PIH

PIH: 16 listopada

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 
90.lecie Ołtarzewa

1986 – W Częstochowie poświęcono tablicę informującą o pobycie w naszym domu Stefana kard. Wyszyńskiego. Znajduje się ona na zewnętrznej ścianie kościoła. Informuje, że 5 VII 1965 o godz. 12.00 przybył modo privato do Doliny Miłosierdzia Stefan kard. Wyszyński. Wówczas powiedział, że „należy pogłębić kult miłosierdzia Bożego i ustawić go we właściwych wymiarach teologii”. Zdecydowano wtedy, aby organizować sympozja propagujące kult miłosierdzia Bożego, na które zapraszano nie tylko teologów.

Fotografie z Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie zob. poniżej

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1935 – Kard. Theodor Innitzer konsekrował kościół parafialny NMP Królowej Pokoju w Wiedniu. Następnego dnia, 17 XI, kard. Innitzer odprawił w tym kościele pontyfikalną sumę, w której wzięły udział państwowe władze. Pallotyni z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej przejęli tę parafię w 1924, rozpoczynając budowę kościoła i domu Stowarzyszenia.

1966 – W Ołtarzewie, w dniach 16-17 XI odbyło się pierwsze sympozjum teologiczne poświęcone tajemnicy Miłosierdzia Bożego na temat: „Wzniosłość i potrzeba miłosierdzia Bożego”. W sesji wzięli udział: bp Stefan Bareła, ks. prof. Antoni Słomkowski, o. prof. Ludwik Krupa, prorektor KUL, ks. dr Michał Sopoćko, ks. Feliks Folejewski SAC, prof. Mieczysław Gogacz z KUL, prof. Irena Sławińska, inż. arch. Stanisław Pospieszalski.

1967 – Z okazji odpustu parafialnego, bp Stefan Bareła, ordynariusz częstochowski, odprawił w naszym kościele w Częstochowie wieczorną Mszę św. i wygłosił okolicznościowe kazanie.

1975 – Ks. Józef Sadzik opublikował w "Tygodniku Powszechnym" (nr 46) artykuł "Młody Kościół rwandyjski" (to samo wydrukował w "Pallotyńskim Biuletynie Informacyjnym" 1975, nr 4, 6-10).

1983 – Ks. Mirosław Drozdek objął urząd proboszcza parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Zakopanem.

1991 – W dniach 16-17 XI, w Ośrodku Duszpasterskim Rodziny Rodzin w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 14 (Ośrodek był pod duchową opieką pallotynów), odbyło się VI Sympozjum „Ojcowizna”, poświęcone nauczaniu społecznemu Stefana kard. Wyszyńskiego. Temat spotkania brzmiał: „Sprawiedliwość i miłość społeczna”. Z pallotynów ks. Stanisław Janik wygłosił referat: „Ład życia społecznego w Narodzie”, a ks. Jerzy Limanówka przewodniczył dyskusji w zespole tematycznym: „Zaangażowanie społeczne ludzi wierzących”.

1996 – Bp Antoni Długosz uroczyście wprowadził do pallotyńskiego kościoła Miłosierdzia Bożego w Częstochowie relikwie Drzewa Krzyża Chrystusowego. Relikwiarz sprowadził z Jerozolimy w 1984 ks. Wendelin Maciej Ryś. Tego roku obchodził 25-lecie kapłaństwa i z tej okazji uczestniczył ze współbraćmi kursowymi w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Tam otrzymał je od franciszkanina br. Hieronima Piotrowskiego, któremu w darze przekazał w Rzymie pewien kardynał kustosz Skarbca Watykańskiego (w tamtym okresie br. Hieronim był zakrystianem w bazylice rzymskiej).

2003 – W Jurkowie k. Czchowa, w diecezji tarnowskiej, została odprawiona Msza św. w intencji zmarłego ks. Henryka Cabały (misjonarza w Rwandzie 1977-94, 1996-2000; +2 XI 2003). Przewodniczył jej ks. Stanisław Jojczyk, a homilię wygłosił ks. Jan Kędziora. Na Mszy św. była obecna rodzina zmarłego, jego przyjaciele, koledzy, znajomi i parafianie.

2010 – Zmarł ks. Boniface Haguminshuti (ur. 1975), z Regii Świętej Rodziny. Święcenia kapłańskie przyjął 29 VI 2007 w Kabudze. Pełnił posługę duszpasterską w Gisenyi w Demokratycznej Republice Konga (2009), a ostatnio w sanktuarium Maryi Matki Bożego Słowa w Kibeho w Rwandzie. W dniu śmierci przebywał na wypoczynku w domu animacji apostolskiej i domu formacyjnym dla kleryków i postulantów „Génézareth” w Keshero. Tam w godzinach porannych 16 XI 2010 poszedł popływać w jeziorze Kivu, gdzie utonął.

2012 – Biskupi katoliccy obrządku łacińskiego na Ukrainie, obecni na 40. sesji plenarnej zdecydowali o wprowadzenie w życie nowego Mszału w języku ukraińskim. 2000 egzemplarzy Mszału wydrukowało wydawnictwo pallotyńskie w Polsce. Mszał został oprawiony w skórę. Decyzja Episkopatu Ukrainy została zrealizowana w 2013.

2012 – W Rio de Janeiro, kl. Saulo da Silva Gama, z Regii Matki Bożej Miłosierdzia (Brazylia), złożył wieczną konsekrację.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić