PIH

PIH: 9 stycznia 2019

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 9 stycznia

1999 – Wieczorem w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie odbyło się nabożeństwo intronizacji i poświęcenia kopii obrazu Matki Bożej Wychowawczyni z Czarnej. Obraz podarował Seminarium kustosz Sanktuarium, ks. Jan Kudłacik, który napisał z tej okazji w kronice Ołtarzewa: "Ze wzruszeniem i wielką radością przewodniczyłem uroczystości! Niech Ona, Maryja, wychowuje pokolenia! Ks. J. Kudłacik SAC".

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1835 – Po odprawieniu Mszy św. w klasztorze Karmelitanek Bosych na Zatybrzu, ks. Wincenty Pallotti otrzymał natchnienie, aby założyć Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

1895 – Podczas uroczystości epifanijnych w Rzymie kaznodzieją polskim był ks. prof. Józef Bilczewski (późniejszy abp lwowski 1900-23, kanonizowany w 2005).

1903 – W Yaoundé w Kamerunie zmarł br. Ignaz Ossowski. Urodził się 13 VII 1878 w Klaskawie, w parafii Czersk, w diec. chełmińskiej, w rodzinie rolnika Ignaza i Elisabeth z d. Wegner. Do pallotynów wstąpił w 1896. Profesję złożył w 1902. Został pochowany w Yaoundé.

1921 – W Nakle n. Notecią zmarł br. Jan Mielewski (ur. 1879 w Osieku, w diecezji chełmińskiej). Przyczyną śmierci była gruźlica, której nabawił się podczas 5-letniej tułaczki wojskowej, kiedy poważnie zatruł się gazem bojowym. Był człowiekiem optymistycznego nastawienia i ogromnej pracowitości, zawsze przystępnym, miłym i pogodnym. „Gdy nieraz różne troski i kłopoty przygniatały nas, rozweselał nas ochoczy śpiew naszego braciszka w kuchni. Lubił bowiem śpiewać godzinki do Najśw. Panienki. Mówił mi pewien stary misjonarz, że pilność w pracy jest najlepszym znakiem dobrego brata" (ks. Albin Łukiewski). Spoczął na cmentarzu parafialnym w Nakle, w pobliżu głównego krzyża.

1947 – Powstała austriacka Regia Ducha Świętego z siedzibą regionała w Salzburgu. W 2007 weszła w skład prowincji austriacko-niemieckiej Najśw. Serca Jezusa.

1977 – Dzieci i młodzież z parafii ołtarzewskiej wystawiły na scenie teatralnej Jasełka w reżyserii br. Stanisława Adamczewskiego.
– Chór seminaryjny występował w pallotyńskim kościele w Warszawie na Pradze, w związku z Oktawą Epifanii.

1979 – Ks. prof. Władysław Piwowarski z KUL-u wygłosił dla alumnów VI roku oraz dla zainteresowanych dwie prelekcje ("Przemiany religijności w Polsce współczesnej" i "Problemy permanentnej socjalizacji religijnej").

1981 – Po kilkumiesięcznym przygotowaniu w siedzibie Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach do wyjazdu na misje, br. Stanisław Bieś wraz z br. Janem Grabowskim wyjechali do Osny pod Paryżem, gdzie uczyli się języka francuskiego i dokształcali się, praktykując w pallotyńskiej drukarni. W sierpniu 1981 wyjechali do Rwandy.

1981 – Od 6 do 9 stycznia w parafii ołtarzewskiej obchodzono uroczystości epifanijne. Kazania wygłosił ks. Mirosław Zadrożny. Ostatniego dnia Mszę św. w obrządku wschodnim odprawili bazylianie z Warszawy.

1984 – W dniach 6-9 stycznia obchodzono w Ołtarzewie uroczystości Epifanii. Pierwszego dnia Mszy św. przewodniczył ks. rektor Roman Forycki, a homilię wygłosił ks. Tadeusz Gliński; po kolacji odbyła się tradycyjna loteria fantowa. Następnego dnia homilię wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzyszek, w której mówił o powołaniu i odpowiedzialności za powołania w parafii ołtarzewskiej; po Mszy św. wystąpiła ewangelicka grupa muzyczna "Grupa mojego brata", opowiadająca śpiewem i słowem o swoich spotkaniach z Chrystusem. Trzeciego dnia homilię o działalności św. Wincentego Pallottiego wygłosił ks. Tadeusz Gliński; uroczystość tego dnia podkreślił chór seminaryjny. W ostatni dzień koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył solenizant ks. Julian Warzecha, homilię o działalności Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego głosił ks. Stanisław Rudziński.

1992 – Ks. Bolesław Konewka został mianowany duszpasterzem "ludzi morza" w Szczecinie.

2003 – W Ołtarzewie, w dniach 9-10 stycznia odbyło się sympozjum naukowe pt. "40-lecie Soboru Watykańskiego II".

2013 – Abp Sławoj Leszek Głódź nadał naszemu kościołowi parafialnemu w Gdańsku-Wrzeszczu nowy tytuł: Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wincentego Pallottiego. Dokonało się to w Roku Jubileuszu 50.lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego.

2018* – Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Przemysława Krakowczyka z udziałem jego współbraci, rodziców i przyjaciół. Promotorem rozprawy pt. "Wiara Kościoła w tajemnicę przebóstwienia człowieka wyrażona w tekstach euchologijnych uroczystości Narodzenia Pańskiego. Studium teologiczno-liturgiczne na podstawie Mszału rzymskiego dla diecezji polskich", był ks. prof. dr hab. Jacek Nowak


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić