PIH

PIH: 7 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa

1996 – W Radomiu, bp Edward Materski, ordynariusz radomski, dokonał poświęcenia nowego kościoła pw. MB Królowej Apostołów. On też podczas Eucharystii wygłosił Słowo arcypasterskie. W uroczystości uczestniczyli: bp pomocniczy Adam Odzimek, ks. prowincjał Czesław Parzyszek, księża z naszych pallotyńskich placówek i księża diecezjalni z Radomia i okolicy. Obecni byli dawni księża proboszczowie parafii: Ludwik Bajgrowicz, Stanisław Martuszewski, Ludwik Skuza, Eugeniusz Klimiński i obecny wtedy proboszcz, ks. Antoni Czulak. Przybyli przedstawiciele władz miasta Radomia, duża grupa z Ożarowa Mazowieckiego z ks. prob. Zygmuntem Rutkowskim i zaprzyjaźnieni Francuzi z par. św. Krzysztofa w Paryżu. Budowa świątyni trwała 11 lat. Kościół ma ok. 600 miejsc siedzących.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1646 – Ubogi górnik, Hilary Mala, znalazł trzy potężne drogocenne bryły rudy ołowiu na Karczówce. Z jednej z nich został wykuty posąg św. Barbary, w wielkości zbliżonej do naturalnej sylwetki. Umieszczono go w odrębnej dzisiaj kaplicy św. Barbary w kościele św. Karola Boromeusza na Karczówce. Posąg od wieków gromadził górników z okolic Kielc. Figura św. Barbary uznawana jest za unikat w skali Europy i jest jedną z atrakcji turystycznych pobernardyńskiego klasztoru z kościołem św. Karola Boromeusza, wzniesionym na wzgórzu Karczówka ok. 1628, pierwotnie z myślą o miejscowej górniczej ludności. Od 1957 kościołem i klasztorem opiekują się pallotyni.
Z osobą Hilarego Mali wiąże się uroczystość wręczenia nagrody – "Statuetki im. Hilarego Mali, starosty biskupiego Stanisława Czechowskiego i biskupa Piotra Gembickiego". Wydarzenie to przypada 4 XII, na Barbórkę. Wtedy przy ołtarzu św. Barbary, odprawiana jest Msza św. w intencji górników i środowiska podtrzymującego tradycje górnicze, wygłaszane są uroczyste laudacje i przekazywana jest ww. statuetka. M.in., w 2011 statuetkę otrzymali: Grażyna i Stanisław Szrekowie, twórcy Stowarzyszenia "Genius Loci Karczówka", prowadzącego działania kulturalne i renowacyjne na rzecz obiektów związanych z Karczówką.

1909 – Stolica Apostolska zatwierdziła podział Stowarzyszenia na cztery prowincje, dokonany na III Kapitule Generalnej (6 - 14 IX tr.). Erygowano wtedy następujące prowincje:
–niemiecką – z siedzibą w Limburgu, z domami w Niemczech, Londynie, przy kościele św. Bonifacego, Afryce i Australii,
–włosko-amerykańską – z zarządem w Rocca Priora, z domami we Włoszech (alumnat w Rzymie przy via dei Pettinari, Gaeta) i USA (Nowy York, Hammonton, Newark); 
–irlandzką – z siedzibą w Mercedes w Argentynie (do 1928, a następnie w Londynie), z domami w Anglii, Irlandii, Argentynie, Chile i w Rzymie – San Silvestro in Capite;
–łacińsko-amerykańską – z zarządem w Santa Maria w Brazylii, z domami w USA (Brooklyn i Baltimore), Urugwaju, Brazylii i Masio. 
Domy polskie (Antoniówka i Wadowice) i dom we Florencji (istniał w latach 1905-11), przeznaczony dla katolików narodowości angielskiej, podporządkowano bezpośrednio Zarządowi Generalnemu przy kościele SS. Salvatore in Onda.

1916 – Ks. Alojzy Majewski w liście do generała Stowarzyszenia, ks. Karla Gisslera, pisał o swoich obawach, co do dalszej działalności Collegium Marianum na Kopcu: "Mamy teraz 37 chłopców. W styczniu albo w lutym prawdopodobnie wszyscy prócz 6., liczących dopiero 12 i 13 lat, pójdą do wojska. A wtedy będziemy musieli Collegium zamknąć".

1935 – W dniach 6 i 7 grudnia ks. Franciszek Bobrowski spowiadał u dominikanek przy ul. Czackiego 16 w Warszawie. W tym czasie trwały tam rekolekcje dla Koła Ziemiańskiego, które prowadził o. Jacek Woroniecki dominikanin (+1949; sługa Boży).

1936 – Sześciodniowe rekolekcje roczne dla braci i dla siebie rozpoczął w Ołtarzewie ks. Alojzy Majewski.
– Dom w Ołtarzewie zakupił do kaplicy białe dalmatyki.

1966 – Kapelanię u pasterek w Pniewitem k. Chełmna objął ks. Klemens Rusin. Posługę sprawował do VIII 1972, kiedy został skierowany na duszpasterza wspólnoty we Wrzosowie, z którą związał się na ponad 20 lat.

1970 – Ks. Teodor Kocjan, na własną prośbę opuścił Osny, po 12 latach pracy w gimnazjum (Collège St. Stanislas) i
został wysłany do North Tonawanda w USA. Pracował tam przez kilka lat jako wikariusz parafii św. Jerzego w Niagara Falls (do 31 I 1979), skąd z powodu choroby serca powrócił znowu w 1979 do Osny. Był to bowiem czas, kiedy wspólnota domu z North Tonawanda, wraz z domem przy sanktuarium Dzieciątka Jezus, zadecydowała o przejściu do polskiej prowincji (Rada Prowincjalna z 30 IX 1978 zaakceptowała tę decyzję). Do 24 I 1979 poszczególni członkowie mieli zdecydować o swej przynależności, a ci, którzy pozostali w regii, mieli w ciągu 3 następnych miesięcy przenieść się na jej teren. Ks. Teodor pozostał w Regii Miłosierdzia Bożego.

1974 – W Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ks. Witold Zdaniewicz otrzymał habilitację w zakresie socjologii religii.

1975 – Ze wspólnotą ołtarzewską spotkał się ks. wiceprowincjał Jan Pałyga, dzieląc się spostrzeżeniami z ostatniego swego wyjazdu do USA.

1976; 1978 – Nowym dziekanem alumnów w Ołtarzewie został wybrany przy trzecim głosowaniu kl. Marian Faleńczyk.
W 1978 dziekanem alumnów wybrano kl. Tadeusza Małachwiejczyka (w drugim głosowaniu).

1977 – Ks. Franciszek Bogdan na spotkaniu z księżmi w Ołtarzewie przedstawił sprawy Zebrania Generalnego. Swoimi wrażeniami z Kapituły podzielił się też dzień wcześniej z całą wspólnotą ołtarzewską podczas mikołajkowego wieczoru.

1978 – W Ołtarzewie kurs drugi zorganizował, tradycją lat ubiegłych, nieco spóźniony program rozrywkowy "Mikołajki". W tym celu wspólnota seminaryjna zebrała się w Sali nr 1.

1980 – Ośmiu alumnów pierwszego roku odwiedziło Dom Spokojnej Starości w Kutnie, rozdając podopiecznym upominki i spędzając z nimi chwile na rozmowie. Przełożona tego domu była ciocią jednego z alumnów odwiedzających to miejsce.

1991 – W Ząbkowicach Śląskich 39. nowicjuszy otrzymało sutannę Stowarzyszenia (w tym jeden brat nowicjusz). Mszę św. podczas ceremonii celebrowało 40 księży (pallotynów i diecezjalnych) pod przewodnictwem ks. prowincjała Czesława Parzyszka. Trzydniowe rekolekcje przed obłóczynami przeprowadził ojciec duchowny ks. Tadeusz Czulak.

1994 – Gościem Seminarium był mec. Edward Wende (+2002). Na spotkaniu ze wspólnotą ołtarzewską podzielił się swoimi wspomnieniami ze wspólnych chwil spędzonych z ks. Jerzym Popiełuszką, a także odsłonił nieco kulisy procesu oprawców ks. Jerzego (Wende był pełnomocnikiem oskarżycieli w tym procesie).

2002 – W Seminarium ołtarzewskim odbyła się sesja formacyjna dla alumnów na temat seksualności. O aspekcie fizjologicznym i endokrynologicznym mówiła s. Elżbieta Woźniak urszulanka, lekarz, ginekolog i położna; kwestie psychologiczne przeżywania seksualności poruszała mgr Renata Komajda, a od strony duchowości – ojciec duchowny Seminarium, ks. Piotr Marek.

2002 – Teatr Wyższego Seminarium Duchownego Pallotynów w Ołtarzewie przedstawił w okresie Adwentu sztukę pt. "Dzień gniewu", opartą na motywach dramatu Romana Brandstaettera. Za scenariusz i reżyserię odpowiadał dk. Michał Kiersnowski. Rolę przeora zagrał kl. Marcin Gontarz, majora Borna – kl. Damian Nyk, a Emmanuela Blatta – kl. Dariusz Przybyszewski.

2004 – Rada Generalna zaaprobowała rezultaty wyborów w Regii Matki Bożej Miłosierdzia (Brazylia): ks. Tadeusz Domański – przełożony regionalny, ks. Jarosław Kaczmarek – pierwszy radca; ks. Jan Baraniecki – radca. Nowa Rada rozpoczęła swoją kadencję od 22 I 2005.

2004 – Rada Generalna mianowała Radę Domową Domu Generalnego w składzie: ks. Francesco Todisco – rektor, ks. Gilberto Orsolin – wicerektor; radcy: Jacob Nampudakam, ks. Josef Vikoler i ks. Mirosław Mejzner. Kadencja nowej Rady rozpoczęła się 10 XII br. Ks. Jacob Nampudakam został ponadto mianowany odpowiedzialnym za studentów z Kolegium Międzynarodowego "Królowa Apostołów".

2012 – Bp Lucas Kim Woon-hoe, ordynariusz diecezji Ch`unch`on (Korea Południowa), ustanowił kaplicę pw. Jezusa Miłosiernego w Yangdeogwon kaplicą publiczną.

2014 – W Łowiczu odbył się jubileusz 25.lecia sakry biskupiej Alojzego Orszulika. Uczestniczyli w nim członkowie Rady Prowincjalnej: ks. Józef Lasak, ks. Józef Ciupak, ks. Grzegorz Młodawski i ks. Waldemar Pawlik.

2014 – W kościele parafialnym pw. Objawienia Pańskiego w Bello (Kolumbia), podczas Mszy św., został uroczyście zainstalowany i poświęcony nowy obraz Jezusa Miłosiernego. Został on zakupiony w Polsce, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Kult Miłosierdzia Bożego w Bello propagowany jest od 2000 r., kiedy to parafię Objawienia Pańskiego objęli pallotyni. Na nowym obrazie widnieje napis w języku hiszpańskim "Jesús en Ti Confío" (Jezu ufam Tobie).


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić