PIH

PIH: 30 listopada 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 
90.lecie Ołtarzewa

1920 – (listopad) – Ks. Hermann Skolaster, z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej, udał się do Reszla (Rössel), gdzie nabył od Kurii Warmińskiej w 1921 (akt kupna 25 I 1922) konwikt biskupi, tzw. "Philippinum" i przekształcił go na niższe seminarium duchowne. Pod naciskiem hitlerowców prowincja sprzedała ten dom ok. 1936.
W 1924 zakupiono gospodarstwo rolne w Klewnie (Klawsdorf), w odległości ok. 2,5 km od Reszla. Miało ono dostarczać utrzymanie dla domu w Reszlu. 
Trzecią posesję, konwikt św. Brunona, kupiono 16 X 1925. Umieszczono tam konwikt (internat) dla młodzieży wraz z kaplicą domową. Ten dom został zniszczony podczas ostatniej wojny. Po remontach polska Prowincja Chrystusa Króla, naciskana przez władze państwowe, zdecydowała się zrezygnować z tej placówki. Ostatecznie w 1951 zlikwidowano placówkę przy ul. Stalina 24, "która z powodów niepomyślnych warunków miejscowych straciła rację bytu".

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1846 – Ks. dr Giuseppe Faà di Bruno, ks. Paul de Geslin i ks. Carlo Maria Orlandi przyjęli sutannę Stowarzyszenia. Zaraz potem ks. Wincenty Pallotti skierował ks. Faà di Bruno do pracy w Anglii.

1932 – Ks. Wojciech Turowski zakończył funkcję sekretarza generalnego Stowarzyszenia (pełnił ją w okresie 13 V – 30 XI 1932). Powrócił do kraju, ponieważ polski zarząd regii nie mógł dać sobie rady z bankructwem Domu Prasy Katolickiej, stąd poprosił generała G. Cardiego o powrót do Polski ks. Turowskiego, na co generał wyraził zgodę (na jego miejsce wyjechał do Rzymu ks. Franciszek Kilian). Został wtedy mianowany pierwszym radcą polskiej regii i wrócił do kraju, aby uregulować te trudne sprawy. W tym czasie zamieszkał w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12. Oddawał się pracy duszpasterskiej i rekolekcyjnej oraz wykładał teologię moralną, homiletykę i naukę o Akcji Katolickiej w pallotyńskim seminarium w Sucharach, a potem Ołtarzewie.

1933 – Rada Generalna uchwaliła odłączenie od niemieckich prowincji Trójcy Świętej i Najśw. Serca Jezusa terenów Ameryki Północnej i utworzenie tam północno-amerykańskiego okręgu. Definitywnie dokonano tego 2 I 1934.

1948 – Ks. prowincjał Stanisław Czapla wydał konkretne zarządzenia w sprawie przeprowadzania nabożeństw epifanijnych na pallotyńskich placówkach. Była to pierwsza norma prawna w tej sprawie. Kolejna pochodzi z 1961.

1974 – W Paryżu, w dniach 30 XI - 2 XII odbyło się zebranie pallotyńskich sekretarzy ds. misji. Obecni byli księża: Wilhelm Bange, Fischer, Karl Krautwurst – sekretarz zebrania, Michael Timlin i Tadeusz Tomasiński; nie dotarł ks. Guido John Carcich. Uczestnicy spotkania dokonali m.in. podziału funduszy na misje.

1980 – Pap. Jan Paweł II wydał encyklikę "Dives in misericordia" ("O Bożym miłosierdziu"), która dała wielki impuls do szerzenia nabożeństwa Miłosierdzia Bożego. Na fundamencie treści encykliki odbył się w Częstochowie kongres na temat form kultu Miłosierdzia Bożego. W 1981 przypadała też 50. rocznica objawień s. Faustyny Kowalskiej.

1986 – W Rydze ks. Aleksander Milewski przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Jānisa Cakulsa, koadiutora administratury apostolskiej w Lipawie.

1988 – W Czarnej, w dniach 30 XI - 4 XII odbyły się rekolekcje dla animatorów wspólnot Wieczerników Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, będących pod opieką Ośrodka Duszpasterskiego ZAK w Ołtarzewie. Brało w nich udział ok. 50 osób, w większości pełniących aktualnie funkcję animatora wspólnoty.

1988 – Na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu "Gregorianum", ks. Jacek Wierzba obronił swoją pracę doktorską na temat: "Św. Wincenty Pallotti jako prekursor ruchu kościelnego". Prezentacja pracy jak i rozprawa nad jej treścią odbyły się w języku łacińskim. W skład komisji wchodzili: dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego, ks. prof. U. Navarette, ks. prof. J.B. Beyer SJ – promotor pracy i ks. dr F. Moccia SAC – drugi recenzent, pracownik Kongregacji ds. Świętych. Następnego dnia po obronie, na cześć nowego doktora zorganizowano uroczysty obiad. Oprócz mieszkańców Domu Generalnego, byli obecni księża profesorowie Uniwersytetu Gregoriańskiego, ks. prowincjał Czesław Parzyszek, rektor WSD w Ołtarzewie, ks. Kazimierz Czulak oraz grono przyjaciół ks. Jacka.

1996 – W delegaturze prowincji Matki Bożej Miłosierdzia w Brazylii miały miejsce pierwsze święcenia kapłańskie (ks. Antônio de Aguiar Pereira).

2008 – Odbyła się uroczysta instalacja relikwii bł. Józefa Stanka w kościele MB Częstochowskiej, Patronki Armii Krajowej, przy ul. Zagórnej w Warszawie. Na terenie tej parafii, podczas powstania warszawskiego, ks. Stanek pełnił swoją misję wśród powstańców walczących o suwerenność Ojczyzny, tu też został pojmany i stracony przez Niemców.
Liturgii eucharystycznej przewodził bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, który wygłosił też homilię nawiązującą do kapelańskiej służby i męczeńskiej śmierci ks. Stanka. We Mszy św. uczestniczyli księża pallotyni: wiceprowincjał Czesław Parzyszek, postulator Henryk Kietliński, notariusz Jacek Wierzba, Roman Forycki, sekretarz ds. misji Grzegorz Młodawski, Kazimierz Nowak oraz Jerzy Błaszczak, ponadto delegacja sióstr pallotynek. Na uroczystość przybyli żołnierze wielu środowisk powstańczych, na czele z żołnierzami Zgrupowania AK "Kryska", wierni miejscowej parafii oraz goście z Warszawy i okolicy. Relikwie zostały umieszczone w bocznej kaplicy kościoła, gdzie wykuto w ścianie odpowiednią niszę, otoczoną płytą marmurową w jasnym kolorze, ze stosownym napisem.

2014 – W dniach 29-30 XI, w Konstancinie-Jeziornie odbyło się 14. sympozjum Instytutu Pallottiego o tematyce: "Rodzina. Zjednoczeni w miłości". Temat sympozjum został wybrany w związku z zakończonym III Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów na temat rodziny (5-19 X 2014) oraz w związku z XIV Zwyczajnym Zgromadzeniem Synodu Biskupów (4-25 X 2015). Obecnych było ponad 200 osób; dużą grupę stanowili goście z Ukrainy. 
Ks. Sławomir Radulski SAC podjął temat: "Rodzina w świetle Biblii i nauczania Kościoła", s. Monika Cecot SAC przeprowadziła temat: "Pallotti – od rodziny do Zjednoczenia". Kolejnego dnia p. Marek Kalka zaprezentował temat: "Pallotti odczytany w rodzinie", a Izabela Owczaruk – "Wyzwania i perspektywy współczesnej rodziny".


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić