PIH

PIH: 19 listopada 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 
90.lecie Ołtarzewa

1972 – W dniu wspomnienia św. Elżbiety Węgierskiej (wspominana tu 19 listopada) obchodzono w domu pallotyńskim w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej jubileusz 25-lecia poświęcenia zabytkowego kościoła pod wezwaniem tej świętej. Uroczystą sumę koncelebrowali kapłani pallotyni, którzy w ciągu tych lat pracowali w kościele. Wśród przybyłych na uroczystość dziękczynienia byli m.in.: ks. Stanisław Wierzbica, który pierwszy przybył do Gdańska w 1945; ks. Kazimierz Mielewski – pierwszy rektor kościoła; ks. Alfons Kremzer – jako rektor placówki podjął odbudowę przyległego do kościoła domu. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Feliks Folejewski, który przez trzy poprzedzające dni przygotował wiernych do religijnego przeżycia uroczystości. 
Mszę św. wieczorną koncelebrowali kapłani diecezjalni i zakonni, najbliżsi sąsiedzi, pod przewodnictwem bpa Kazimierza Kluza, sufragana diecezji gdańskiej. Kazanie na tej Mszy wygłosił ks. prowincjał Józef Dąbrowski.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1847 – Pap. Pius IX brewem "Cum in agro" potwierdził przekazanie na stałe Stowarzyszeniu kościoła i klasztoru SS. Salvatore in Onda w Rzymie. Uwieczniono to na tablicy przed wejściem do zakrystii.

1946 – Ks. Andrzej Bardecki (†2001), późniejszy redaktor „Tygodnika Powszechnego”, który razem z br. Pawłem Krawczewiczem SAC przebywał w obozie pracy przymusowej w Ohrdrufie (Turyngia), przesłał list ze swoim świadectwem o tym męczenniku. W liście dał również moralną ocenę męczeństwa br. Pawła: "Uważam, że człowiek, który świadomie dla Boga naraża się na śmierć i potem tę śmierć ponosi, jest męczennikiem”.

1947 – Staraniem rektora domu i kościoła św. Elżbiety w Gdańsku, ks. Kazimierza Mielewskiego, zakończono prace remontowo-budowlane przy tym kościele. Poświęcenia kościoła dokonał w styczniu 1949 administrator apostolski ks. Andrzej Wronka.

1964 – Odbyła się zasadnicza rozmowa ks. prowincjała Eugeniusza Werona i ks. Piotra Granatowicza z Urzędem ds. Wyznań w sprawie Wydawnictwa. Warunkiem wznowienia Wydawnictwa, jaki stawiał urzędnik Bohdan, miała być zgoda ks. Werona na wizytację państwową w seminarium w Ołtarzewie. Ks. Weron stał nieugięcie na stanowisku niedopuszczenia do kontroli seminarium.

1980 – W Poznaniu zmarła s. Amabilis Idaszak (ur. 1906), pallotynka. Siostra posługiwała chorym we wspólnotach zgromadzenia oraz pełniła przez pięć lat funkcję radnej prowincjalnej i lokalnej przełożonej.

2011 – W katedrze w Medellín (Kolumbia), ks. diakon Diego Andrés Gutierrez Herrera przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Medellín, Ricardo Antonio Tobón Restrepo. Wraz z nim zostało wyświęconych na kapłanów 20. diakonów w kleru diecezjalnego archidiecezji Medellín. W uroczystości święceń uczestniczyło 7 biskupów, a wśród ponad 150 kapłanów, wszyscy księża pallotyni pracujący w Delegaturze św. Teresy od Dzieciątka Jezus, na czele z ks. prowincjałem Józefem Lasakiem, ks. Grzegorzem Młodawskim, sekretarzem ds. misji. Ks. Diego Andrés jest pierwszym pallotynem w Kolumbii, wyświęconym po 13. latach obecności pallotyńskiej w tym kraju.

2012 – Po latach remontów, Leon Dubrawski, bp kamieniecki, poświęcił Rodzinny Dom Dziecka w Biłohirii. Jego pomysłodawcą i dyrektorem jest ks. Paweł Goraj. Opiekę nad dziećmi sprawują benedyktynki misjonarki.

2013 – Tzw. positio – opis historii życia – ks. Richarda Henkesa (+1945), niemieckiego pallotyna, męczennika Dachau, przeszedł tego roku do Kongregacji ds. Świętych i 19 XI został zatwierdzony przez komisję historyków.

2013 – W dniach 19 i 26 XI, z inicjatywy Radia Santa Maria de la Paz oraz Stowarzyszenia i Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Kolumbii, odbył się Kongres Miłosierdzia Bożego pod hasłem: "Miłosierdzie Boże wypełnia całą ziemię". Kongres zorganizowano w hali sportowej Szkoły św. Józefa z Palermo w Medellín.

2017 – Uroczystość patronalna kościoła rektoralnego św. Elżbiety w Gdańsku (przy ul. Elżbietańskiej). Centralnej Mszy św. o godz. 16.00 przewodniczył i homilię wygłosił ks. Piotr Hubert Jankowski, administrator Prowincji Zwiastowania Pańskiego. We Mszy uczestniczyli kapłani miejscowego dekanatu Śródmieście, pallotyni z domu przy ul. Elżbietańskiej i goście (m.in. ks. rektor Marek Kożak, ze wspólnoty przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Gdańsku, ks. Marcin Walicki, dyrektor Referatu Duszpasterstwa Współpracowników z Ołtarzewa), siostry pallotynki oraz czciciele św. Elżbiety i sympatycy duszpasterstwa pallotyńskiego.
W ciągu dnia pozostałe kazania na Mszach św. w kościele św. Elżbiety głosił ks. Stanisław Tylus. Również triduum przygotowujące do uroczystości św. Elżbiety poprowadził ks. Tylus.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić