PIH

PIH: 15 listopada 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 
90.lecie Ołtarzewa

1964 – Br. Franciszek Chytry, jako pierwszy pallotyński brat w Polsce, obchodził w Ołtarzewie jubileusz 50-lecia profesji. Mszy św. przewodniczył ks. prowincjał Eugeniusz Weron, a kazanie wygłosił ks. Stanisław Uramowski. Obradująca wówczas kapituła prowincjalna w Kościelisku (10-14 XI 1964) wysłała jubilatowi list z gratulacjami i życzeniami, który prowincjał odczytał w Ołtarzewie. Na uroczystościach w Ołtarzewie obecny był franciszkanin konwentualny z Niepokalanowa o. Florian Koziura, serdeczny przyjaciel br. Franciszka, który przedstawił wspólną ich działalność apostolską w warunkach okupacyjnych w Płudach.
Swój jubileusz obchodził też 22 XI 1964 w Kielcach, gdzie przebywał od 1962 (tu Mszę celebrował ks. radca Józef Wróbel).

Fotografie z Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie zob. poniżej

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1848 – W Rzymie, przed otwarciem obrad parlamentu, zamordowano premiera Pellegrino Rossiego. Zginął od ciosu sztyletem w szyję, zadanego mu przez spiskowca z szeregów tajnej organizacji zmierzającej do obalenia Państwa Kościelnego. Rossi był doradcą pap. Piusa IX, który jego śmierć skomentował słowami: „Hrabia Rossi zmarł jako męczennik służby publicznej”. Wydarzenie to było jednym z powodów ucieczki Piusa IX z Rzymu do Gaety (23 XI) i rewolucji rzymskiej oraz proklamacji Republiki Rzymskiej.

1939 – Pallotyni z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej uzyskali zgodę na erygowanie wspólnoty w słowackim mieście Handlová. Pierwszą wspólnotę tworzyli księża: Anton Hanowski, Peter Hahn i Josef Musiol. Obok domu leżącego na obrzeżach miasta, zbudowano w latach 1939-42 kościół pw. Dobrego Pasterza.

1947 – Ks. Czesław Wędzioch zakończył urząd rektora ad interim Polskiej Misji Katolickiej we Francji, który podjął na krótko (17 IX – 15 XI 1947), po rezygnacji ks. Franciszka Cegiełki. Ks. Wędzioch za swoją działalność i udział w ruchu oporu, otrzymał od władz polskich i francuskich odznaczenia i dyplom za pomoc okazywaną żołnierzom alianckim w czasie wojny. Dyplom podpisał gen. Dwight David Eisenhower.

1959 – Bp gorzowski Wilhelm Pluta dokonał uroczystego poświęcenia kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.

1962 – Société d’Éditions du Internationales (SEI) opublikowało "Wielką Nowennę Tysiąclecia" Stefana kard. Wyszyńskiego.

1965 – Abp Karol Wojtyła, metropolita krakowski, wydał w SEI "Amour et responsabilité. Etude de morale sexuelle" (wstęp napisał Henri de Lubac, przełożyła na język francuski Théresé Sas, opracowała Marie-Andrée Bouchaud-Kalinowska).
Wydawnictwo wydrukowało też "Kalendarz Naszej Rodziny 1966. Kościół w dobie Soboru".

1966 – Ks. Wilhelm Möhler, przełożony generalny, wydał list, w którym polecał wszystkim członkom Stowarzyszenia rozważyć odnowę soborową. Przy tej okazji rozesłano ankietę, na którą mieli odpowiedzieć do 1 V 1967 wszyscy pallotyni. Odpowiedzi, uporządkowane w konkretne tematy i przetłumaczone w większości na język łaciński, przesłano do Zarządu Generalnego w kwietniu i maju 1967. Osobno ustosunkował się Zarząd Prowincjalny z Warszawy. Zostało to opublikowane w "Wiadomościach Polskiej Prowincji SAC". List generała zainicjował w Stowarzyszeniu prace na rzecz odnowy prawodawstwa.

1967 – Editions du Dialogue wydało książkę francuskiego pisarza, Rogera Ferleta, pt. "Véronique Alvernèse ou La miraculée de Valladolid".

1972 – Wyszedł drukiem "Kalendarz Naszej Rodziny 1973. Aby byli jedno", z tekstami i opracowaniem graficznym ks. Mieczysława Malińskiego.

1976 – W szpitalu miejskim w Otwocku zmarł ks. Wacław Markowski (ur. 1930), redaktor i wicedyrektor wydawnictwa Pallottinum, profesor Pisma Świętego w Ołtarzewie. Jako redaktor był sumiennym i fachowym pracownikiem. Odznaczał się nieprzeciętną inteligencją i posiadał znakomitą pamięć. We wspomnieniach współbraci pozostał jako człowiek wrażliwy, dobry i życzliwy dla wszystkich.

1976 – Ks. Szczepan Bober wyjechał do Anglii, gdzie w grudniu przejął obowiązki duszpasterza polonijnego w Derby.

1991 – W Zagórniku zmarł ks. Leszek Solakiewicz (ur. 1930), do 1967 pallotyn, a następnie kapłan archidiecezji krakowskiej, kanonik, propagator ruchu esperanto. Jako proboszcz Zagórnika rozpoczął budowę kościoła parafialnego pw. świętych Bartłomieja i Łukasza, którą początkowo wspomagali esperantyści z całego świata (konsekracja 1994). W jednym z bocznych ołtarzy kościoła w Zagórniku umieścił kopię obrazu Matki Bożej Nadziei Świata (Espero del Monde), patronki ruchu esperanto.

1995 – W szpitalu w Paryżu zmarł ks. Stanisław Płoński (ur. 1925), duszpasterz we Francji, misjonarz w Algierii. Ksiądz Stanisław do końca był pogodny, łagodny, radosny i pełen dowcipu. Charakterystycznym powiedzeniem: „Najpierw bądź człowiekiem!” starał się przypominać sobie i innym nieustanne starania o dobroć, kulturę i człowieczeństwo.

2010 – W Instytucie Kardiologicznym w warszawskim Aninie emerytowany bp łowicki Alojzy Orszulik został odznaczony Orderem Orła Białego przez prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego "za zasługi dla demokratycznych przemian i wolnej Polski". Z prezydentem do Anina przybyli m.in. były premier Tadeusz Mazowiecki oraz bp łowicki Andrzej Dziuba. Bp Orszulik w 80.latach XX w. był członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz współtwórcą obrad Okrągłego Stołu i obserwatorem w obradach ze strony Kościoła w 1989. Odznaczając Biskupa prezydent Komorowski podziękował mu "za wszystkie odważne i mądre decyzje i usiłowania, które dały tak dobry efekt w postaci wolnej Polski". – "Bóg zapłać za odznaczenie tak zaszczytnym orderem. Nie spodziewałem się tego" – odpowiedział bp Orszulik. "Powiew zmian w Polsce wpłynął na bezkrwawe, z wyjątkiem Rumunii, przemiany w tamtych państwach. Otwarło to także drogę do przemian w samym Związku Radzieckim. Dziś Rosja jest państwem demokratycznym, choć z prawami człowieka jest tam różnie. [...] dziś patrzy się krytycznie na osiągnięcia Okrągłego Stołu, a nie zauważa się tego, co się wtedy dokonało [...] młodzi ludzie nie wiedzą, albo nie doświadczyli tych trudności, jakich doznawało pokolenie obecne przy powstawaniu Solidarności, po jej delegalizacji i w czasie stanu wojennego".
Przez wiele lat bp Orszulik pełnił funkcję sekretarza pomocniczego, a następnie zastępcy sekretarza Episkopatu Polski Bp Orszulik ze względów zdrowotnych nie mógł przybyć 10 XI do Pałacu Prezydenckiego, gdzie miał otrzymać odznaczenie z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Razem z nim zostali odznaczeni: Jan Krzysztof Bielecki, Adam Michnik i Aleksander Hall.

2012 – W dniach 11-15 XI w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbyły się kapłańskie rekolekcje lectio divina, w których uczestniczyli kapłani archidiecezji warszawskiej i pallotyni – ponad 70. księży. Rekolekcje prowadził salwatorianin, ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Temat rekolekcji: "Pasterz, który utwierdza w wierze" bazował na mowach św. Piotra z Dziejów Apostolskich. Mszę na zakończenie rekolekcji odprawił bp Tadeusz Pikus.

2014 – Diakoni seminarium w Ołtarzewie, w dniach 10-15 XI, przeżywali w gdańskim Hospicjum im ks. Eugeniusza Dutkiewicza tydzień formacji medycyny pastoralnej. Ich przewodnikami w tym czasie byli: ks. Piotr Krakowiak SAC, krajowy duszpasterz hospicjów oraz ks. Jędrzej Orłowski SAC, dyrektor hospicjum. Alumni poznali sposób funkcjonowania hospicjum, pracowników hospicjum i Fundacji Hospicyjnej oraz spotkali się z chorymi w hospicjum stacjonarnym, jak i domowym. Czas był wypełniony licznymi prelekcjami, poszerzającymi perspektywę patrzenia na hospicjum.

2014 – Wspólnota w Wiedniu na Quellenstrasse, przy parafii Królowej Pokoju, obchodziła 90 lat swego istnienia. Wtedy do wspólnoty należeli następujący księża: Paweł Bonisławski, Krzysztof Dudzik, Krzysztof Miner i Stanisław Korzeniowski. Dom na Quellenstrasse jest pierwszą placówką pallotyńską na terenie Austrii. 
Pierwsi pallotyni przybyli tu z prowincji limburskiej w 1924. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył wiceprowincjał niemiecki, ks. Michael Pfenning wraz z przedstawicielami z Polski i Niemiec. Na wspólne świętowanie zaproszono współbraci z Austrii i Niemiec.

2015 – W dniach 13-15 XI odbyła się już po raz dwunasty pielgrzymka Ruchu "Łańcuch modlitwy o pokój" do Bazyliki Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Tegoroczny temat pielgrzymki brzmiał: "Co robisz ze swoim bratem? Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest Miłosierny".


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić