13 listopada 2018

Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 
90.lecie Ołtarzewa

1913 – W dzień patrona młodzieży, św. Stanisława Kostki, bp Anatol Nowak, sufragan krakowski, poświęcił na Kopcu kaplicę pw. Królowej Apostołów i kolegium. Ołtarz główny i dwa boczne ks. Alojzy Majewski sprowadził z Tyrolu.
Biskup przybył na Kopiec już 12 XI. Rano, następnego dnia, przy pięknej pogodzie, orkiestra kopieckiego gimnazjum zagrała z wieży frontowej pieśń "Dnia każdego Boga mego Matkę Bożą wychwalaj". W czasie Mszy 48 gimnazjalistów przyjęło Sakrament Bierzmowania. W uroczystości brali udział okoliczni księża, przedstawiciele władz miasta Wadowic i liczni wierni. Po południu, po nieszporach, odbył się odczyt ks. Majewskiego o potrzebie kapłanów dla polskiej emigracji i akademia religijno-patriotyczna z udziałem kopieckiej orkiestry. Na pożegnanie gości zapalono na dziedzińcu sztuczne ognie.
Na uroczystość przybyli współpracownicy pallotynów z całej Polski. Ci, którzy nie mogli przyjechać otrzymali książkę autorstwa ks. Majewskiego "Kongregacja Misyjna Księży Pallotynów" (Wadowice 1913).

Fotografie z Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie zob. poniżej

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1849 - Ks. Wincenty Pallotti poprosił księżnę De Fiano o jałmużnę dla swych ubogich, a gdy ona z posłuszeństwa dała drobne monety, te zamieniły się na złote.

1943 - Kamień węgielny pod kościół św. Antonina, budowany w Montevideo przez polskich pallotynów, położył abp tego miasta, Antonio Maria Barbieri (†1979). Pierwszą część kościoła wykończono w 1946 (pasterkę na Boże Narodzenie 1946 odprawiano już w nowej części kościoła). Przy starej kaplicy arcybiskup otworzył w 1938 terytorialną parafię dla wszystkich Polaków w Urugwaju. Proces tworzenia parafii (od 1932) trwał długo, ponieważ ogromne trudności stwarzali pallotyni niemieccy (przy Calle Paysandú 763). Ostatecznie VII Kapituła Generalna z 1937 przyznała polskim pallotynom prawo do utworzenia parafii przy San Antonino pod warunkiem uzyskania zgody ordynariusza, który zgodził się i mianował pierwszym proboszczem parafii ks. Józefa Chudzińskiego (był nim w latach 1938-51). Parafia w momencie utworzenia liczyła ok. 7000 wiernych.

1969 - Editions du Dialogue opublikowało trzy tomy "Listu do moich kapłanów" (Wspólnie z Trójcą Świętą, Wspólnie z Kościołem, Wspólnie z moim biskupem) Stefana kard. Wyszyńskiego oraz "Kalendarz Naszej Rodziny 1970. Sylwetki emigracyjne", wydany we współpracy z Biblioteką Polską w Paryżu.

1971 – Klerycy z Ołtarzewa: Józef Andruszewski, Henryk Hoser, Bolesław Krawczyk, Eugeniusz Krzyżanowski i Andrzej Sadowski uczestniczyli w Lublinie w VII Tygodniu Eklezjologicznym (10 - 13 XI 1971), zorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tematem sympozjum była "Odpowiedzialność chrześcijanina".

1976 - Ustanowiono Sekretariat ds. Apostolstwa, którego celem miało być uaktywnienie i koordynowanie inicjatyw i prac członków prowincji w zakresie formacji apostolskiej świeckich. Sekretarzem mianowano wiceprowincjała ks. Jana Pałygę. W pierwszym okresie Sekretariat wydawał biuletyn pt. "Nasze Apostolstwo".

1981 - W Centre du Dialogue wystąpił z odczytem abp Józef Glemp Prymas Polski. Tematem wystąpienia było: "Życie religijne w Polsce w świetle ostatnich synodów diecezjalnych". W krypcie kościoła parafialnego St. Pierre zgromadziło się ok. 1200 osób.

1994 - W Bieniakoniach na Białorusi zmarł nagle ks. Jacek Jakubczyk (ur. 1965). Od 1992 jako wikariusz pracował tam w duszpasterstwie. Został pochowany 18 XI w Kielcach, w grobie rodzinnym na Cmentarzu Nowym. Był człowiekiem spokojnym, rozmodlonym i bardzo uprzejmym.

2004 - W Gdańsku zmarła s. Jadwiga Kaczykowska, pallotynka (ur. 1909). M.in. pracowała przez 15 lat w kuchni pallotyńskiego Collège St. Stanislas w Osny pod Paryżem, przygotowując posiłki dla około 500 młodzieży. Powróciwszy do kraju w 1990 pracowała jako 81-letnia emerytka u pallotynów w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej w charakterze zakrystianki i pomocy w kuchni. Była osobą niewielkiej postury, ale wielkiego ducha, który przede wszystkim zabiegał o chwałę Boga, któremu chciała służyć w ludziach bez rozgłosu. Doceniała wartość cierpienia i przypominała dyskretnie o tym innym siostrom, aby nie szukały pocieszenia u innych, lecz traktowały go jako dar ubogacający.

2011 - Kaplicę publiczną Domu Macierzystego na Kopcu nawiedził peregrynujący po archidiecezji krakowskiej obraz Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. W uroczystej procesji obraz został wniesiony przez nowicjuszy do kaplicy w obecności wspólnoty nowicjackiej oraz wiernych nawiedzających kopiecki wieczernik Królowej Apostołów. Następnego dnia, na zakończenie czuwania, była Msza św. celebrowana przez bpa Damiana Muskusa, nowego krakowskiego bpa pomocniczego.
Obraz Jezusa Miłosiernego z ww. relikwiami nawiedzał wszystkie parafie archidiecezji krakowskiej przez dwa lata, rozpoczynając peregrynację od dekanatu wadowickiego.

2012 - Bp Stefan Regmunt ustanowił nasz kościół parafialny w Międzyrzeczu Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski.

2014 - W dniach 9-13 XI, bp pomocniczy archidiecezji krakowskiej Grzegorz Ryś wygłosił w Centrum Animacji Misyjnej Księży i Braci Pallotynów w Konstancinie-Jeziornej rekolekcje dla duchowieństwa archidiecezji warszawskiej oraz Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (w sumie: 125 księży - 60 z archidiecezji, 47 pallotynów, 18 z innych diecezji i zgromadzeń zakonnych).
12 listopada rekolektantów odwiedził, a także przewodniczył porannej Mszy św. Kazimierz kard. Nycz. Nauki rekolekcyjne bpa Rysia były inspirowane Drugim listem św. Pawła do Tymoteusza, duchowym testamentem Apostoła i pogłębione o treść adhortacji apostolskiej pap. Franciszka "Evangelii Gaudium".


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić