PIH

PIH: 8 stycznia 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 8 stycznia

1999 – W dniach 6-8 stycznia w Ołtarzewie odbyło się Jubileuszowe Sympozjum Misyjne pt. "25 lat misji pallotynów polskich w Rwandzie i Brazylii". 
Pierwszego dnia koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył bp Alojzy Orszulik. Podczas tej Mszy wręczono krzyże misyjne misjonarzom wyjeżdżającym do Wenezueli, Meksyku, Korei i Brazylii.
Uczestników Sympozjum powitał koncert w wykonaniu Chóru Kameralnego Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina. Wieczorem misyjna grupa klerycka przygotowała nabożeństwo misyjne; wyświetlano też film o Rwandzie lub Brazylii (dla dwóch grup).
Drugiego dnia Słowo do uczestników Sympozjum wygłosił obecny w Ołtarzewie Józef kard. Glemp. Mszy św. przewodniczył bp Wojciech Ziemba, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misyjnych. Wieczorem odbył się koncert Antoniny Krzysztoń.
Ostatniego dnia Mszy św. przewodniczył ks. prowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Lesław Gwarek, a homilię wygłosił ks. Czesław Parzyszek, prowincjał Prowincji Chrystusa Króla. 
Zob. dołączony program Sympozjum.

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1937 – We Frankenstein (Ząbkowice Śląskie) zmarł br. Josef Faltin (ur. 1914), z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej. Urodził się 22 IX 1914 w Volpersdorf (obecnie Wolibórz), w pow. Kłodzko. Pierwszą profesję złożył w 1936. Został pochowany na cmentarzu przy kościele św. Jadwigi w Sadlnie (ob. Ząbkowice Śląskie). Do dzisiejszego dnia zachował się krzyż z jego grobu, który umieszczono na murze cmentarnym (lapidarium).

1946 – styczeń – Ks. Władysław Baumgart został rektorem kościoła św. Jacka w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a i od 26 II duszpasterzem akademickim przy nowo utworzonej Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W zasadzie był on inicjatorem i organizatorem tego duszpasterstwa. W 1947 został skierowany do Wałbrzycha. Pallotyni mieli swoją placówkę w Gliwicach przy kościele św. Jacka w latach 1945-48. W 1948 kościół przekazano protestantom.

1948 – Od 8 I 1948 do 31 XII 1957 ukazało się w Pallottinum 74 tytułów w 950 630 egzemplarzach, nie wliczając w to druków akcydensowych, broszur i druków ulotnych. Pierwszą pozycją Pallottinum był czerwcowy numer "Królowej Apostołów". Pierwszą umowę na edycję książki zawarto z Wacławem Lasockim, krewnym powieściopisarki Zofii Kossak-Szczuckiej, na druk "Krzyżowców".

1968 – Tego dnia ks. Józef Maślanka został pomocnikiem (wikariuszem) w parafii polonijnej Oignies-Chapelle, a proboszczem ks. Jan Wroński. Mieli zastąpić ks. Stefana Treuchela i jego pomocnika ks. Bernarda Baumgarta (ten 23 III wyjechał do Polski). Ostatecznie, 5 II ks. Wroński osiadł w Amiens, 24 IV ks. Treuchel odszedł do Osny Collège, a ks. Maślanka został proboszczem w Oignies. Pomocnikiem ks. Maślanki został ks. Jan Jędraszek – był w Oignies do 27 IX 1970, a następnie wyjechał do Polski. 15 X 1970 ks. Józef Maślanka zakończył urząd proboszcza w Oignies, a 23 IV 1971 wyjechał do Rzymu do Collegio Brasiliano. Tego roku wyjechał na misje do Brazylii, do prowincji Santa Maria.

1972 – W dniach 6-9 stycznia odbywały się w Ołtarzewie uroczystości epifanijne (nazywane "mini Epifanią"). Kazania głosił ks. Kazimierz Trypus, misjonarz pallotyński z Zakopanego.
Pierwszego dnia Mszę św. celebrował ks. Stanisław Martuszewski, drugiego dnia – przeor dominikanów z Warszawy.
Uroczystości epifanijne uświetniał codziennie chór parafialno-seminaryjny, a w ostatnim dniu Epifanii wykonał on swoje utwory na koncercie kolęd i muzyki organowej, który zorganizował ks. Stanisław Ryś, profesor muzyki sakralnej w seminarium. 
W dniach 8-9 stycznia występował też zespół muzyczny z KUL-u. Frekwencja wiernych na Mszach św. była stosunkowo dobra.
Przy tej okazji warto zaznaczyć, że w Seminarium w Ołtarzewie działał wtedy zespół bitowy. 6 stycznia zespół ten dał koncert muzyki religijnej w parafii Iłów.

1973 – W związku z wyjazdem na misje, ks. Marian Sobczyk złożył rezygnację z obowiązków rektora domu w Szczecinie (nominowany przełożonym w 1971) i rozpoczął w Zakopanem wraz z całą grupą przygotowania językowe do pracy misyjnej w Rwandzie.

1977 – Ks. Józef Świerkosz, pracujący w pallotyńskiej parafii w Wiedniu, odwiedził Ołtarzew.

1978 – W Ołtarzewie ks. Czesław Parzyszek przeprowadził dzień skupienia dla kandydatów do Stowarzyszenia.
W sali teatralnej młodzież i dzieci parafii ołtarzewskiej odegrały Jasełka.

1987* – Kazania w Ołtarzewie podczas obchodów epifanijnych (5 - 8 stycznia) głosił ks. Józef Krzeski.

1988* – Pani Clair Connoly z Dublina przedstawiła alumnom ołtarzewskim historię i działalność Legionu Maryi – katolickiego ruchu apostolstwa świeckich, działającego pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Ruch powstał 7 września 1921 w Dublinie, założony przez Franka Duffa (+1980). W latach 80. działał prężnie w krajach Europy zachodniej i Azji i od początku lat 80., na życzenie pap. Jana Pawła II, wznowił działalność w Polsce.

1989* – Kaznodzieją w Ołtarzewie, podczas uroczystości epifanijnych w dniach od 5 do 8 stycznia, był ks. Stanisław Martuszewski.

1990 – W szpitalu w Otwocku zmarł ks. Roman Szczygieł (ur. 1920 w Krzeczowicach k. Przeworska, w diecezji przemyskiej). Choć przez całe swe życie kapłańskie chorował przewlekle na gruźlicę (miał jedno płuco), to jednocześnie był człowiekiem promieniującym pozytywnie na swe otoczenie. Jego ołtarzem było cierpienie, a amboną tysiące listów wysyłanych do różnych ludzi, których nie pomieściłby wagon. Jego listy tchną głębią nauki o cierpieniu. Już po śmierci ukazała się jego książka "By odgadnąć krzyż. Vademecum chorych", Poznań 1991, dotykająca tematu apostolstwa poprzez cierpienie. W trudnych warunkach szpitalnych jako honorowy sekretarz ofiarnie i żmudnie zebrał, a następnie opublikował 137 wspomnień księży z kraju i całego świata na temat ich matek: "Sylwetki matek kapłanów" (red. Zofia Walkiewicz, Poznań-Warszawa 1981) – tam ks. Roman zamieścił swoje wspomnienie o matce pt. "Droższa nad wszelkie skarby", s. 610-624, której zawdzięczał powołanie kapłańskie i z którą był bardzo zżyty.
Ks. Roman podkreślał, że człowiek chory przechodzi przez 3 etapy życia: bunt, akceptację i misję. Na ostatnim etapie – uczy innych wspaniałomyślności, bezinteresowności i heroizmu. On żył na co dzień Ewangelią i bliskie mu było 8 błogosławieństw, które Chrystus wypowiedział na Górze. Jego 39 lat ciężkiej choroby to realizacja tego, co dała Mu Matka, a o której pisał: „W kilka dni po prymicjach przeżyłem wstrząsające zdarzenie: spotkanie z Matką w konfesjonale. Wsiadłem do konfesjonału, ująłem stułę i założyłem na szyję, kiedy spostrzegłem, że do kratek konfesjonału zbliża się Matka. Serce mi zabiło z lęku i jakiegoś szoku. Matka do syna? Jak wielka musiała być wiara i prostota Matki i zrozumienie sakramentu pokuty. Ona widziała nie syna, ale samego Chrystusa, który przebacza. Mnie zaś to zdarzenie unaoczniło bardziej niż wszystkie wykłady teologiczne, czym jest ten sakrament. Ja, dawny urwis, który dostawał lanie od Matki, kiedy coś przeskrobał, teraz w roli Jej sędziego. Ale moja Matka była święta. To Ona mi dawała naukę”.

1990 – W Częstochowie zmarł ks. Stanisław Hereśniak (ur. 1911 w Gorzycach k. Dąbrowej, w parafii Otfinów, w diecezji tarnowskiej). Był kapłanem modlitwy i wierności złożonym przyrzeczeniom. Nie miał łatwego życia i zawsze był posyłany na trudne placówki, gdzie musiał od podstaw organizować życie parafialne. Szedł z radością tam, gdzie go przełożeni posyłali. Służył, jak umiał, z oddaniem i pokorą. Był człowiekiem niezmiernie pracowitym. Urzekał ludzi swoją prostotą, oddaniem, łagodnością i pogodą ducha. Odznaczał się wrażliwością na wszystko, co ludzkie, prawe i dobre. W swojej posłudze był cichy i delikatny. Przede wszystkim był człowiekiem pełnym spokoju. Nie chciał dominować nad nikim. Nawet podczas choroby nie skarżył się.

2004 – Od stycznia do czerwca tr. ks. Marek Strzelecki pełnił obowiązki kapelana Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Iraku w stopniu majora.

2013 – W szpitalu w Chodzieży zmarł ks. Józef Słowik (ur. 1939 w Aleksandrowie, w parafii Osjaków, w diecezji częstochowskiej), do 1981 pallotyn, a następnie kapłan w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, prałat Jego Świątobliwości. Był proboszczem w Skrzatuszu (2001-11), a następnie przeszedł na emeryturę i zamieszkał na plebanii przy Sanktuarium w Skrzatuszu. Z racji zainteresowań problematyką duszpasterstwa rodzin i ukończenia ATK był dekanalnym duszpasterzem rodzin. Udzielał się też jako rekolekcjonista.

2018 – W parafii Maria Reina w Bogocie w Kolumbii, ks. prowincjał Zenon Hanas przewodniczył Mszy św. z okazji 20 lecia działalności pallotynów polskich w Kolumbii. Homilię wygłosił mons. Daniel Delgado, wikariusz biskupi.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić