Pallotyński Instytut Historyczny

ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa
+48 22 818 27 51


Dyrektor: Ks. dr Stanisław Tylus


Rada Instytutu


Ks. dr Franciszek Gomułczak
Ks. dr Jan Korycki
Ks. mgr lic. Grzegorz Kurp
Ks. dr hab. Mirosław Mejzner
Ks. dr Kazimierz Nowak

PIH: 13 marca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 13 marca 2013 W dniach 9-13 III w Konstancinie, w Centrum Animacji Misyjnej Prowincji Chrystusa Króla, odbyło się IV Międzynarodowe Spotkanie Braci Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W spotkaniu uczestniczyło 47 braci, w tym 36 z polskich prowincji warszawskiej i poznańskiej. Obecni byli także: przełożony generaln...
Więcej

PIH: 12 marca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 12 marca 2008 Z okazji jubileuszu 100-lecia obecności pallotynów na ziemiach polskich w kościele parafialnym w rodzinnym Gościszewie (obecnie diecezja elbląska) ks. Alojzego Majewskiego, wmurowano tablicę pamiątkową ku jego czci. We Mszy uczestniczył bp elbląski Jan Styrna, księża z dekanatu, prowincjał ks. Kazimierz Cz...
Więcej

PIH: 8 marca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 8 marca 2017 W kościele parafialnym pw. Królowej Apostołów w Ołtarzewie odbyły się ceremonie pogrzebowe ks. Henryka Kietlińskiego, radcy generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (1971-77), przełożonego prowincjalnego (1978-84) Prowincji Chrystusa Króla, dyrektora Ośrodka Postulacji przy Zarządzie Prowincjalny...
Więcej

PIH: 7 marca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 7 marca 1901 Ks. Alojzy Majewski, kapłan diec. warmińskiej, wstąpił w Limburgu do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Ks. Majewski przez 8 lat był kapłanem diecezjalnym, pracując duszpastersko w Biskupcu Warmińskim (jako wikariusz), Sząbruku k. Gietrzwałdu (administrator parafii) oraz Świętej Lipce (wikariusz). W t...
Więcej

PIH: 6 marca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 6 marca 1959 Opublikowana została Notyfikacja Kongregacji Świętego Oficjum, zakazująca szerzenia kultu miłosierdzia Bożego w formie podanej przez s. Faustynę w "Dzienniczku" (tzn. przez obraz, nowennę i koronkę). Wątpliwości związane były nie tyle z samym kultem, co wynikały z pewnych nieprawidłowości w jego formach. T...
Więcej

PIH: 5 marca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 5 marca 1991 Biskup żytomierski Jan Purwiński w rozmowach z przedstawicielami Zarządu Prowincjalnego (ks. Henryk Kietliński, ks. Jan Pałyga, br. Stanisław Kowalczyk 4 III uczestniczyli w Żytomierzu w konsekracji bpa Purwińskiego) przekazał Prowincji Chrystusa Króla odbudowany jej staraniem kościół seminaryjny w centrum...
Więcej

PIH: 1 marca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 1 marca 1988 Prymas Polski Józef kard. Glemp utworzył przy kościele seminaryjnym w Ołtarzewie samodzielną parafię pw. Matki Bożej Królowej Apostołów. Dekret wszedł w życie 15 III tr. ******************************************************* Inne wydarzenia tego dnia: 1908 Do Antoniówki zgłosił się już drugi kandydat na br...
Więcej

PIH: 28 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 28 lutego (29 lutego) 1983 W Świdrze zmarł ks. Michał Kordecki (ur. 1912 w Strzelcach Wielkich, w diecezji tarnowskiej), kapelan AK Grupy Północ , ps. Augustyn, mistrz nowicjatu, ojciec duchowny w Seminarium, rekolekcjonista, człowiek oddany całkowicie, "na przepadłe" Bogu i Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Zmar...
Więcej

PIH: 27 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 27 lutego 2011 W domu opieki, prowadzonym przez siostry św. Józefa, w Rochester w USA, zmarł ks. Mieczysław Ignacy Curzydło (ur. 1913 w Lgocie k. Wadowic, w przysiółku Podlas, w parafii Witanowice, w diecezji krakowskiej), od 1943 duszpasterz w USA. Został pochowany na Calvary Cemetery w Canandaigua.W 1949 był współzało...
Więcej

PIH: 26 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 26 lutego 1990 Na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie miało miejsce kolokwium habilitacyjne ks. Juliana Warzechy. Podstawą była praca: "Znaczenie i pochodzenie biblijne formuły 'posłać słowo'" oraz dorobek naukowy. Recenzentami byli o. prof. dr hab. J.W. Rosłon z ATK, ks. prof. dr hab. J. Homerski z KUL-u i o. pr...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić