PIH

PIH: 7 stycznia 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 7 stycznia

2017 – W Novo Airão w Amazonii odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Józefa Maślanki, misjonarza w Brazylii od 1971. Przewodniczył im José Alburquerque de Araújo, bp pomocniczy Manaus. W pogrzebie uczestniczyli m.in.: ks. Stanisław Krajewski SAC, proboszcz parafii Santo Angelo w Novo Airão, ks. Anselmo de Souza Mantovani SAC, proboszcz parafii Nossa Senhora da Glória (Matki Bożej Chwalebnej) w Manaus, ks. Grzegorz Paderewski, fideidonista z diecezji pelplińskiej, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Manaus. Szczątki ks. Józefa spoczęły na cmentarzu w Novo Airão (Amazonia), pomiędzy grobami ks. Mariana Skorżyńskiego (†1981), a Zygfryda Koszyka (†1989).

Zdjęcia poniższe pochodzą ze zbiorów ks. Artura Karbowego SAC, Archiwum Prowincji Chrystusa Króla i ks. Piotra Huberta Jankowskiego SAC

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1846 – Ks. Wincenty Pallotti otrzymał władzę zakładania wszelkich bractw i sodalicji "za zgodą ordynariusza".

1847 – Ks. Raffaele Melia pisał w liście do Pallottiego, że ks. Giuseppe Faà di Bruno przybył szczęśliwie do Londynu i został ojcem duchownym i prefektem studiów dla anglikańskich konwertytów w Kolegium św. Wilfryda w Cheadle k. Oksfordu.

1934 – Ks. superior Tomasz Mącior poprowadził w Ołtarzewie doroczne rekolekcje dla pallotynów. Trwały one do 14 stycznia.

1936 – W Wilnie urodził się Lucjan Balter, późniejszy pallotyn, profesor, wykładowca w WSD w Ołtarzewie i ATK (UKSW), sekretarz i kierownik Instytutu Apostolskiego, prodziekan Wydziału Teologii ATK.
Rodzice jego – Juliusz Józef, adwokat, i Joanna z d. Szurska – mieszkali w dzielnicy Zwierzyniec, przynależąc do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. Wielki wpływ na jego osobowość wywarła w okresie dzieciństwa matka, ojciec został aresztowany i stracony przez gestapo w 1942. Ważne miejsce w kształtowaniu jego wiary miała posługa ministrancka w kaplicy MB Miłosierdzia w Ostrej Bramie. W Wilnie też usłyszał o s. Faustynie i kulcie Jezusa Miłosiernego, który miał wpływ na jego życie.

1939 – W Ołtarzewie klerycy zamieszkali już w nowym skrzydle seminaryjnego domu – po dwóch w jednym pokoju. "Stół, łóżko, cementowa podłoga – to cały komfort".

1948 – W Poznaniu nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie Wydawnictwa Pallottinum. Oficjalna nazwa: "Pallottinum. Wydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego" pojawia się od 1 I 1948.
Szerzej na ten temat i zdjęcia zob. W oddzielnym poście

1954 – Ks. prowincjał Stanisław Czapla skierował zarządzenie do wszystkich współbraci Polskiej Prowincji, dotyczące pallotyńskiego pozdrowienia:
– W „Podręczniku Reguł” nakazuje nam Pallotti, byśmy przy wchodzeniu i wychodzeniu z mieszkania pozdrawiali się słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja” (rozdział XIV, s. 41);
– „Przy spotkaniu członkowie powinni się wzajemnie pozdrowić słowami „Pax Christi” z odpowiedzią „Sit semper nobiscum” – księża na dowód szacunku obrazu Bożego w braciach, a bracia na znak uszanowania dla obrazu Bożego i charakteru kapłańskiego u księży i kleryków o wyższych święceniach” („Reguła Kongregacji”, tłumaczenie polskie, rozdział XVIII, s. 87).

1960 – styczeń – Ks. Eugeniusz Weron wystosował do wszystkich członków Stowarzyszenia w Polsce "List Najprzewieleb[niejszego] Prowincjała o Apostolstwie Katolickim" (WPPSAK 1960, nr 1, 1-13), w którym wiele miejsca poświęcił praktycznej realizacji idei apostolstwa W. Pallottiego w polskiej prowincji, w konkretnej rzeczywistości. Wychodząc od sformułowania, „że myśl Pallottiego nie straciła dzisiaj swej aktualności”, podkreślał jego ideę o powszechnym apostolstwie, która stała się własnością całego Kościoła. Dlatego apelował do księży profesorów o pogłębianie studiów odnośnie do teologii laikatu, a do misjonarzy, rekolekcjonistów i duszpasterzy, by w swojej działalności poruszali tematykę apostolstwa i obowiązków ludzi świeckich w Kościele. Dokument ten rozpoczął długi ciąg listów omawiających powszechne apostolstwo, bowiem temat apostolstwa katolickiego stał się bardzo aktualny w związku z wydarzeniami II Soboru Watykańskiego ("Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam auctositatem”), kanonizacją św. Wincentego Pallottiego i zagadnieniem Ruchu Szensztackiego (w 1965 rozdział Szensztatu od Stowarzyszenia).

1968 – W Editions du Dialogue ukazały się dwie książki: Roberta Coffy’ego "Bóg niewierzących", w tłumaczeniu Pawła Zdziechowskiego, oraz Karla Rahnera "Kiedy się modlisz...", w przekładzie Anny Morawskiej (4. i 5. pozycja Kolekcji "Znaki Czasu").

1975 – Ks. Józef Sadzik spotykał się w Warszawie ze Stefanem kard. Wyszyńskim w sprawie wydania "Listów pasterskich Episkopatu Polski 1945-1974" oraz "Listów pasterskich Prymasa Polski 1946-1974". Obie pozycje zostały wydane tego w Paryżu.

1979 – W Ołtarzewie odbyła się premiera Jasełek w reżyserii kl. Stanisława Stawickiego; pomagał mu w tym kl. Adam Sławiński. Dzieci i młodzież z parafii przedstawiały Misterium Bożego Narodzenia przez trzy najbliższe niedziele.
W tym dniu w Ołtarzewie odbył się też dzień skupienia dla chłopców z grupy powołaniowej, prowadzony przez ks. Pawła Góralczyka.

1981 – Rada Prowincjalna zleciła ks. Stanisławowi Kobielusowi zorganizowanie i opiekę nad Kolekcją Sztuki Kościelnej przy Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

2010 – W Sanktuarium MB Wychowawczyni w Czarnej została odprawiona Msza św. pogrzebowa za śp. ks. Ludwika Bajgrowicza, po czym spoczął w kwaterze pallotyńskiej na miejscowym cmentarzu parafialnym.
Ks. Bajgrowicz przybył w 1996 do Czarnej, gdzie ponad 13 lat posługiwał jako duszpasterz i spowiednik przy sanktuarium.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić